Resolution Capital Management SA wchodzi na rynek kredytów zagrożonych w Europie Wschodniej

Distressed Asset Managementt, LLC oraz Residential Mortgage Solution, LLC połączą siły, by zaoferować na rynkach Europy Wschodniej swoje doświadczenie w zarządzaniu majątkiem.

IRVINE, Kalifornia--()--Resolution Capital Management SA (RCM), spółka joint venture zawiązana przez Distressed Capital Management, LLC i Residential Mortgage Solution, LLC, to owoc współpracy dwóch podmiotów z Kalifornii zajmujących się zarządzaniem majątkiem. Zakładając RCM, podmioty te rozpoczynają nowy etap współpracy, wchodząc na rynki zagrożonych kredytów mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Oferta, z jaką wyszedł do nas DCM, wydała nam się obiecującą i atrakcyjna. DCM doceniła walory wieloletniego dorobku i doświadczenia naszego zespołu w wycenach majątku metodą indukcyjną - powiedział Jack Getzelman, prezes RMS. - Dzięki połączeniu z jednej strony znajomości RMS w zakresie przeprowadzania wycen i stosowania technologii M3, a z drugiej strony obszernej wiedzy DCM na temat sekurytyzacji i egzekucji z majątku RCM dysponuje potencjałem niezbędnym do wejścia na rynek Europy Środkowo-Wschodniej”.

Decyzja o rozpoczęciu działalności w Polsce została podjęta jeszcze w marcu 2015 r. Została ona podjęta po ponad roku badań i analiz due dilligence prowadzonych przez DCM w celu znalezienia optymalnego kraju do tego typu inwestycji planowanych na rok 2016. W badaniach rynku skupiono się na trzech najważniejszych aspektach, w tym terminach przeprowadzania egzekucji, wartości majątku, oraz statystykach dotyczących „czasu realizacji sprzedaży”. O dziwo najatrakcyjniejszym krajem do inwestycji okazała się Polska, tuż przed Rumunią i Węgrami. Podczas gdy reszta konkurencji skupiła się na oczywistych kierunkach, takich jak Włochy i Hiszpania (z uwagi na nawał zaległości, jaki powstał w tych krajach w ciągu ostatnich 10 lat), RCM odłączyła się od głównego nurtu, jako pierwsza wchodząc na rynek w Polsce.

„Podejmując się tego przedsięwzięcia, kierowaliśmy się nie aktualną sytuacja na rynku, ale tym, jak może ona wyglądać za dwa lata - powiedział Matthew Browndorf, dyrektor inwestycyjny. - Dzięki zaangażowaniu środków na badania zewnętrzne udało nam się odkryć ziemię nietkniętą. Okazuje się, że było warto - właśnie finalizujemy dwie pierwsze transakcje w tym roku”.

W ostatnim tygodniu RCM wynajęła biura we Wrocławiu, w Polsce i pozyskała nowych dyrektorów odpowiedzialnych za działalność po drugiej stronie Atlantyku.

Resolution Capital Management SA

Resolution Capital Management SA to spółka joint venture założona w 2015 r. w Polsce przez Residential Mortgage Solution, LLC i Distressed Capital Management, LLC. Spółka powstała z myślą o wykorzystaniu istniejących w Polsce możliwości inwestycyjnych w zakresie zabezpieczeń zagrożonych kredytów mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółką RCM zarządzają prezesi spółki Jack Getzelman i Matthew Browndorf - działając w duchu prawdziwego partnerstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://rescapmanagement.com/.

Distressed Capital Management, LLC

Distressed Capital Management, LLC („DCM”) to prężnie rozwijający się podmiot prowadzący działalność z zakresu inwestycji w nieruchomości, sekurytyzacji oraz niezagrożonych i zagrożonych kredytów handlowych i mieszkaniowych („NPL”). DCM dysponuje utalentowaną kadrą niższego i wyższego szczebla odpowiadającą za warty ponad 30 mld USD kapitał z sekurytyzacji. Podmiot ten stanowi doskonały przykład pionowej integracji holdingu Plutos Sama wyrażającej się w elastyczności korzystania z usług Wilson Keadjian Browndorf, LLP i BP Fisher Law Group, LLP. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.distressedcapital.com/.

Residential Mortgage Solution, LLC

Residential Mortgage Solution, LLC to podmiot zajmujący się zarządzaniem majątkiem. Spółka oferuje rozwiązania „pod klucz” przeznaczone dla administratorów nadzorujących lub zarządzających kredytami hipotecznymi zagrożonymi albo o niskim wskaźniku pokrycia długu . Ponadto świadczy ona usługi zarządzania nieruchomościami należącymi do banków lub państwa (REO) mające na celu zapewnienie terminowych analiz - dających podstawę do podejmowania decyzji - na potrzeby formułowania w czasie rzeczywistym skutecznych strategii likwidacyjnych. Kompetentna kadra RMS korzysta z rewolucyjnej wyszukiwarki, i jednocześnie narzędzia analitycznego, nazywanej Mortgage Market Management („Zarządzanie na Rynku Hipotecznym”) lub M3. RMS wykorzystuje znaczne korzyści, jakie daje jej M3, w celu niwelowania ryzyka, poprawy wydajności portfela kredytów i ochrony wartości portfela REO klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.residentialms.com/.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Przedstawiciel ds. mediów:
Justin Palermo, 888-346-8176
jpalermo@plutossama.com

Contacts

KONTAKT:
Przedstawiciel ds. mediów:
Justin Palermo, 888-346-8176
jpalermo@plutossama.com