Arthur D. Little: är bilindustrin på väg att förändras för gott?

Ny studie belyser slutkunder syn på självkörande bilar, bilpooler och elbilar

LONDON--()--I sin nya "Global Automotive Mobility Study", belyser Arthur D. Little de tre megatrender: självkörande bilar, bilpooler och elbilar. Studien baseras på sextiofemtusen deltagande slutkonsumenter från 10 marknader. Resultaten visar en bransch inför stora förändringar. Endast en tredjedel säger att de skulle vara villiga att använda en självkörande bil. Elbilar har flera barriärer som måste övervinnas för ett genombrott. Höga priser, begränsat räckvidd och brist på laddningsstationer är de största hindren. Dessutom ifrågasätts påståendet att bilägandet blir mindre och mindre viktigt för den yngre generationen.

Säkerhetsoro ett hinder för den själkörande bilen

Konsumenterna är skeptiska när det gäller branschens största trend, självkörande bilar, då endast en tredjedel säger att de skulle använda en självkörande bil. Svenskar är överlag än mer skeptiska. Endast 24 % avser använda en självkörande bil, 43 % är tveksamma och bara 29 % skulle överväga möjligheten.

"Tillverkarna står inför en stor kommunikativ utmaning att övertyga sina skeptiska kunder om självkörande bilar, även om det i det långa loppet kommer autonom körning avsevärt öka mängden körda kilometer", säger Gustav Samuelsson, på Arthur D. Little. Studien belyste också frågan om vilka företag kunder i slutändan litar mest på att få tillförlitliga självkörande bilar i serieproduktion. Även om de flesta biltillverkare har högt förtroende på sina hemmamarknader, har Google och Apple globalt högst förtroende.

Elbilar har flera barriärer som måste övervinnas för ett genombrott

Det verkar vara en global enighet om elbilar. De största hindren som måste övervinnas för att nå ett genombrott är de höga priserna (60 %), begränsad räckvidd (50 %) och otillräcklig antal ladd-stationer (40 %).

Bilägande är fortfarande en viktig statussymbol

Studien visar också att innebörden av mobilitet förändras i grunden, framför allt i de globala storstäder, där aktuella problem inte längre kan lösas med traditionella lösningar. Under en lång tid, har ett av de viktigaste antagandena i denna utveckling varit att rollen av bilen som en statussymbol skulle minska och användningen av samåkningstjänster skulle öka. Men som Gustav Samuelsson påpekar "Bilpooler kommer inte att ersätta den privata bilen inom överskådlig tid - det ses fortfarande som ett komplement. I Sverige är bilen som statussymbol mindre viktig än i andra länder, men självständighet, bekvämlighet och smidighet väger tungt för att svenskar även i framtiden vill fortsätta ha egna bilar.”

Utdrag från studien med ytterligare siffror och diagram finns tillgängliga för kunder och media på begäran.

Contacts

Arthur D. Little Contact:
Sue Glanville / Cate Bonthuys
+44 7715 817589 / +44 7746 546773
sue@catalystcomms.co.uk / cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

Arthur D. Little Contact:
Sue Glanville / Cate Bonthuys
+44 7715 817589 / +44 7746 546773
sue@catalystcomms.co.uk / cate@catalystcomms.co.uk