Moody’s Analytics wprowadza na rynek nową wersję RiskOrigins (TM)

RiskOrigins (TM) to rozwiązanie dla kredytodawców komercyjnych służące do usprawnienia przebiegu procesu oceny ryzyka kredytowego.

NOWY JORK--()--Spółka Moody’s Analytics, lider w dziedzinie zarządzania ryzykiem, podała dzisiaj informację o udoskonalonej wersji rozwiązania RiskOrigins, które służy kredytodawcom komercyjnym do podejmowania decyzji kredytowych i monitorowania kredytów. Wśród ulepszeń znalazły się nowy wspólny model przepływu pracy i funkcja do przygotowywania ofert, które pomogą kredytodawcom w podejmowaniu rozsądnych decyzji kredytowych, usprawnią złożony proces oceny ryzyka kredytowego, poprawią wydajność i zapewnią zgodność z odpowiednimi przepisami.

"W dzisiejszym świecie niskich marży i wzmocnionej konkurencji banki muszą działać rozsądniej i wydajniej niż dotychczas - szczególnie jeśli chodzi o ocenę kredytową - powiedział Keith Berry, dyrektor zarządzający ds. oceny kredytowej i udzielania kredytów Moody’s Analytics. - Ulepszyliśmy nasze rozwiązanie RiskOrigins, aby zaoferować coś więcej niż tradycyjne narzędzie do obsługi kredytów i pomóc kredytodawcom w podejmowaniu trafniejszych decyzji kredytowych, co może przyczynić się do polepszenia jakości poręczeń, zwiększenia liczby zawieranych transakcji i zysku".

Rozwiązanie RiskOrigins, stosowane przez jedne z największych na świecie instytucji finansowych w kilkunastu krajach, zapewnia kredytodawcom dostęp do wyczerpujących informacji na temat zawartych umów oraz przewidywanych transakcji, a także przewidywanym wpływie na ogólny profil kredytowy danej instytucji.

Nowy model przepływu pracy zastosowany w omawianym rozwiązaniu usprawnia przebieg oceny ryzyka kredytowego dzięki ulepszeniu i automatyzacji procedur wykonywanych ręcznie, w których najczęściej występują błędy, na przykład arbitrażu i oceny ryzyka, monitorowania realizacji zobowiązań i zarządzanie ryzykiem podejmowanym przez bank. Ponadto funkcja służąca do przygotowywania ofert pomaga instytucjom finansowym w efektywnym zestawianiu danych transakcji i definiowaniu czynników łagodzących ryzyko podczas udzielania kredytów.

Oprócz tego, rozwiązanie RiskOrigins wspiera ujednolicanie informacji z różnych źródeł, polepszając integralność danych i usprawniając kontrolę - czynniki, na które organy regulacyjne sektora bankowego zwracają szczególną uwagę. Dzięki przejrzystym, powtarzalnym i łatwym do skontrolowania procesom rozwiązanie RiskOrigins umożliwia kredytodawcom działanie z wykorzystaniem najlepszych praktyk i bezproblemowe radzenie sobie z kwestiami zgodności z przepisami.

"Banki, z którymi nawiązujemy współpracę, zamierzają zwiększyć wydatki na rozwiązania technologiczne z zakresu kredytów komercyjnych w wyższym stopniu niż w przypadku pozostałych systemów, a ich celem jest wprowadzenie nowoczesnych, zintegrowanych narzędzi do obsługi bankowości komercyjnej takich jak RiskOrigins, aby ujednolicić i uprościć prowadzone działania - stwierdziła Joanne Pollitt, główny doradca CEB TowerGroup, która zapewnia liderom usług finansowych doradztwo w najważniejszych kwestiach technologicznych. - W kolejnych latach przewidujemy silny, stabilny wzrost zapotrzebowania na te systemy".

Więcej informacji o rozwiązaniu RiskOrigins: www.moodysanalytics.com/riskorigins.

Moody’s Analytics

Moody's Analytics pomaga podmiotom z rynków kapitałowych i specjalistom ds. zarządzania ryzykiem wychodzić naprzeciw wyzwaniom stale rozwijającego się rynku. Dzięki doświadczeniu w analizach kredytowych, badaniach gospodarczych i zarządzaniu ryzykiem finansowym spółka może zaoferować klientom wyjątkowo skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki służące do oceny ryzyka. Udostępniając zaawansowane oprogramowanie, usługi doradcze oraz metody badawcze, w tym opracowaną przez siebie metodę analizy usług inwestorskich, Moody's Analytics z powodzeniem integruje i dostosowuje swoją ofertę do konkretnych wymogów biznesowych. Moody's Analytics, będąc spółką zależną Moody's Corporation (NYSE:MCO), którego przychody w roku 2014 sięgnęły 3,3 mld USD, zatrudnia na całym świecie ok. 10 000 osób i ma oddziały w 33 krajach. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.moodysanalytics.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Moody’s Analytics
PRANITA SOOKAI
Specjalista ds. strategii komunikacyjnej
e-mail: pranita.sookai@moodys.com
tel. 212-553-4181

Contacts

KONTAKT:
Moody’s Analytics
PRANITA SOOKAI
Specjalista ds. strategii komunikacyjnej
e-mail: pranita.sookai@moodys.com
tel. 212-553-4181