Coty Inc. ogłasza zmiany w strukturze organizacyjnej i kierownictwie mające umocnić jej pozycję globalnego lidera branży kosmetycznej

Zmiany wejdą w życie po sfinalizowaniu fuzji ze spółkami zależnymi P&G zajmującymi się perfumami, kosmetykami kolorowymi oraz farbami i środkami do stylizacji włosów.

NOWY JORK--()--Spółka Coty Inc. (NYSE:COTY) podała dziś informację o zmianach w jej strukturze organizacyjnej i kierownictwie, które dojdą do skutku po sfinalizowaniu fuzji ze spółkami zależnymi The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) zajmującymi się perfumami, kosmetykami kolorowymi oraz profesjonalnymi farbami i środkami do stylizacji włosów („przedsiębiorstwa kosmetyczne P&G”). Zmiany te mają umocnić pozycję Coty jako globalnego lidera w branży kosmetycznej.

"Po zmianach Coty będzie zarządzane przez bardzo doświadczone i zróżnicowane kierownictwo. Jego członkowie wiedzą, jak kierować złożonymi procesami w zakresie obsługi klienta na globalną skalę. Jednocześnie przyczynią się do zwiększenia innowacyjności, kreatywności i wzrostu w firmie, a więc czynników warunkujących przyszły sukces. Dzięki nowemu, jeszcze bardziej doświadczonemu zespołowi, a także nowej strukturze zorientowanej na określone kategorie produktów i klienta oraz portfelowi światowej klasy marek chcemy umocnić naszą pozycję globalnego lidera i silnego gracza w branży kosmetycznej, napędzając wzrost zysku i zwiększając wartość spółki dla akcjonariuszy" - skomentował Bart Brecht, prezes zarządu i tymczasowy dyrektor generalny Coty.

Nowa struktura organizacyjna Coty będzie zorientowana na określone kategorie produktów. Pierwszorzędne znaczenie będzie miał klient detaliczny. Struktura ta będzie szczegółowo uwzględniała miejsce i sposób dokonywania przez niego zakupów, a także kupowane produkty i przyczyny ich zakupu. W ramach nowej struktury organizacyjnej każdemu oddziałowi z poszczególnych kategorii i kanałów działalności powierzone będą kompleksowe zadania polegające na dostosowywaniu kosmetyków do potrzeb klienta z przełożeniem na większe zyski. Po fuzji Coty będzie prowadzić działalność w oparciu o trzy oddziały:

Oddział kosmetyków luksusowych zajmujący się perfumami i kosmetykami do skóry (Coty Luxury)

Oddział kosmetyków dla odbiorców indywidualnych zajmujący się kosmetykami kolorowymi, farbami do włosów oraz produktami do stylizacji i produktami do pielęgnacji ciała (Coty Consumer)

Oddział kosmetyków profesjonalnych zajmujący się obsługiwaniem właścicieli salonów kosmetycznych oraz fryzjerów i manicurzystow/pedicurzystów (Coty Professional Beauty)

Coty uruchomi również nowy dział wzrostu i marketingu cyfrowego, którego celem będzie przyspieszenie wzrostu spółki. Oprócz tradycyjnego i cyfrowego marketingu do jego zadań należeć będzie aktualizowanie strategii portfelowej oraz współpraca ze wszystkimi trzema oddziałami na rzecz wzrostu innowacyjności i sprzedaży.

Na czele każdego ze wspomnianych oddziałów stać będzie prezes wspierany w zakresie łańcucha dostaw, finansów, kadr i służb informacyjnych. Nadzór nad oddziałami sprawować będzie zespół kierowniczy, w skład którego wchodzić będą prezesi i kierownicy komórek poszczególnych oddziałów oraz dyrektor generalny. Zadaniem zespołu będzie wyznaczanie strategicznych kierunków, poszukiwanie możliwości fuzji i przejęć, budowanie potencjału korporacyjnego oraz pilnowanie, by spółka wypełniała swoje zobowiązania związane z funkcjonowaniem na giełdzie.

