Onxeo gennemfører opkøbet af DNA Therapeutics

Onxeo får adgang til AsiDNA-produktet – et innovativt signal-interfererende DNA

PARIS & KØBENHAVN, Danmark--()--Fondsbørsmeddelelse:

Onxeo S.A. (Paris:ONXEO) (NASDAQ OMX:ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag offentliggjort, at selskabet har gennemført opkøbet af DNA Therapeutics og dets signal-interfererende DNA (siDNA)-reparationsteknologi samt den primære produktkandidat AsiDNA. AsiDNA fremmer ødelæggelsen af kræftceller ved at bryde cyklussen med tumor-DNA-reparation.

Opkøbet af DNA Therapeutics understreger endnu engang Onxeos fokus på at udvikle nye lægemidler mod sjældne kræftsygdomme, som giver selskabet en førende position inden for videnskabelig forskning i sjældne kræftsygdomme med et stort udækket behandlingsbehov, og købet har potentialet til at generere stor værdi for selskabet og dets interessenter ved at åbne op for andre indikationer og markeder.

Onxeo erhvervede DNA Therapeutics for en upfront-betaling på EUR 1,7 mio., som blev betalt ved transaktionens gennemførelse ved udstedelse af 553.819 stk. nye Onxeo-aktier til en kurs pr. aktie på EUR 3,01, svarende til den vægtede gennemsnitlige markedskurs for Onxeo på Euronext Paris i løbet af de 30 handelssessioner forud for 29. februar 2016. Der vil være en yderligere betaling i form af milepælsbetalinger inkl. EUR 1 mio. kontant eller, efter Onxeos eget valg, i form af Onxeo-aktier ved succesfuld igangsættelse af et fase II-studie i en udvalgt indikation samt royaltybetalinger af et fremtidigt kommercielt salg, op til EUR 25 mio. pr. indikation, som udvikles og godkendes.

I forbindelse med transaktionen og som tidligere offentliggjort har nogle af de eksisterende aktionærer i DNA Therapeutics aftalt at investere et samlet beløb på EUR 1 mio. kontant i Onxeo via en privatplacering, som er rettet mod et begrænset antal investorer, hvorved de viser deres fulde støtte til Onxeo og AsiDNA. Kapitalforhøjelsen vil medføre udstedelsen af 364.958 stk. aktier til en kurs på EUR 2,74, svarende til den vægtede gennemsnitlige markedskurs for Onxeo på Euronext Paris i løbet af de fem handelssessioner forud for closing-datoen fratrukket en rabat på 15 %.

Efter gennemførelsen af disse transaktioner vil Onxeos aktiekapital udgøre EUR 10.367.715 fordelt på 41.470.860 aktier. De nye ordinære aktier i Onxeo udstedt som resultat af opkøbet af DNA Therapeutics og privatplaceringen vil blive optaget til handel på afdeling B på Euronext Paris og på Nasdaq Copenhagen i samme ISIN-kode som de eksisterende aktier.

Om den signal-interfererende DNA (siDNA)-teknologi
Den siDNA-teknologi, som DNA Therapeutics har udviklet, og som Onxeo erhverver, bryder cyklussen med tumor-DNA-reparationsaktivitet ved at interferere ved kernen af DNA-beskadigelsen og interferere med multiple reparationspathways og samtidig undgå at ramme de raske celler. Teknologien, som benævnes siDNA og tidligere Dbait, er opfundet af Dr. Marie Dutreix, som er forskningsdirektør på det franske nationale center for videnskabelig forskning (CNRS), og Jian-Sheng Sun, som er professor på det franske nationalmuseum for naturhistorie (Museum National d'Histoire Naturelle) i Paris, og den er videreudviklet på Dr. Dutreix’s laboratorium på Institut Curie og DNA Therapeutics. DNA Therapeutics blev udskilt som selskab fra Institut Curie og tre andre franske akademiske institutioner.

