Bone Therapeutics breidt samenwerking met Kasios uit

Samenwerking voor de ontwikkeling van geïntegreerde “gebruiksklare” oplossingen om procedures voor vertebrale fusie te vereenvoudigen en de interventietijd te reduceren

GOSSELIES, België--()--Koersgevoelige Informatie:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussel en Parijs: BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in het domein van het herstel en de preventie van botbreuken, kondigt vandaag de uitbreiding aan van zijn samenwerking met Kasios, een expert in synthetische botvervangende materialen, voor de ontwikkeling van innovatieve geïntegreerde producten voor vertebrale fusie.

In deze samenwerking wordt beoogd om ALLOB® te combineren met de tussenwervelkooien van Kasios die reeds een synthetische, 3D-geprinte matrix bevatten. Het doel van deze geïntegreerde oplossing is om de procedure van vertebrale fusie te vergemakkelijken en tevens het fusieproces te versnellen.

Vertebrale fusie is de standaardprocedure voor een breed spectrum van aandoeningen aan de wervelkolom, zoals degeneratieve discopathie, en wordt verricht om de rugpijn weg te nemen en het normaal functioneren van de patiënt te verbeteren. De procedure bestaat erin om twee of meer aaneengrenzende wervels te fuseren met behulp van een tussenwervelkooi en een vulmiddel. Traditioneel wordt hier een autoloog of een synthetisch bottransplant als vulmiddel gebruikt. Dit moet zorgen voor een fusie van een onstabiel deel van de wervelkolom of een stabilisatie van een pijnlijk wervelsegment. Niettegenstaande dat vertebrale fusie een routineprocedure is, komt het nog vaak voor dat de procedure mislukt en de wervels uiteindelijk niet aanééngroeien. Bone Therapeutics ambieert om met het gebruik van zijn allogene botceltherapieproduct, ALLOB®, het helingsproces te versnellen en het slaagpercentage van deze veelvuldig uitgevoerde ingreep te verhogen.

Kasios is gespecialiseerd in de ontwikkeling van tussenwervelkooien en synthetische botvervangende materialen. Onder hun vorige samenwerking slaagde de ondernemingen tijdens pre-klinische studies om met succes de synthetische micro-granules van Kasios met de ALLOB® te combineren. Deze testen hebben aangetoond dat het samenbrengen van deze elementen duidelijk het botvormend proces bevordert. In een eerste stap zal nu de biocompatibiliteit van de kooi met de geïntegreerde matrix met ALLOB® geëvalueerd worden in preklinische studies.

De ondernemingen streven ernaar om samen een gebruiksklaar product te ontwikkelen voor de chirurgen dat de ingreep vereenvoudigt en de operatietijd vermindert.

Enrico Bastianelli, CEO van Bone Therapeutics, gaf volgende reactie: “We zijn verheugd om het werk met Kasios verder te zetten na het bekomen van zeer bemoedigende resultaten uit onze recente samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we, via de combinatie van onze producten, een interessanter en gebruiksvriendelijker alternatief zullen kunnen aanbieden voor het uitvoeren van vertebrale fusie.”

Nicolas Guéna, CEO van Kasios, voegt toe: “Met dit gecombineerd product beogen we enerzijds om de efficiëntie van botregeneratie te verhogen en anderzijds een gemakkelijkere en snellere oplossing aan de chirurg voor te stellen.”

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.

Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 11 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op: www.bonetherapeutics.com.

Over Kasios

Kasios is een Frans bedrijf, opgericht in 2001, met vestigingen in Gilly (België) en L’Union (Frankrijk).

Kasios is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van synthetische botvervangende materialen op basis van calciumfosfaat. Vandaag worden de botvervangende materialen van Kasios in meer dan vijftig landen gecommercialiseerd.

Enkele jaren gelden ontwikkelde Kasios een unieke 3D printtechniek voor de vervaardiging van botvervangende materialen. Deze techniek, die uniek is in de wereld, wordt aangewend om complexe, poreuze implantaten te produceren voor het opvullen van cervicale en lumbale tussenwervelkooien.

Kasios heeft daarop een volledig gamma van voorgevulde tussenwervelkooien met botvervangende materialen, gemonteerd op een wegwerpbaar inbrenghulpstuk, ontwikkeld. Het geheel wordt steriel geleverd in een dubbele blisterverpakking.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer/ Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.fr

Contacts

Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer/ Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.fr