Imprivata wzywa szpitale do rozstania się z pagerami

Kampania społeczna #DitchPageBoy zachęca placówki służby zdrowia, by zaczęły korzystać z technologii komunikacyjnych na miarę XXI w., co pozwoli im zmniejszyć poziom frustracji i podnieść jakość opieki nad pacjentami

LEXINGTON w stanie Massachusetts--()--Imprivata® (https://www.imprivata.com/ ) (NYSE: IMPR), spółka oferująca zabezpieczenia informatyczne sektorowi opieki zdrowotnej, rozpoczęła dziś kampanię społeczną pod hasłem #DitchPageBoy („Rozstań się z pagerem”). Ma ona na celu zwrócenie powszechnej uwagi na ryzyko, jakie wiąże się z używaniem pagerów w celu komunikacji na terenie szpitala. W serii żartobliwych spotów z udziałem Page Boya, czyli irytującego, wścibskiego i nieudolnego „asystenta” personelu szpitali, który sprawia mnóstwo problemów zarówno lekarzom i pielęgniarkom, jak i pacjentom, Imprivata z humorem przedstawia absurdy wynikające z używania w 2016 r. tak przestarzałego urządzenia jak pager.

Spoty z serii #DitchPageBoy można oglądać na stronie https://www.imprivata.com/Meet-Page-Boy.

Więcej informacji o kampanii dostępne jest pod adresem: https://www.imprivata.com/Ditch-Page-Boy.

Zapraszamy do odwiedzania profili Imprivata w serwisach Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram i YouTube, a także udostępniania spotów z Page Boyem oznaczonych hasztagiem #DitchPageBoy.

„Lekarze i pielęgniarki to ostatnia grupa zawodowa na świecie, która nadal w pracy korzysta z pagerów. Wraz z nastaniem ery komunikacji cyfrowej przeszło dziesięć lat temu pagery, podobnie jak faksy, powinny odejść do lamusa, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest błyskawiczna komunikacja w czasie rzeczywistym, a więc również w szpitalach - powiedział Ed Gaudet, dyrektor generalny Imprivata Cortext Products Group. - Nawet dziś liczba pagerów nadal użytkowanych w szpitalach jest wręcz przytłaczająca i, szczerze mówiąc, przeraża mnie fakt, że nasze życie i zdrowie może zależeć od 50-letniej technologii i przestarzałych procedur”.

Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno przez Ponemon Institute, z powodu nieefektywności pagerów podmioty sektora opieki zdrowotnej na każdej zmianie marnują średnio 35 minut czasu przeznaczonego na procedury takie jak przyjmowanie i przenoszenie pacjentów czy koordynacja działań pogotowia ratunkowego. Ten zmarnowany czas przekłada się na rzeczywiste straty pieniędzy - każdy szpital w skali roku traci średnio 1,75 mln dolarów, a w przypadku całego sektora opieki zdrowotnej jest to ponad 11 mld dolarów. Spółka Imprivata Cortext, której centrum badawcze KLAS przyznało tytuł lidera w kategorii bezpiecznych technologii komunikacyjnych, a Amerykańskie Stowarzyszenia Szpitali specjalną akredytację, oferuje platformę bezpiecznej komunikacji dla sektora opieki zdrowotnej, która pozwala usługodawcom szybko i bezproblemowo komunikować się ze sobą za pomocą urządzeń mobilnych, tabletów i aplikacji desktopowych, a tym samym efektywniej koordynować opiekę zdrowotną wśród różnych grup pacjentów i placówek służby zdrowia.

Imprivata

Spółka Imprivata® (NYSE: IMPR), dostawca zabezpieczeń informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej, oferuje podmiotom z tego sektora specjalną platformę zapewniającą bezpieczeństwo i ochronę tożsamości, wyposażoną w funkcje takie jak zarządzanie uwierzytelnianiem, szybki dostęp do informacji o pacjencie, bezpieczna komunikacja czy tzw. pozytywna identyfikacja pacjentów. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez spółkę placówki służby zdrowia mogą w bezpieczny i szybki sposób uzyskiwać dostęp, przekazywać i przetwarzać informacje o zdrowiu pacjentów w celu rozwiązywania wyzwań związanych ze zgodnością i bezpieczeństwem danych, z korzyścią dla efektywności działań i satysfakcji pacjentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imprivata.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

kontakt dla mediów
Imprivata
John Hallock
tel. 617-615-7712
e-mail: jhallock@imprivata.com
lub
Kerry Pillion
tel. 781-761-1452
e-mail: kpillion@imprivata.com
lub
kontakt dla inwestorów
Jeff Bray
tel. 781-761-1417
e-mail: jbray@imprivata.com

Contacts

kontakt dla mediów
Imprivata
John Hallock
tel. 617-615-7712
e-mail: jhallock@imprivata.com
lub
Kerry Pillion
tel. 781-761-1452
e-mail: kpillion@imprivata.com
lub
kontakt dla inwestorów
Jeff Bray
tel. 781-761-1417
e-mail: jbray@imprivata.com