Om AsiDNA
AsiDNA, som er et innovativt (såkaldt “first-in-class”) siDNA-molekyle (tidligere benævnt DT01), er et kort, dobbeltstrenget DNA-molekyle, som fungerer som lokkemiddel og leverer et falsk DNA-brudsignal for at tiltrække DNA-reparationsproteiner. Dette forhindrer, at der rekrutteres reparationsenzymer til området, hvor der reelt er beskadiget DNA. Kræftceller har mistet evnen til at regulere celledeling. Derfor fortsætter delingen med det beskadigede DNA, og det medfører i sidste ende celledød. Raske celler stopper omvendt deres celledeling, indtil stoffet ikke længere er til stede, og det beskadigede DNA kan repareres. I en lang række prækliniske dyremodeller har AsiDNA vist en stigning i behandlingseffekten af stråleterapi1, radiofrekvensablation2 og kemoterapi3 og har ikke ført til toksicitet ved gentagne behandlingsserier, hvilket gør stoffet til en lovende lægemiddelkandidat både som enkeltstof- og kombinationsbehandling. I et “først-i-mand” fase I/IIa-studie (benævnt “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma”, DRIIM; NCT01469455) i patienter med metastatisk modermærkekræft viste produktet sikkerhed ved lokal administration. Der blev endvidere ikke identificeret nogen maksimalt tålt dosis (MTD), og produktet viste et glimrende tumorrespons forbundet med systemisk behandling.

Om Onxeo
Onxeo er førende inden for udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme. Selskabet fokuserer på udvikling af innovative lægemidler til sjældne kræftsygdomme, som er et af de hurtigst voksende markeder i sundhedsbranchen, hvor der er et stort udækket behandlingsbehov. Onxeos omfattende portefølje består af en bred pipeline af lægemiddelkandidater til behandling af sjældne (orphan) kræftsygdomme: Tre uafhængige programmer er i den fremskredne kliniske udviklingsfase, herunder Onxeos første godkendte orphan-kræftmiddel, Beleodaq®. Derudover har Onxeo udviklet og registreret to produkter til andre sygdomme end kræft, som i øjeblikket kommercialiseres i USA og Europa. Onxeos vision er at blive en global leder og pioner inden for kræft med fokus på sjældne kræftsygdomme gennem udvikling af avancerede, effektive og sikre lægemidler, som forbedrer patienternes liv. Selskabet har hovedsæde i Paris, Frankrig, og har omkring 50 ansatte. Onxeo er noteret på Euronext i Paris, Frankrig (symbol: ONXEO, ISIN-kode: FR0010095596) og NASDAQ Copenhagen, Danmark (symbol: ONXEO).

Produkter i den sene udviklingsfase til behandling af sjældne kræftsygdomme:

  • Livatag® (Doxorubicin Transdrug™): Evalueres i øjeblikket i et fase III-studie (ReLive) i patienter med hepatocellulært karcinom (primær leverkræft) og i kombination med andre kræftbehandlingsmidler som førstelinjebehandling af primær leverkræft
  • Beleodaq® (belinostat): Godkendt af FDA i USA i 2014 under myndighedernes program med fremskyndet godkendelse som andenlinjebehandling af patienter med perifert T-celle lymfekræft (PTCL) og markedsføres i øjeblikket af Onxeos samarbejdspartner i USA, Spectrum Pharmaceuticals. Belinostat i kombination med andre kræftbehandlingsmidler udvikles i øjeblikket som førstelinjebehandling af patienter med PTCL (BelCHOP) og i andre solide tumorer
  • AsiDNA: Det innovative siDNA (signal-interfererende DNA), som succesfuldt har gennemgået et fase I/IIa “Proof-of-Concept”-studie i metastatisk modermærkekræft
  • Validive® (clonidin Lauriad®): Positive endelige resultater fra et fase II-studie med patienter med hoved-halskræft med svær oral mucositis

For yderligere oplysninger henvises til www.onxeo.com.

Referencer:
1. Quanz et al., 2009, Berthault et al., 2011, Coquery et al., 2012, Biau et al., 2014
2. Devun et al., 2014
3. Devun et al. 2011, Herath et al., 2016

Hvis du ønsker at modtage vores pressemeddelelser og nyhedsbreve, kan du tilmelde dig her: http://www.onxeo.com/en/newsletter/
Følg os på Twitter: @Onxeo_

Contacts

Nathalie Delair-Trepo, + 33 1 45 58 76 00
Investor Relations, Onxeo
investors@onxeo.com
eller
Caroline Carmagnol / Florence Portejoie – Alize RP (France)
onxeo@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 6 47 38 90 04
eller
Kirsten Thomas / Lee Roth – The Ruth Group (USA)
kthomas@theruthgroup.com / lroth@theruthgroup.com
+1 508 280 6592 / +1 646 536 7012

Contacts

Nathalie Delair-Trepo, + 33 1 45 58 76 00
Investor Relations, Onxeo
investors@onxeo.com
eller
Caroline Carmagnol / Florence Portejoie – Alize RP (France)
onxeo@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 6 47 38 90 04
eller
Kirsten Thomas / Lee Roth – The Ruth Group (USA)
kthomas@theruthgroup.com / lroth@theruthgroup.com
+1 508 280 6592 / +1 646 536 7012