Gilead Sciences maakt financiële resultaten derde kwartaal 2015 bekend

- Productomzet $ 8,2 miljard -

- Niet-GAAP WPA $ 3,22 per aandeel -

- Herziene richtlijn nettoproductverkopen 2015 -

FOSTER CITY, Californië--()--Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag haar bedrijfsresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2015. De volgende financiële resultaten zijn een jaar-op-jaar vergelijking van het derde kwartaal van 2015 met het derde kwartaal van 2014. De totale omzet was $ 8,3 miljard in 2015, vergeleken met $ 6,0 miljard in 2014. De netto-inkomsten voor 2015 bedroegen $ 4,6 miljard of $ 3,06 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 2,7 miljard of $ 1,67 per verwaterd aandeel voor 2014. De niet-GAAP netto-inkomsten, exclusief acquisitiegerelateerde, op reorganisatie en aandelen gebaseerde compensatie en overige bedragen, waren in 2015 $ 4,8 miljard of $ 3,22 per verwaterd aandeel, vergeleken met $ 3,0 miljard of $ 1,84 per verwaterd aandeel voor 2014.

  Drie maanden eindigend op   Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel) 2015   2014 2015   2014
Productomzet $ 8.211 $ 5.968 $ 23.742 $ 17.252
Royalty, contract- en andere inkomsten 84   74   391   324
Totale inkomsten $ 8.295   $ 6.042   $ 24.133   $ 17.576
 
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.600 $ 2.731 $ 13.425 $ 8.614
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.836 $ 3.014 $ 14.285 $ 9.431
 
Verwaterde WPA (Winst Per Aandeel) $ 3,06 $ 1,67 $ 8,73 $ 5,18
Niet-GAAP verwaterde WPA $ 3,22 $ 1,84 $ 9,29 $ 5,68
 

Productomzet

De totale productomzet voor het derde kwartaal van 2015 was $ 8,2 miljard, vergeleken met $ 6,0 miljard voor het derde kwartaal van 2014. De productomzet in de VS was $ 5,6 miljard, vergeleken met $ 4,2 miljard voor het derde kwartaal van 2014. De productomzet in Europa was $ 1,7 miljard, vergeleken met $ 1,4 miljard voor dezelfde periode in 2014. Omzet van andere internationale locaties steeg naar $ 1,0 miljard vergeleken met $ 327 miljoen in het derde kwartaal van 2014, voornamelijk door de introductie van onze HCV-producten in Japan.

Omzet van antivirale producten

De verkoop van antivirale producten bedroeg $ 7,7 miljard in het derde kwartaal van 2015, vergeleken met $ 5,5 miljard in het derde kwartaal van 2014. Dit is vooral te danken aan de omzet van Harvoni® (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg), dat in de VS en Europa in het vierde kwartaal van 2014 werd goedgekeurd, die gedeeltelijk opwoog tegen een daling in de omzet van Sovaldi® (sofosbuvir 400 mg) voornamelijk door de stijging bij Harvoni.

Overige productomzet

Overige productomzet, waaronder voor Letairis® (ambrisentan), Ranexa® (ranolazine) en AmBisome® (amfotericine B liposome voor injectie), was $ 509 miljoen voor het derde kwartaal van 2015 vergeleken met $ 424 miljoen voor het derde kwartaal van 2014.

Bedrijfskosten

  Drie maanden eindigend op   Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
(In miljoenen) 2015   2014 2015   2014
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten (R&D) $ 713 $ 586 $ 2.066 $ 1.686
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) $ 850 $ 888 $ 2.211 $ 1.958

Opmerking: De niet-GAAP R&D-kosten en SG&A-kosten zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, herstructurerings- en op aandelen gebaseerde compensatie en overige.

Gedurende het derde kwartaal van 2015, vergeleken met dezelfde periode in 2014:

  • De niet-GAAP uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (Research and Development, R&D) stegen met name als gevolg van de progressie van klinische onderzoeken van Gilead.
  • Bij de niet-GAAP verkopen, algemene en administratieve kosten was een daling te zien, voornamelijk door het cumulatief wegwerken van een achterstand in de merknaamvoorschrijfkosten die te boek gesteld werd in dezelfde periode in 2014, gedeeltelijk opwegend tegen de hogere kosten ter ondersteuning van Gilead's groei en de geografische uitbreiding van Gilead's activiteiten.

Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten

Op 30 september 2015 had Gilead kas, kasequivalenten en courante fondsen ten bedrage van $ 25,1 miljard vergeleken met $ 14,7 miljard op 30 juni 2015. Deze toename was voornamelijk het gevolg van de uitgifte van preferente promesses in september 2015 voor een totale hoofdsom van $ 10,0 miljard. Tijdens het derde kwartaal van 2015 genereerde Gilead $ 4,1 miljard aan kasstroom uit de bedrijfsuitoefening, gebruikte $ 3,1 miljard om 28 miljoen aandelen terug te kopen en betaalde een contant dividend uit van $ 627 miljoen of $ 0,43 per aandeel.

Herziene richtlijn voor het gehele jaar 2015

Gilead heeft de richtlijn voor het gehele jaar 2015 als volgt geactualiseerd:

(In miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)  

In eerste instantie
verstrekt op
3 februari 2015

   

Geactualiseerd op
30 april 2015

   

Geactualiseerd op
28 juli 2015

   

Geactualiseerd op
27 oktober 2015

Netto-productomzet $ 26.000 - $ 27.000     $ 28.000 - $ 29.000     $ 29.000 - $ 30.000     $ 30.000 - $ 31.000
Niet-GAAP*
Brutomarge product 87% - 90% 87% - 90% 88% - 90% 88% - 90%
R&D-uitgaven $ 3.000 - $ 3.300 $ 3.000 - $ 3.300 $ 2.800 - $ 3.000 $ 2.800 - $ 3.000
SG&A-kosten $ 3.000 - $ 3.300 $ 3.000 - $ 3.300 $ 3.000 - $ 3.200 $ 3.000 - $ 3.200
Effectief belastingtarief 18,0 % - 20,0 % 18,0 % - 20,0 % 17,0 % - 18,0 % 17,0 % - 18,0 %
 
Verwaterde EPS-invloed van acquisitiegerelateerde, herstructurering- en op aandelen gebaseerde compensatie-onkosten en overige. $ 0,82 - $ 0,87 $ 0,82 - $ 0,87 $ 0,82 - $ 0,87 $ 0,82 - $ 0,87
 
* De niet-GAAP brutomarge product, R&D- en SG&A-kosten en effectief belastingtarief zijn exclusief de bedragen van acquisitiegerelateerde, herstructurerings- en op aandelen gebaseerde compensatie en overige.
 

Product- & pijplijn-updates, door Gilead gedurende het derde kwartaal van 2015 bekendgemaakt omvatten:

