Moody’s Analytics vydává novou verzi RiskOrigins™, řešení životního cyklu úvěrových rizik pro komerční věřitele

NEW YORK--()--Moody’s Analytics, přední společnost v odvětví řízení úvěrového rizika, dnes oznámila, že rozšířila své řešení RiskOrigins, které poskytuje komerčním věřitelům úvěrové rozhodování a monitorování. Řešení bylo rozšířeno o nový model kooperativních pracovních toků a funkci pro strukturování smluv. Tato vylepšení pomáhají věřitelům provádět inteligentnější úvěrové rozhodování, zjednodušovat složitý proces hodnocení úvěrových rizik, zvyšovat efektivitu a dodržovat regulační požadavky.

"V dnešním prostředí nízkých marží a zvýšené konkurence potřebují banky pracovat efektivněji a inteligentněji, než kdykoli dříve, a to zejména pokud jde o vyhodnocování úvěrů," říká Keith Berry, generální ředitel oddělení vyhodnocování a poskytování úvěrů společnosti Moody’s Analytics. "Rozšířili jsme řešení RiskOrigins s cílem překročit tradiční rámec poskytování úvěrů a pomoci věřitelům provádět inteligentnější úvěrová rozhodnutí, která mohou pomoci zlepšit kvalitu dohod, zvýšit propustnost smluv a posílit ziskovost."

Řešení RiskOrigins používají některé z největších světových finančních institucí ve více než dvanácti zemích. Poskytuje věřitelům větší vhled do smluv v jejich knihách nebo v jejich distribučních kanálech, a osvětluje potenciální dopad na celkový úvěrový profil institucí.

Nový model pracovních toků tohoto řešení zjednodušuje životní cyklus úvěrového rizika tím, že zlepšuje a automatizuje manuální postupy náchylné k chybám, jako jsou například rozšiřování a stupňování rizika, sledování smluv a řízení ochoty bank podstupovat riziko. Kromě toho, funkce pro strukturování smluv řeší problémy, kterým čelí finanční instituce při efektivním shromažďování dat o smlouvách a při definování faktorů snižujících riziko poskytnutí úvěru.

Řešení RiskOrigins dále pomáhá standardizovat informace z různých zdrojů, a tím posilovat integritu a řízení dat, které podléhají požadavkům bankovních regulačních úřadů. Prosazováním transparentních, opakovatelných a kontrolovatelných procesů pomáhá řešení RiskOrigins věřitelům začleňovat do jejich podnikání osvědčené postupy a sebejistě čelit výzvám.

"Banky, se kterými hovoříme, očekávají, že výdaje za komerční úvěrové technologie se zvýší více, než výdaje za jiné systémy. Zaměřují se na přijímání moderních, integrovaných komerčních úvěrových platforem, jako je například řešení RiskOrigins, které jim umožní standardizovat a zjednodušit provoz," říká Joanne Pollitt, výkonná poradkyně společnosti CEB TowerGroup, která poskytuje předním společnostem v odvětví finančních služeb poradenství v oblasti technologických problémů, které jsou pro jejich podnikání nejdůležitější. "V následujících letech očekáváme silný a trvalý růst poptávky po těchto systémech."

Další informace o řešení RiskOrigins najdete na stránkách www.moodysanalytics.com/riskorigins.

O společnosti Moody’s Analytics

Moody’s Analytics poskytuje profesionálům v odvětví kapitálových trhů a řízení rizik na celém světě sebedůvěru při reagování na vývoj trhů. Společnost nabízí jedinečné nástroje a osvědčené postupy pro měření a řízení rizika prostřednictvím odborných znalostí a zkušeností v oblasti úvěrových analýz, ekonomického výzkumu a řízení finančních rizik. Moody’s Analytics integruje a přizpůsobuje své nabídky řešení konkrétních obchodních problémů poskytováním špičkového softwaru, poradenských služeb a výzkumu, včetně vlastních firemních analýz od poskytovatele úvěrových ratingů Moody’s Investors Service. Společnost Moody's Analytics je dceřinou společností Moody Corporation (burzovní index NYSE: MCO), která měla v roce 2014 tržby 3,3 miliardy dolarů, zaměstnává přibližně 10 000 lidí po celém světě, a má zastoupení ve 33 zemích. Další informace najdete na stránkách www.moodysanalytics.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakty
Moody’s Analytics
PRANITA SOOKAI, 212-553-4181
Stratég pro komunikaci s partnery
pranita.sookai@moodys.com

Contacts

Kontakty
Moody’s Analytics
PRANITA SOOKAI, 212-553-4181
Stratég pro komunikaci s partnery
pranita.sookai@moodys.com