The Royal Bank of Scotland plc - Openbaarmaking stabilisatie

LONDON--()--Regulatory News:

Niet bestemd voor verspreiding, direct dan wel indirect, in of naar de Verenigde Staten, of welk rechtsgebied dan ook waarin verspreiding onwettig zou zijn.

Aegon Bank N.V.

Openbaarmaking stabilisatie

The Royal Bank of Scotland plc (contactpersoon: Harman Dhami +44 207 085 5862) maakt bij dezen openbaar dat de hieronder genoemde stabilisatiemanagers het aanbod van de volgende effecten kunnen stabiliseren overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 2273/2003 in uitvoering van de Richtlijn Marktmisbruik (2003/6/EG).

De effecten:
Emittent:   Aegon Bank N.V
Garant (indien van toepassing): None
Totaal nominaal bedrag: EUR
Omschrijving: Fixed Rate Conditional Pass-Through Covered Bond
Vraagprijs: tbc
Andere aanbiedingsvoorwaarden: tbc
Stabilisatie:
Stabilisatiemanager(s) The Royal Bank of Scotland plc (coördinerend stabilisatiemanager)

ABN AMRO BANK N.V.

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Société Générale
UniCredit Bank AG

De stabilisatieperiode start naar verwachting op: 24/11/2015
De stabilisatieperiode eindigt naar verwachting niet later dan: Maximaal 30 dagen na de voorgestelde uitgiftedatum van de effecten
Maximale overinschrijvingsfaciliteit: 15% van het totaal nonimaal bedrag hierboven vermeld.

In verband met het aanbod van bovengenoemde effecten kunnen de stabilisatiemanagers overinschrijving uitvoeren op de effecten of effectentransacties met als doel het ondersteunen van de marktprijs van de effecten op een hoger niveau dan anders het geval geweest zou kunnen zijn. Er bestaat echter geen garantie dat de stabilisatiemanager(s) stabilisatieactiviteiten zullen uitvoeren en stabilisatieactiviteiten die zijn begonnen kunnen te allen tijde worden beëindigd.

Deze openbaarmaking is alleen ter informatie en is geen uitnodiging of aanbod tot garanderen, inschrijven voor of anderszins verwerven of vervreemden van effecten van de emittent in welk rechtsgebied dan ook.

Deze openbaarmaking is alleen gericht aan, en de effecten zijn alleen beschikbaar voor personen die professionele ervaring hebben in zaken die met belegging te maken hebben of vermogende particulieren binnen artikel 12(5), of professionele beleggers binnen artikel 19(5) of vermogende vennootschappen binnen artikel 49(2) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 en mag niet door anderen worden gebruikt.

In zoverre het aanbod van de effecten in welke lidstaat van de EER dan ook wordt gedaan die Richtlijn 2003/71/EC heeft ingevoerd (tezamen met toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in welke lidstaat dan ook, de "Prospectusrichtlijn") voor de datum van publicatie van een prospectus in verband met de effecten die is goedgekeurd door de bevoegde instantie in die lidstaat in navolging van de Prospectusrichtlijn (of, indien van toepassing, in een andere lidstaat is gepubliceerd en ter kennis gebracht van de bevoegde instantie in die lidstaat in navolging van de Prospectusrichtlijn), wordt het aanbod alleen gedaan aan gekwalificeerde beleggers in die lidstaat binnen de betekenis van de Prospectusrichtlijn of is anderszins gedaan of zal worden gedaan in omstandigheden waarin de Emittent niet verplicht is een prospectus te publiceren in navolging van de Prospectusrichtlijn.

Deze openbaarmaking is geen aanbod van effecten voor verkoop naar de Verenigde Staten. De effecten zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 en zullen niet worden geregistreerd onder die Act, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of de toepasselijkheid van een uitzondering. Er zal geen openbaar aanbod plaatsvinden van de effecten in de Verenigde Staten.

Contacts

The Royal Bank of Scotland plc
Harman Dhami
+44 207 085 5862

Contacts

The Royal Bank of Scotland plc
Harman Dhami
+44 207 085 5862