Antiviraal programma

  • Maakte de belangrijkste resultaten bekend van vier internationale fase 3 klinische onderzoeken (ASTRAL-1, ASTRAL-2, ASTRAL-3 en ASTRAL-4) voor de evaluatie van een eenmaaldaagse, vaste-dosiscombinatie van sofosbuvir (SOF) met velpatasvir (VEL), een t.b.v. onderzoek pan-genotypische NS5A-remmer, voor de behandeling van HCV-infectie genotype 1-6. In de onderzoeken ASTRAL-1, ASTRAL-2 en ASTRAL-3 ontvingen patiënten met HCV-infectie genotype 1-6 12 weken SOF/VEL. Van deze patiënten had 21 procent gecompenseerde cirrose en 28 procent had eerdere gefaalde behandelingen. In het ASTRAL-4-onderzoek ontvingen patiënten met gedecompenseerde cirrose (Child-Pugh-klasse B) 12 weken SOF/VEL met of zonder ribavirine (RBV) of 24 weken SOF/VEL.
  • Maakte bekend dat het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn Harvoni, het eerste eenmaaldaagse enkel-tabletregime (STR, singletablet regime), heeft goedgekeurd voor de behandeling van chronische infectie met hepatitis C genotype 1 bij volwassenen. Harvoni is geïndiceerd voor de onderdrukking van viremie bij patiënten met infectie met genotype 1 HCV, met of zonder gecompenseerde cirrose, met een behandelingsduur van 12 weken.
  • Maakte bekend dat het bedrijf een nieuwe geneesmiddelaanvraag (New Drug Application, NDA) heeft ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration (FDA) voor een onderzoeks-, eenmaaldaags-, enkel-tabletregime dat Gilead’s emtricitabine 200 mg en tenofovir alafenamide (TAF) 25 mg combineert met rilpivirine 25 mg (R/F/TAF) van Janssen Sciences Ireland UC, één van de Janssen Pharmaceutical-bedrijven van Johnson & Johnson, voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder. De bij de NDA ingediende gegevens ondersteunen het gebruik van R/F/TAF bij patiënten die niet eerder een hiv-behandeling hebben ondergaan of die virologisch onderdrukt zijn en hun huidige antiretrovirale behandelingsregime willen vervangen.
  • Maakte bekend dat de aanvraag van Gilead voor de vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorization Application, MAA) van R/F/TAF volledig werd gevalideerd en onder beoordeling is van het Europees Geneesmiddelenbureau (EGb). De gegevens die in deze aanvraag zijn opgenomen, ondersteunen het gebruik van R/F/TAF voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder.
  • Maakte bekend dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use), het wetenschappelijk comité van het EGb, op 25 september 2015 een positief oordeel heeft aangenomen voor de aanvraag van het bedrijf voor de vergunning voor het in de handel brengen van E/C/F/TAF.
  • Maakte bekend dat het primaire doel is behaald van een fase 3-onderzoek van F/TAF voor de behandeling van hiv-1-infectie. Het lopende onderzoek was opgezet om de werkzaamheid en de veiligheid te verkennen van op F/TAF-gebaseerde regimes bij virologisch onderdrukte volwassen patiënten die overschakelen van hiv-behandelingsregimes met emtricitabine/tenofovir disoproxilfumaraat. In week 48 bereikten de op F/TAF gebaseerde regimes en de op TDF gebaseerde regimes vergelijkbare waarden virologische onderdrukking op basis van het aandeel patiënten met hiv-RNA-niveaus (virale belasting) van minder dan 50 kopieën/ml.
  • Maakte positieve resultaten bekend van een fase 3 klinisch onderzoek van E/C/F/TAF onder virologisch onderdrukte volwassen patiënten die zijn overgeschakeld van TDF-bevattende regimes. Het onderzoek voldeed aan het primaire eindpunt door in week 48 non-inferioriteit te laten zien van E/C/F/TAF ten opzichte van de op TDF gebaseerde regimes. Het onderzoek heeft ook statistische superioriteit aangetoond bij patiënten met hiv-1 RNA-niveaus van minder dan 50 kopieën/ml in week 48 en statistisch significante verbeteringen in bot- en nierlaboratoriumparameters. Deze gegevens werden gepresenteerd op de 8e IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment & Prevention.

Conference call

Vandaag om 16.30 ET zal het management van Gilead een conference call en een gelijktijdige webcast organiseren om de resultaten van het derde kwartaal van 2015 te bespreken en een algemene bedrijfsupdate te geven. De live webcast van de call kan worden gevolgd op de pagina Investors van het bedrijf op www.gilead.com/investors. Maak ten minste 15 minuten vóór het begin van de call verbinding met de website van het bedrijf om voldoende tijd te hebben om eventuele software te downloaden die wellicht nodig is om de webcast te kunnen volgen. Alternatieve mogelijkheid: bel naar +1-877-359-9508 (VS) of +1 224-357-2393 (internationaal) en toets het conferentie-ID 52441979 in voor toegang tot de call.

Een replay van de webcast zal gedurende een jaar op de bedrijfwebsite gearchiveerd worden en een telefonische replay zal ongeveer twee uur na afloop van de call beschikbaar gesteld worden tot en met 30 oktober 2015. Bel voor toegang tot de telefonische replay +1-855-859-2056 (VS) of +1 404-537-3406 (internationaal) en toets het conferentie-ID 52441979 in.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Niet-GAAP financiële informatie

Gilead heeft bepaalde financiële informatie gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (generally accepted accounting principles, GAAP) en ook op niet-GAAP-basis. Het management is van mening dat deze niet-GAAP-informatie, bekeken in combinatie met Gilead's GAAP-financiële overzichten, nuttig is voor investeerders, omdat het management dergelijke informatie intern gebruikt voor bedrijfs-, budgetterings- en financiële planningsdoeleinden. Niet-GAAP informatie is niet opgesteld op basis van een uitgebreid aantal boekhoudkundige regels en mag uitsluitend worden gebruikt als aanvulling om de bedrijfsresultaten van Gilead zoals gerapporteerd onder GAAP te begrijpen. Een aansluiting tussen GAAP en niet-GAAP financiële informatie wordt weergegeven in de tabellen op pagina 7 en 8.

