American Farmland Company oceňuje první veřejnou nabídku

NEW YORK--()--American Farmland Company (dále jen "Společnost") dnes oznámila cenu své první veřejné nabídky 6 000 000 kmenových akcií ve výši 8,00 dolarů na akcii. Očekává se, že kmenové akcie společnosti se začnou obchodovat 20. října 2015 na burze NYSE MKT LLC pod burzovním symbolem "AFCO." Společnost uděluje upisovatelům třicetidenní možnost nákupu dalších až 900 000 kmenových akcií za cenu první veřejné nabídky s odečtením upisovacích slev. Nabídka by měla trvat do 23. října 2015, a podléhá obvyklým podmínkám.

Společnost hodlá použít čistý výnos z nabídky ke splacení 25 milionů dolarů svého mimořádného dluhu a pro obecné firemní a pracovní kapitálové účely, včetně financování kapitálových výdajů svých stávajících farem.

Společnými bookrunnery (osobami zodpovědnými za sestavení poptávkové knihy) pro tuto nabídku budou společnosti Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets a FBR. Spolumanažery budou společnosti Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. a Wunderlich.

Nabídka těchto cenných papírů se realizuje pouze prostřednictvím prospektu. Až budou k dispozici kopie konečného prospektu týkající se této nabídky, bude je možno získat od společností: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Na vědomí: Prospectus Group, telefon: (800) 503-4611, e-mail: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions, telefon: (888) 603-5847, e-mail: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Na vědomí: Syndicate, telefon: (800) 248-8863, e-mail: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Na vědomí: Equity Syndicate, telefon: (877) 822-4089, e-mail:equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Na vědomí: Syndicate Prospectus Department, Telefon: (703) 312-9500, e-mail: prospectuses@fbr.com.

Registrační prohlášení na formuláři S-11 týkající se těchto akcií bylo prohlášeno za platné Komisí pro cenné papíry (dále jen "SEC") dne 19. října 2015. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi kteréhokoli z nabízených cenných papírů. V žádném státu ani jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo prodej před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech každého takového státu nebo jurisdikce byly nezákonné, nesmí proběhnout žádný prodej těchto cenných papírů.

O společnosti American Farmland Company

American Farmland Company je interně řízený realitní investiční trust a společnost státu Maryland zaměřená na vlastnictví a akvizice diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitní zemědělské půdy. Vlastní farmy na zeleninu a speciální a komoditní plodiny, a také se zajímá o projekty rozvoje zemědělské půdy. Farmy se nacházejí ve vybraných hlavních zemědělských oblastech po celých Spojených státech. Portfolio společnosti se v současné době skládá z 18 farem umístěných na obou pobřežích a v regionech Corn Belt a Delta. Celkový rozsah zemědělské půdy je přibližně 16 136 akrů, a zahrnuje více než 21 hlavních typů plodin (včetně přibližně 40 dílčích odrůd).

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech, včetně prohlášení týkajících se uzavření první veřejné nabídky a předpokládaného využití čistých výnosů z této nabídky. Tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že skutečné výsledky budou zcela odlišné od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Důležité faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky budou zcela odlišné od našich očekávání, jsou mimo jiné následující: dodržení obvyklých podmínek týkajících se první veřejné nabídky; rizika kapitálových trhů a vliv obecných ekonomických či průmyslových podmínek a dalších rizik a nejistot popsaných v registračním prohlášení společnosti na formuláři S-11, v platném znění, které bylo podáno u SEC, nebo jiná rizika popsaná v dokumentech, které může společnost čas od času následně podávat u SEC. Neexistuje žádná záruka, že první veřejná nabídka bude provedena za předpokládaných podmínek, ani zda bude vůbec uskutečněna. Na tato výhledová prohlášení byste neměli přehnaně spoléhat, protože se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy. Tato výhledová prohlášení považujeme za platná pouze v době vydání této tiskové zprávy, a nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě v důsledku nových informací nebo budoucích událostí nebo změn.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Hlavní správní manažer a Vedoucí manažer pro marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

Contacts

American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Hlavní správní manažer a Vedoucí manažer pro marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com