Bone Therapeutics: ALLOB® programma voor vertraagd-helende breuken bekroond met Gouden Award op het Cells Orthopedics congres

Toonaangevende jury looft de wetenschappelijke waarde en medische relevantie van de ALLOB® Fase I/IIA studie in vertraagd-helende breuken

GOSSELIES, België--()--Regulatory News:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussel en Parijs: BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in het domein van het herstel en de preventie van botbreuken, kondigt vandaag aan dat het de Gouden Award in ontvangst mocht nemen voor een abstract omtrent de Fase I/IIA studie met het allogene celtherapieproduct, ALLOB®, in vertraagd-helende breuken van de lange beenderen.

Het abstract “A pilot Phase I/IIA, multicentre, open proof-of-concept study on the efficacy and safety of allogeneic osteoblastic cells (ALLOB®) implantation in non-infected delayed-union fractures” van de hand van Elisa Llinares, PhD, Audrey Colliou, PharmD en Enrico Bastianelli, MD, MBA, kreeg op 4 december de belangrijkste prijs van de “2015 Cells Orthopedics conference” die plaatsvond in Palma Mallorca, Spanje van 13 tot 15 november. Het abstract werd verkozen boven deze van overige deelnemers, door het klinische en wetenschappelijke adviescomité van het congres, omwille van zijn wetenschappelijke en klinische waarde, zijn originaliteit, relevantie en algemene presentatie en bevindingen. Volgende link geeft toegang tot de poster: http://rgnmed.com/gold-winner-osteoblastic-cell-based-therapy-for-delayed-union-fractures/.

De poster geeft een overzicht van de unieke aanpak van Bone Therapeutics voor de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken en van de bevindingen van de onderneming resulterend uit preklinische studies met haar model voor botvorming. Tevens wordt een overzicht gegeven van de parameters van de lopende Fase I/IIA studie met ALLOB® in vertraagd-helende breuken.

De Fase I/IIA studie is een open klinische studie die de behandeling van vertraagd-helende breuken van de lange beenderen evalueert over een periode van zes maanden. De onderneming rapporteerde recent uitstekende veiligheids- en doeltreffendheidsresultaten na behandeling van de vier eerste patiënten en behandelde ook een tweede patiëntengroep zonder enige veiligheidsproblemen. Het doel van de studie is om 32 patiënten te rekruteren via centra in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De studie is flexibel opgesteld waardoor deze al beëindigd zou kunnen worden indien de doeltreffendheid wordt aangetoond na interim analyse van de eerste 16 patiënten. De poster gaf de preklinische bevindingen weer, alsook een update over de vooruitgang van de aan de gang zijnde Fase I/IIA studie.

Enrico Bastianelli, CEO van Bone Therapeutics, gaf volgende reactie: “Dit is de eerste studie die werd ontworpen om het allogene botceltherapieproduct van Bone Therapeutics te evalueren. We zijn zeer enthousiast over de initiële veiligheid- en doeltreffendheidsdata. De standaardbehandeling voor een breuk met verstoorde heling, onder andere bottransplantatie, omvat meestal een zeer invasieve operatie die pijnlijk is en maanden rehabilitatie vereist met tevens risico op ernstige complicaties. Ingevolge hiervan, zullen orthopedisten vandaag vaak een afwachtende aanpak voorstellen voor de behandeling van vertraagd-helende breuken, soms gedurende verschillende maanden, wat de terugkeer van de patiënt naar een normaal leven erg vertraagd en een zware last is voor de maatschappij. We zijn daarom zeer verheugd dat de jury van de “2015 Cells Orthopedics conference” het belang van ons werk in het veld van orthopedie alsook onze unieke allogene en regeneratieve medische aanpak erkent.”

-Einde-

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIb/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.

Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 11 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op: www.bonetherapeutics.com.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer/ Wim Goemaere, Chief Financial Officer, +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys, +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau, + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.fr

Contacts

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer/ Wim Goemaere, Chief Financial Officer, +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys, +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau, + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.fr