W ramach nowej struktury organizacyjnej siedziba kierownictwa Coty ma zostać przeniesiona do Londynu. Dzięki temu spółka, jako globalny lider branży, zwiększy swoją efektywność, czemu sprzyjać będzie bliskość kluczowych rynków międzynarodowych. Zgodnie z założeniami w londyńskiej siedzibie pracować będą m.in. prezes zarządu i dyrektor generalny, a także dyrektorzy odpowiedzialni za działy finansowy, kadrowy, prawny oraz rozwoju i marketingu cyfrowego. Spółka pozostanie zarejestrowana w amerykańskim stanie Delaware oraz w dalszym ciągu będzie notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Przywództwo

Nowa kadra przywódcza Coty połączy specjalistyczną wiedzę i talent kierowników z Coty, przedsiębiorstw kosmetycznych P&G i innych czołowych spółek. Przedstawiciele tej kadry posiadają duże doświadczenie w pielęgnowaniu i rozwijaniu marek konsumenckich. Ich wysokie kwalifikacje doskonale się uzupełniają, co spółka zamierza wykorzystać w kreowaniu wartości dla pracowników, licencjodawców, klientów, dostawców i akcjonariuszy.

Bart Becht, prezes zarządu i tymczasowy dyrektor generalny - jego zadaniem pozostanie umacnianie pozycji Coty jako globalnego lidera i silnego gracza w branży kosmetyków przy jednoczesnym zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Przed objęciem w 2011 r. stanowiska prezesa zarządu Coty w latach 1995-2011 Brecht pełnił funkcję dyrektora generalnego w spółce Reckitt Benckiser będącej czołowym przedstawicielem międzynarodowego rynku towarów konsumpcyjnych. Może pochwalić się ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w budowaniu marek towarów konsumpcyjnych na całym świecie. Po sfinalizowaniu transakcji będzie nadal pracował w Londynie.

Patrice de Talhouët, dyrektor finansowy - jego zadaniem pozostanie nadzór nad kwestiami finansowymi. Będzie też odpowiadał za działania związane z fuzjami i przejęciami, a także za systemy informatyczne i nieruchomości. Przed przejściem do Coty de Talhouët pracował na różnych stanowiskach finansowo-kierowniczych w Mars, Inc., a także spędził 12 lat w firmie Alcatel-Lucent. Po sfinalizowaniu transakcji przeniesie się z Nowego Jorku do Londynu.

Camillo Pane, dyrektor ds. wzrostu i marketingu cyfrowego - do jego zadań należeć będzie doradztwo dotyczące strategii portfelowej Coty, rozwój potencjału innowacyjnego, marketingowego i sprzedażowego we wszystkich oddziałach Coty, a także kierowanie działaniami Coty w zakresie mediów cyfrowych i handlu elektronicznego. Camillo Pane przez ponad 20 lat pracował w spółce Reckitt Benckiser, ostatnio pełniąc funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za segment produktów zdrowotnych. Po sfinalizowaniu transakcji miejscem jego pracy będzie Londyn.

Edgar Huber, prezes oddziału Coty Luxury - do jego zadań należeć będzie nadzór nad oddziałami Coty zajmującymi się perfumami i kosmetykami do skóry. Edgar Huber to znakomity specjalista z ponad 25-letnim doświadczeniem w budowaniu marek z branży kosmetycznej i modowej. Przez 15 lat pracował w L'Oréal, głównie w dziale produktów luksusowych, dbając o takie marki jak Ralph Lauren, VIKTOR AND ROLF, Yves Saint Laurent Beauty i Giorgio Armani Cosmetics. Ostatnio pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Lands’ End. Po sfinalizowaniu transakcji Huber będzie pracował w Paryżu.

Esi Eggleston Bracey, prezes oddziału Coty Consumer Beauty - do zadań Eggleston Bracey należeć będzie nadzór nad działami Coty zajmującymi się kosmetykami kolorowymi, farbami i kosmetykami do stylizacji włosów, a także produktów do pielęgnacji ciała. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa w międzynarodowym dziale kosmetyków kolorowych P&G, w którym odpowiada za marki COVERGIRL i Max Factor obecne na ponad 80 rynkach na całym świecie. Egleston Bracey może poszczycić się ponad 24-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 15-letnim doświadczeniem w branży kosmetyków i produktów higieny osobistej. Dzięki niej COVERGIRL stała się jedną z kultowych marek w kulturze popularnej. Wśród jej zasług można też wymienić międzynarodową ekspansję działu P&G Cosmetics wraz z modernizacją marki Max Factor. Po sfinalizowaniu transakcji przeniesie się z Genewy do Nowego Jorku.

Sylvie Moreau, prezes działu Coty Professional Beauty - do jej zadań należeć będzie nadzór nad produktami dla właścicieli salonów oraz fryzjerów i manicurzystów/pedicurzystów. Obecnie pełni funkcję wiceprezes P&G, odpowiadając za Wellę, czyli dział zajmujący się produktami dla salonów kosmetycznych. W swojej ponad 21-letniej karierze piastowała różne stanowiska na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zarządzając wieloma kultowymi markami. Przez ostatnich siedem lat pracowała w dziale P&G zajmującym się produktami dla salonów i profesjonalistów, gdzie odegrała kluczową rolę w odbudowaniu pozycji P&G w tym segmencie. Po sfinalizowaniu transakcji pozostanie w Genewie.