Toekomstgerichte verklaringen

De uitspraken in dit persbericht die niet historisch van aard zijn, zijn op de toekomst gerichte uitspraken in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Gilead waarschuwt lezers dat op de toekomst gerichte uitspraken onderhevig zijn aan bepaalde risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk anders uitvallen. Tot deze risico's en onzekerheden behoren onder meer: Het vermogen van Gilead om zijn verwachte financiële resultaten over het volledige jaar 2015 te behalen; het vermogen van Gilead om groei te behouden in de opbrengsten van zijn antivirale- en andere programma’s; beschikbaarheid van financiële middelen voor AIDS Drug Assistance Programs (ADAP's) van staten; voortdurende schommelingen in ADAP-aankopen gestuurd door federale- en staatssubsidiecycli die de vraag bij de patiënt niet altijd weerspiegelen en schommelingen kunnen veroorzaken in de opbrengsten van Gilead; de mogelijkheid van ongunstige resultaten uit klinisch onderzoek met sofosbuvir-bevattende producten, waaronder de vaste-dosiscombinatie van SOF/VEL; het vermogen van Gilead om te beginnen met nieuwe klinische studies binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; de hoeveelheid voorraad die door groothandelaren en retailers wordt aangehouden en die schommelingen in Gilead's inkomsten kunnen veroorzaken; het vermogen van Gilead om nieuwe geneesmiddelaanvragen in te dienen voor nieuwe productkandidaten binnen de momenteel verwachte tijdlijnen; het vermogen van Gilead om tijdig of in elk geval goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen voor nieuwe en huidige producten waaronder E/C/F/TAF, F/TAF en R/F/TAF; het vermogen van Gilead om succesvol zijn producten op de markt te brengen; het risico dat artsen en patiënten de voordelen van deze producten boven andere therapieën niet inzien en daarom terughoudend zijn met het voorschrijven van de producten; het risico dat de schattingen van aantal patiënten met HCV of de verwachte vraag van patiënten mogelijk niet accuraat zijn; het risico dat particuliere en publieke betalers kunnen aarzelen om dekking of vergoeding te bieden, of te continueren, voor nieuwe producten, waaronder Sovaldi en Harvoni; het vermogen van Gilead om succesvol hun oncologie-, inflammatie-, cardiovasculaire en ademhalingsprogramma's te ontwikkelen; veiligheids- en werkzaamheidsgegevens uit klinische studies kunnen ertoe leiden dat verdere ontwikkeling van productkandidaten van Gilead niet wordt voortgezet, waaronder het vaste-dosisregime van SOF/VEL; de mogelijkheid van besparingsmaatregelen in Europese landen die de hoogte van gevraagde kortingen voor producten van Gilead kunnen verhogen; het vermogen van Gilead om het aandelenterugkoopprogramma te voltooien als gevolg van wijzigingen in de koers van de aandelen, bedrijfs- en andere marktomstandigheden; het vermogen van Gilead om dividend uit te keren onder zijn dividend-programma en het risico dat de Raad van Bestuur het bedrag van het dividend kan verminderen; schommelingen in de wisselkoers van de Amerikaanse dollar die een negatieve wisselkoersinvloed kan veroorzaken op Gilead’s toekomstige opbrengsten en winst voor belasting; en andere risico's die van tijd tot tijd worden vastgesteld in de rapporten van Gilead die worden ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Bovendien doet Gilead schattingen en geeft het beoordelingen die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa, passiva, inkomsten en uitgaven en gerelateerde openbaar gemaakte gegevens. Gilead baseert haar schattingen op historische ervaring en op verschillende andere marktspecifieke en andere relevante aannames waarvan zij gelooft dat deze redelijk zijn onder de omstandigheden en waarvan de resultaten de basis vormen voor het geven van oordelen over de waarden van activa en passiva die niet duidelijk blijken uit andere bronnen. Daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van deze schattingen. U wordt dringend verzocht om uitspraken met daarin de woorden “kan,” “zal,” “zou,” “zou kunnen,” “zou moeten,” “kan wellicht,” “gelooft,” “schat,” “projecteert,” “mogelijk,” “verwacht,” “plant,” “anticipeert,” “beoogt,” “vervolgt,” “voorspelt,” “ontworpen,” “doel,” of de negatieve versie van die woorden of andere vergelijkbare woorden te zien als onzeker en toekomstgericht. Gilead verwijst lezers naar haar persberichten, het kwartaalrapport op formulier 10-Q van het kwartaal eindigend op 30 juni 2015 en andere opvolgende bekendmakingsdocumenten ingediend bij de SEC. Gilead claimt de bescherming van de Safe Harbor zoals weergegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 voor op de toekomst gerichte uitspraken.

Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Gilead is eigenaar van of heeft rechten op verschillende handelsmerken, auteursrechten en handelsnamen die in onze onderneming worden gebruikt, waaronder de volgende: GILEAD®, GILEAD SCIENCES®, HARVONI®, SOVALDI®, TRUVADA®, STRIBILD®, COMPLERA®, EVIPLERA®, VIREAD®, LETAIRIS®, RANEXA®, AMBISOME®, ZYDELIG®, EMTRIVA®, TYBOST®, HEPSERA®, VITEKTA®, CAYSTON®, VOLIBRIS®, en RAPISCAN®.

ATRIPLA® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. LEXISCAN® is een geregistreerd handelsmerk van Astellas U.S. LLC. MACUGEN® is een geregistreerd handelsmerk van Eyetech, Inc. SUSTIVA® is een geregistreerd handelsmerk van Bristol-Myers Squibb Pharma Company. TAMIFLU® is een geregistreerd handelsmerk van Hoffmann-La Roche Inc.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences, Inc. naar www.gilead.com of bel de Gilead Public Affairs-afdeling op 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235).

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd bedragen per aandeel)

   
Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
2015   2014 2015   2014
Inkomsten:
Productomzet $ 8.211 $ 5.968 $ 23.742 $ 17.252
Royalty, contract- en andere inkomsten 84   74   391   324  
Totale inkomsten 8.295   6.042   24.133   17.576  
Kosten en uitgaven:
Kosten van verkochte goederen 1.064 987 2.944 2.725
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 743 630 2.257 1.809
Verkoop, algemene en administratieve uitgaven 903   945   2.360   2.107  
Totale kosten en uitgaven 2.710   2.562   7.561   6.641  
Inkomsten uit bedrijfsvoering 5.585 3.480 16.572 10.935
Rentelasten (165 ) (104 ) (458 ) (282 )
Andere inkomsten (kosten), netto 52   (5 ) 108   (27 )
Inkomen vóór voorziening voor inkomstenbelasting 5.472 3.371 16.222 10.626
Voorziening voor inkomstenbelasting 880   647   2.801   2.029  
Netto-inkomen 4.592 2.724 13.421 8.597
Nettoverlies toe te schrijven aan niet-controlerend belang (8 ) (7 ) (4 ) (17 )
Netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.600   $ 2.731   $ 13.425   $ 8.614  
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders - basis $ 3,14 $ 1,80 $ 9,11 $ 5,64
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel - basis 1.463 1.514 1.474 1.528
Netto-inkomen per aandeel toe te schrijven aan Gileads gewone aandeelhouders - verwaterd $ 3,06 $ 1,67 $ 8,73 $ 5,18
Aandelen gebruikt bij berekening per aandeel - verwaterd 1.503 1.637 1.538 1.662
Contante dividenden uitbetaald per aandeel $ 0,43 $ $ 0,86 $
 

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

   
Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
2015     2014   2015     2014  
Aansluiting kosten van verkochte goederen:
GAAP-kosten van verkochte goederen $ 1.064 $ 987 $ 2.944 $ 2.725
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (3 ) (3 ) (9 ) (8 )
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (207 ) (201 ) (620 ) (600 )
Overige(1) 2    

3

 

 

