Zákaznická zkušenost s digitálními kanály firem postrádá lidský dotek

Z průzkumu společnosti Dimension Data vyplývá, že pokrok v zákaznické zkušenosti brzdí lidé

While telephone interactions in the contact centre are managed, tracked, and quality controlled, the same performance rigour isn't always applied to digital channels (Graphic: Business Wire)

PRAGUE--()--Digitální technologie sice rychle mění odvětví kontaktních center, pokrok v zákaznické zkušenosti však brzdí samotní lidé, nikoli technologie. Rychlost vstřebávání digitálních technologií nedosahuje svého potenciálu, kvůli čemuž dochází k rozevírání nůžek mezi realizovanými službami digitální komunikace a očekáváním zákazníků.

Podle nového průzkumu Global Contact Centre Benchmarking Report 2016, který dnes zveřejnila společnost Dimension Data, organizace nemají přesné informace o odpovědnosti, řízení a dohledu nad digitálními komunikačními kanály v jejich kontaktních centrech. Je tomu tak proto, že vedení firem nevěnují této problematice dostatečnou pozornost, což má dopad na efektivitu návrhu jejich digitálního řešení a v konečném důsledku i na to, jak zákazníci komunikují s jejich podniky.

Letošního průzkumu se zúčastnilo 1 320 organizací ze 14 různých odvětví a 81 zemí Tichomoří, Austrálie, Severní, Střední a Jižní Ameriky, oblasti Středního východu a Afriky a Evropy.

„Ačkoli kontakty navazované po telefonu jsou v rámci kontaktního centra řízené a sledované a jejich kvalita je kontrolována, u interakcí prováděných prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů se taková důslednost uplatňuje jen zřídkakdy,“ říká Rob Allman, vrchní ředitel oddělení pro zákaznickou zkušenost a spolupráci ze společnosti Dimension Data. „To může mít za následek nejednotnost komunikace a zhoršení zákaznické zkušenosti ve vztahu ke značce kontaktního centra nebo značce spravované společnosti.“

Polovina (50 %) z oslovených respondentů v rámci této srovnávací zprávy uvedla, že u nich dochází ke sledování kvality v případě digitálních kanálů, zatímco u komunikací vedených po telefonu to potvrdilo 89 % z nich. Asi 82 % respondentů uvedlo, že mají zavedeny procesy pro určování obchodních příležitostí u kontaktů po telefonu, zatímco u kontaktů uskutečněných digitálními kanály to potvrdilo jen 60 %. Měření nákladů a času na jeden kontakt chybí u většiny digitálně podporovaných servisních kanálů, což poukazuje na nejednotnost v přístupu řízení hlasového a digitálního kanálu.

Rob Allman k tomu podotýká, že návrhy nových komunikační kanálů vznikají v izolaci a bez zapojení samotného kontaktního centra. „Téměř polovina respondentů (47 %) je buďto zcela vyloučena nebo se jen částečně účastní fáze návrhu nových technologických řešení v kontaktních centrech, přičemž 55 % z nich jsou téměř nebo zcela vyloučeny z procesu schvalování řešení. Navíc v případě 2 organizací z 5 (40 %) bylo konstatováno, že příslušné systémy pro správu digitálních kanálů nesplňují aktuální obchodní potřeby, a pouze 19 % z oslovených vyjádřilo opak.“

Digitální technologie fungují jako hnací motor transformace a přetvářejí způsob, jakým společnosti podnikají. V souladu s tím poroste význam kontaktních center ve vztahu k realizaci integrovaných strategií zákaznické zkušenosti. Je tedy důležité, aby realizační týmy IT a obchodní týmy vzájemně a strategičtěji spolupracovaly.

„Nové digitální technologie musí být navrhovány se zřetelem k tomu, jak budou využívány. Organizace musí porozumět uživatelské zkušenosti a očekáváním zákazníků, pokud je jejich cílem úspěšné přijetí technologií a dosažení kýžených podnikatelských výsledků,“ dodává Joe Manuele, výkonný ředitel oddělení pro uživatelskou zkušenost a spolupráci ze společnosti Dimension Data.

„Komplexní problematika při vytváření pozitivní zákaznické zkušenosti často zahrnuje hned několik komunikačních kanálů včetně internetu, webu, sociálních médií a telefonu. To vyžaduje zvýšenou schopnost a hlubší chápání cesty, kterou se zákazník vydá, když se spojuje s kontaktním centrem organizace. Pro to, aby byla efektivní, musí mít technologická řešení konkrétní návrh, určenou odpovědnost a zvláště pak nezbytný lidský rozměr.“

Kliknutím zde si stáhnete manažerský report z celkové zprávy Global Contact Centre Benchmarking Report 2016.

O společnosti Dimension Data

Dimension Data využívá transformační síly technologií s cílem pomoci organizacím v dosahování velkých úspěchů v digitálním věku. Coby člen NTT Group se zaměřujeme na digitální infrastrukturu, hybridní cloud, pracoviště zítřka, kybernetickou bezpečnost a sítě jako platformu. Náš obrat činí 7,5 miliard amerických dolarů, máme pobočky v 58 zemích a poskytujeme služby naším klientům po celém světě nezávisle na tom, v jaké fázi svého technologického rozvoje se právě nacházejí. Akcelerujte své ambice. Přejít na dimensiondata.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Dimension Data Holdings plc
Hilary King, +2782 4149623
Globální ředitel pro vnější vztahy
hilary.king@dimensiondata.com

Contacts

Dimension Data Holdings plc
Hilary King, +2782 4149623
Globální ředitel pro vnější vztahy
hilary.king@dimensiondata.com