Mario Reis, dyrektor ds. globalnego zaopatrzenia - do jego zadań należeć będzie kierowanie w pełni zintegrowanym, kompleksowym łańcuchem dostaw obejmującym zamówienia, produkcję oraz magazynowanie i dystrybucję. Ma on przyspieszyć wzrost i zyskowność Coty przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej konkurencyjności cenowej na rynku. Przed wstąpieniem w szeregi Coty Reis przez 16 lat pracował w Danone, gdzie piastował kilka stanowisk kierowniczych w dziale działalności międzynarodowej. Po sfinalizowaniu transakcji w dalszym ciągu będzie pracował w Genewie.

Jules Kaufman, dyrektor działu prawnego i sekretarz spółki - jego zadaniem pozostanie nadzór nad kwestiami prawnymi Coty na całym świecie, w tym kwestiami dotyczącymi przejęć i dywestycji, ładu korporacyjnego, zgodności z normami, licencji i patentów oraz przestrzegania przepisów. Od momentu swojego przejścia do Coty w 2008 r. Kaufman przyczynił się do wzrostu Coty, pomagając w zrealizowaniu kilku przejęć oraz wprowadzeniu spółki na giełdę. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa i głównego specjalisty prawnego w oddziale Colgate-Palmolive odpowiadającym za Europę i region Południowego Pacyfiku. Po sfinalizowaniu transakcji miejsce pracy zmieni z Nowego Jorku na Londyn.

Ralph Macchio, dyrektor ds. badań - będzie odpowiadał za wszelkie kwestie związane z badaniami i międzynarodowymi normami/wymogami. Z Coty związany jest od 1992 r., pełniąc w niej różne, coraz wyższe stanowiska związane z badaniami i rozwojem. Po sfinalizowaniu transakcji Macchio dalej będzie pracował w Morris Plains w amerykańskim stanie New Jersey.

Sébastien Froidefond, dyrektor działu kadr - do jego zadań należeć będzie zarządzanie wszelkimi procesami kadrowymi w spółce, w tym zarządzanie talentami, rozwój organizacyjny i pracowniczy, zarządzanie efektywnością, kwestie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, a także zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi procesy kadrowe. Przed wstąpieniem w szeregi Coty Froidefond pełnił funkcję wiceprezesa ds. kadr w międzynarodowym dziale produktów zdrowotnych w Sanofi. Po sfinalizowaniu transakcji zmieni miejsce pracy z Paryża na Londyn.

Z Coty odejdzie Jean Mortier. Piastowane przez niego stanowisko prezesa ds. rynków międzynarodowych ze skutkiem natychmiastowym zajmie Edgar Huber. Jean zgodził się zostać w Coty do czerwca 2016 r. Przez ten czas będzie pełnił funkcję specjalnego doradcy dyrektora generalnego. Do jego zadań będzie należeć wdrożenie Edgara Hubera na nowym stanowisku, przekazanie Camillo Pane’owi i Edgarowi Huberowi zadań obejmujących kontakty z licencjodawcami, pomoc w przeniesieniu licencji P&G na Coty, wsparcie podczas kontroli antymonopolowej, a także pomoc w restrukturyzacji współpracy pomiędzy P&G i Coty oraz wprowadzeniu zmian w relacjach z dystrybutorami. Coty pragnie wyrazić uznanie dla Jeana i podziękować mu za znaczny wkład w rozwój spółki Coty i jej działalności, życząc mu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Jak już wcześniej poinformowano, fuzja z przedsiębiorstwami kosmetycznymi P&G ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie roku kalendarzowego 2016 po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń, przeprowadzeniu konsultacji z radą pracowników oraz spełnieniu innych standardowych wymagań.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące. Odzwierciedlają one bieżące poglądy Coty na temat sfinalizowania transakcji z P&G. Wypowiedzi prognozujące zazwyczaj zawierają wyrazy i zwroty, takie jak „spodziewa się”, „oczekuje”, „powinna”, „byłaby”, „mogłaby”, „zamierza”, „planuje”, „przewiduje”, „stara się”, „sądzi”, „szansa”, „potencjalny” itp. Rzeczywiste skutki i wyniki mogą znacznie odbiegać od przewidywanych z uwagi na różnego rodzaju ryzyko i niepewność naszych założeń dotyczących oceny transakcji, trudności we włączeniu przedsiębiorstw kosmetycznych grupy P&G do Coty oraz inne trudności w osiągnięciu oczekiwanych korzyści z transakcji. Wszystkie wypowiedzi zawarte w niniejszym komunikacie, które nie odnoszą się do wcześniejszych informacji lub obecnych uwarunkowań, są wypowiedziami prognozującymi. Zamierzamy objąć te wypowiedzi zasadami Safe Harbour dla wypowiedzi prognozujących, zgodnie z ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedzi prognozujące podlegają licznym czynnikom ryzyka i niepewności. Na wiele z nich Coty nie ma wpływu, w związku z czym rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od założeń zwartych w tych wypowiedziach.

