Światowe agencje Team Detroit i Blue Hive tworzą nową markę GTB

DEARBORN, Mich.--()--WPP ogłosiło dzisiaj rebranding Team Detroit, Blue Hive oraz Retail First, które utworzą pojedynczy, globalny podmiot pod szyldem GTB. Nowa nazwa odzwierciedla jednolitą wizję, innowacyjne nastawienie i prawdziwie globalny zasięg.

GTB (Global Team Blue) prowadzi działalność na sześciu kontynentach za pośrednictwem swoich 49 biur. Związany z praktycznie każdą dziedziną komunikacji, GTB to największa agencja z grupy WPP gotowa, by wprowadzić swoją zdolność do współdziałania na wyższy poziom kreatywności i oddziaływania. Obecnie funkcjonuje 48 globalnych zespołów WPP współpracujących z klientami.

„Działamy jak pojedyncze, globalne przedsiębiorstwo. Dlatego też zasadne jest posiadanie zarówno wspólnego celu, jak i nazwy odzwierciedlającej tę misję wobec naszych pracowników i klientów - powiedziała Kim Brink, dyrektor ds. operacyjnych GTB. - Obecnie klienci coraz bardziej chcą współpracować z najbardziej utalentowanymi członkami zespołu WPP. Jako że w centrum naszego modelu biznesowego znajduje się jeszcze większe zacieśnienie więzów pomiędzy podmiotami, połączenie tej puli talentów stanowi wizję naszego przedsiębiorstwa pozwalającą osiągać im wspaniałe sukcesy. W istocie GTB to jeden wielki zespół”.

Właśnie globalne podejście to jedna z charakterystycznych zalet wspomnianego partnerstwa. „Ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo zintegrowani na poziomie światowym, myślimy globalnie i zapewniamy globalne strategie i zasoby - powiedziała Brink. - Stanowi to o naszej ogromnej przewadze konkurencyjnej”.

Przedmiotowa przemiana jest efektem posiadanej przez agencję wizji „istotnej zmiany”. Brink zachęca profesjonalistów GTB z dziedziny marketingu i komunikacji, aby poddali się kreatywnej, technologicznej i przedsiębiorczej ewolucji. „Zrodziliśmy się ze zmiany, a więc nasza zdolność do wprowadzania zmian jest kluczowa dla wnoszenia innowacji w przyszłość naszych klientów” – powiedziała Brink.

Kreatywne transformacje, o których mowa, dotyczą zwłaszcza Team Detroit. Podmiot ten został utworzony w 2007 r. w wyniku fuzji ulokowanych w Detroit oddziałów Walter Thompson, Ogilvy, Mindshare, Y&R oraz Wunderman. Agencja ewoluowała wraz ze staraniami miasta ukierunkowanymi na rewitalizację i przyczyniła się do rozwoju małych przedsiębiorstw poprzez pracę pro bono i kampanie społeczne.

Poza podkreślaniem globalnych zdolności i etosu wzajemnych powiązań, odniesienie do koloru niebieskiego jest rodzajem hołdu dla głównego klienta GTB – Ford Motor Company oraz nieszablonowego myślenia (ang. blue sky thinking). Swoich pozostałych największych klientów, tj. Purina i Johnson Controls, agencja pozyskała dzięki opartemu na współpracy, skutecznemu modelowi biznesowemu.

Na innych globalnych rynkach, zespoły agencji działające pod marką Blue Hive również przybiorą tożsamość GTB. Hudson Rouge, agencja odpowiadająca za luksusową markę Forda – Lincoln – pozostanie przy swojej nazwie.

Chociaż dla wielu była to niespodzianka, zmiana nazwy nie była bynajmniej przedsięwzięciem, które miało miejsce z dnia na dzień. „Znalezienie idealnego rozwiązania wymagało czasu i wielu podejść – powiedział Toby Barlow, dyrektor ds. treści na rynek światowy. - Potrzebowaliśmy nazwy, która precyzyjnie odzwierciedlałaby naszą markę i przynosiła właściwe skojarzenia na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni”. Obok nowej nazwy stworzono odświeżone logo i przeprojektowano stronę internetową do wdrożenia w okresie przejściowym w 2016 r.

GTB

GTB to założona w 2007 r. wiodąca agencja reklamowa i komunikacji z siedzibą w Dearborn w stanie Michigan. Wcześniej znana pod markami Team Detroit, Blue Hive oraz Retail First, agencja zjednoczyła się pod szyldem GTB w maju 2016 r. Będąc spółką zależną WPP, GTB posiada 49 przedstawicielstw na 6 kontynentach. Jej klienci to m.in. ord Motor Company, Johnson Controls, Ohio Art, i Purina.

Więcej informacji uzyskać pod adresem: www.gtb.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Burson-Marsteller
Gary Koops
tel. 917-225-6180
e-mail: Gary.Koops@bm.com
lub
GTB
Craig Weingarten
tel. 617-290-1631
e-mail: craig.weingarten@teamdetroit.com

Contacts

Burson-Marsteller
Gary Koops
tel. 917-225-6180
e-mail: Gary.Koops@bm.com
lub
GTB
Craig Weingarten
tel. 617-290-1631
e-mail: craig.weingarten@teamdetroit.com