 
Niet-GAAP kosten van verkochte goederen $ 856   $ 783   $ 2.318   $ 2.117  
 
Aansluiting brutomarge product:
GAAP brutomarge product 87,0

 %

83,5 % 87,6 % 84,2 %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,5

 %

3,4 % 2,6 % 3,5 %
Niet-GAAP brutomarge product(2) 89,6

 %

86,9 % 90,2 % 87,7 %
 
Aansluiting onderzoek- en ontwikkelingskosten:
GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 743 $ 630 $ 2.257 $ 1.809
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (44 ) (40 ) (128 ) (111 )
Acquisitiegerelateerde kosten (66 )
Overige(1) 14   (4 ) 3   (12 )
Niet-GAAP onderzoek en ontwikkelingskosten $ 713   $ 586   $ 2.066   $ 1.686  
 
Aansluiting verkoop, algemene en administratieve uitgaven:
GAAP verkoop, algemene en administratieve uitgaven $ 903 $ 945 $ 2.360 $ 2.107
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven (50 ) (56 ) (148 ) (146 )
Herstructureringskosten 2
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (1 ) (3 )
Overige(1) (3 )   (3 )  
Niet-GAAP verkoop, algemene en administratieve kosten $ 850   $ 888   $ 2.211   $ 1.958  
 
Aansluiting operationele marge:
GAAP-winstmarge 67,3

 %

57,6 % 68,7 % 62,2 %
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 1,2

 %

1,6 % 1,2 % 1,5 %
Acquisitiegerelateerde kosten

 %

% 0,3 % %
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 2,5

 %

3,3 % 2,6 % 3,4 %
Overige(1) (0,2

)%

0,1 % % 0,1 %
Niet-GAAP bedrijfsresultaat(2) 70,8

 %

62,6 % 72,7 % 67,2 %
 
Aansluiting andere inkomsten (kosten):
GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 52 $ (5 ) $ 108 $ (27 )
Overige(1) 1     1   (2 )
Niet-GAAP andere inkomsten (kosten), netto $ 53   $ (5 ) $ 109   $ (29 )
 
Opmerkingen:
(1) Bedragen die verband houden met de consolidatie van een contractfabrikant, voorwaardelijke vergoeding en/of andere afzonderlijk insignificante bedragen
(2) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding
 

GILEAD SCIENCES, INC.

AANSLUITING VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCIËLE INFORMATIE - (vervolg)

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen, uitgezonderd percentages en bedragen per aandeel)

   
Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
2015     2014   2015     2014  
Aansluiting effectief belastingtarief:
GAAP effectief belastingtarief 16,1

 %

19,2

 %

17,3

 %

19,1

 %

Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 0,4

 %

 %

0,1

 %

 %

Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa (0,2 )% (1,0 )% (0,4 )% (0,9 )%
Niet-GAAP effectief belastingtarief(1) 16,3

 %

18,2

 %

17,0

 %

18,2

 %

 
Aansluiting netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead:
GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.600 $ 2.731 $ 13.425 $ 8.614
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 44 81 184 217
Herstructureringskosten (2

)

Acquisitiegerelateerde kosten 66
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 202 198 605 589
Overige(2) (10 ) 4   7   11  
Niet-GAAP netto-inkomen toe te schrijven aan Gilead $ 4.836   $ 3.014   $ 14.285   $ 9.431  
 
Aansluiting verwaterde winst per aandeel:
GAAP verwaterde winst per aandeel $ 3,06 $ 1,67 $ 8,73 $ 5,18
Op aandelen gebaseerde compensatie-uitgaven 0,03 0,05 0,12 0,13
Acquisitiegerelateerde kosten 0,04
Acquisitiegerelateerde amortisatie van gekochte immateriële activa 0,13 0,12 0,39 0,35
Overige(2) (0,01 )   0,01   0,01  
Niet-GAAP verwaterde winst per aandeel(1) $ 3,22   $ 1,84   $ 9,29   $ 5,68  
 
Aansluiting aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd):
GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.503 1.637 1.538 1.662
Aandeel impact van huidige op aandelen gebaseerde compensatieregels (1 ) (1 ) (1 ) (1 )
Niet-GAAP aandelen gebruikt bij per aandeelberekening (verwaterd) 1.502   1.636   1.537   1.661  
 
Niet-GAAP aanpassingsoverzicht:
Aanpassingen kosten verkochte goederen $ 208 $ 204 $ 626 $ 608
Aanpassingen uitgaven onderzoek en ontwikkeling 30 44 191 123
Aanpassingen verkoop-, algemene en administratieve uitgaven 53 57 149 149
Aanpassingen overig inkomen (kosten) 1     1   (2 )
Totale niet-GAAP aanpassingen vóór belasting 292 305 967 878
Effect inkomstenbelasting (58 ) (23 ) (116 ) (61 )
Overige(2) 2     9    
Totale niet-GAAP aanpassingen na belasting toe te schrijven aan Gilead $ 236   $ 282   $ 860   $ 817  
 