Czynniki ryzyka i niepewności związane z oferowaną transakcją z P&G uwzględniają m.in. niepewności w zakresie czasu realizacji transakcji; ryzyko, że wymagane przepisami pozwolenia lub inne zgody, w tym zgody licencjodawców, wymagane do przeprowadzenia transakcji, nie zostaną uzyskane lub zostaną uzyskane na nieprzewidzianych warunkach; reakcje na transakcję ze strony konkurencji; postępowania sporne dotyczące transakcji; niepewność co do zakładanych wyników finansowych połączonej firmy po sfinalizowaniu proponowanej transakcji; zdolność Coty do poczynienia zakładanych oszczędności i osiągnięcia synergii wynikających z oferowanej transakcji w oczekiwanych ramach czasowych; zdolność Coty do niezwłocznego i skutecznego włączenia przedsiębiorstw kosmetycznych grupy P&G oraz ich personelu do swoich struktur; skutki połączenia Coty i przedsiębiorstw kosmetycznych grupy P&G, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej spółki, jak również wyniki działalności operacyjnej, strategie i plany; zakłócenia wynikające z oferowanej transakcji utrudniające utrzymanie stosunków z klientami, pracownikami lub dostawcami.

Należy mieć na uwadze, że poza wskazanymi i omówionymi czynnikami ryzyka znaczenie mogą mieć inne czynniki. Zawarte w powyższych dwóch akapitach informacje należy odczytywać w powiązaniu z wypowiedziami o charakterze ostrzegawczym podanymi w innych źródłach. Czynniki ryzyka i niepewności, które mogą wpływać na działalność i wyniki finansowe Coty, zostały szerzej omówione w punktach pt. „Czynniki ryzyka” oraz „Przygotowana przez zarząd analiza i omówienie kondycji finansowej i wyników działalności” rocznego sprawozdania firmy, złożonego na formularzu K-10 za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2014 r. oraz w innych okresowych sprawozdaniach, które Coty przedłożyła lub może przedłożyć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wszystkie wypowiedzi prognozujące podane w niniejszym komunikacie należy w całości interpretować z uwzględnieniem niniejszych wypowiedzi o charakterze ostrzegawczym i nie ma gwarancji, że rzeczywiste wyniki lub rozwój, których się spodziewamy, zostaną osiągnięte lub, nawet jeśli zostaną w znacznym stopniu osiągnięte, przyniosą oczekiwane konsekwencje lub skutki, które wpłyną na nas, nasze przedsiębiorstwo i działalność. Coty nie przyjmuje na siebie obowiązku publicznego aktualizowania tego typu informacji lub weryfikowania wypowiedzi prognozujących z powodu pojawienia się nowych informacji, rozwoju sytuacji w przyszłości lub innych przyczyn, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo.

Coty Inc.

Coty to jeden z liderów globalnej branży kosmetycznej, którego przychody netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2015 r. sięgnęły 4,4 mld USD. Coty to założona w Paryżu w 1904 r. firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków. Jej oferta obejmuje znane zapachy, kosmetyki kolorowe oraz produkty do pielęgnacji skóry i ciała. Można je nabyć w ponad 130 krajach i regionach całego świata. W ofercie produktów Coty znajdują się najsłynniejsze marki, takie jak: adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel oraz Sally Hansen.

Więcej informacji o Coty Inc. znaleźć można na stronie: www.coty.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Coty
Kontakt z inwestorami
Kevin Monaco
tel. 212-389-6815
Kontakt z przedstawicielami mediów
Jessica Baltera
tel. 212-389-7584

Contacts

KONTAKT:
Coty
Kontakt z inwestorami
Kevin Monaco
tel. 212-389-6815
Kontakt z przedstawicielami mediów
Jessica Baltera
tel. 212-389-7584