Opmerkingen:
(1) De bedragen kunnen afwijken als gevolg van afronding
(2) Bedragen die verband houden met de consolidatie van een contractfabrikant, voorwaardelijke vergoeding en/of andere afzonderlijk insignificante bedragen
 

GILEAD SCIENCES, INC.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

   
30 september 31 december
2015

2014(1)

 
Kasmiddelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten $ 25.114 $ 11.726
Debiteuren, netto 6.105 4.635
Voorraad 1.988 1.386
Onroerend goed, fabriek en apparatuur, netto 2.143 1.674
Immateriële activa, netto 10.454 11.073
Goodwill 1.172 1.172
Andere activa 3.661   2.998  
Totale activa $ 50.637   $ 34.664  
 
Kortlopende passiva $ 9.360 $ 5.761
Langetermijnpassiva 23.329 13.069
Aandeelgedeelte van momenteel aflosbare converteerbare obligaties 4 15
Eigen vermogen(2) 17.944   15.819  
Totale passiva en eigen vermogen $ 50.637   $ 34.664  
 
Opmerkingen:

(1) Afgeleid van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen tot aan 31 december 2014.

(2) Op 30 september 2015 waren er 1.449 miljoen gewone aandelen uitgegeven en uitstaand.

 

GILEAD SCIENCES, INC.

OVERZICHT PRODUCTVERKOOP

(geen accountantscontrole toegepast)

(in miljoenen)

   
Drie maanden eindigend op Negen maanden eindigend op
30 september 30 september
2015   2014 2015   2014
Antivirale producten:
Harvoni – VS $ 2.541 $ $ 8.383 $
Harvoni – Europa 532 20 1.632 20
Harvoni – Overig internationaal 259     504  
3.332   20   10.519   20
 
Sovaldi – VS 692 2.200 1.728 7.329
Sovaldi – Europa 337 523 1.342 1.087
Sovaldi – Overig internationaal 437   73   659   135
1.466   2.796   3.729   8.551
 
Truvada – VS 561 472 1.470 1.239
Truvada – Europa 268 327 846 988
Truvada – Overig internationaal 74   78   207   216
903   877   2.523   2.443
 
Atripla – VS 597 621 1.640 1.689
Atripla – Europa 161 223 533 694
Atripla – Overig internationaal 60   51   161   162
818   895   2.334   2.545
 
Stribild – VS 422 278 1.068 695
Stribild – Europa 73 38 199 93
Stribild – Overig internationaal 16   11   47   24
511   327   1.314   812
 
Complera / Eviplera – VS 210 183 580 467
Complera / Eviplera – Europa 137 134 427 375
Complera / Eviplera – Overig internationaal 13   13   40   38
360   330   1.047   880
 
Viread – VS 151 122 385 320
Viread – Europa 76 87 233 259
Viread – Overig internationaal 70   66   184   168
297   275   802   747
 
Overig antiviraal – VS 8 14 30 34
Overig antiviraal – Europa 6 9 20 28
Overig antiviraal – Overig internationaal 1   1   3   5
15   24   53   67
 
Totaal antivirale producten – VS 5.182 3.890 15.284 11.773
Totaal antivirale producten – Europa 1.590 1.361 5.232 3.544
Totaal antivirale producten – Overig internationaal 930   293   1.805   748
7.702   5.544   22.321   16.065
Overige producten:
Letairis 181 146 508 414
Ranexa 161 132 419 366
AmBisome 88 98 276 284
Zydelig 36 6 92 6
Overige 43   42   126   117
509   424   1.421   1.187
 
Totale productverkoop $ 8.211   $ 5.968   $ 23.742   $ 17.252

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Robin Washington, 650-522-5688 (Investeerders)
Patrick O'Brien, 650-522-1936 (Investeerders)
Amy Flood, 650-522-5643 (Media)

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Robin Washington, 650-522-5688 (Investeerders)
Patrick O'Brien, 650-522-1936 (Investeerders)
Amy Flood, 650-522-5643 (Media)