Western Union świętuje 20. rocznicę rozpoczęcia działalności w Afryce

AKRA, Ghana--()--Spółka Western Union (NYSE:WU), lider branży globalnych płatności, świętowała dziś 20. rocznicę rozpoczęcia działalności w Afryce. Dysponując ponad 34 tys. oddziałów, a także obsługując miliony kont bankowych i systemów mobilnych płatności (tzw. mobile wallets) w przeszło 50 krajach i regionach Afryki, sieć Western Union służy milionom osób, które mogą wysyłać i odbierać pieniądze w jednej ze 120 walut.

Aby uczcić ten wyjątkowy etap w rozwoju firmy, Jean Claude Farah, dyrektor Western Union na obszary Afryki, Środkowego Wschodu, Azji Pacyficznej, Europy Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, wspólnie z Aidą Diarra, wicedyrektor regionalną Western Union i dyrektor afrykańskiego oddziału firmy oraz resztą kierownictwa tego oddziału, odwiedził pierwszą placówkę WU przy Banku Rozwoju Rolnictwa. Placówka ta jako pierwsza w Afryce oferowała usługi przesyłania środków pieniężnych już w 1995 roku. Członkowie kadry kierowniczej WU udali się także do siedziby głównej Ecobanku w Akrze, przy tej okazji oficjalnie uruchamiając usługę "Account Based Money Transfer" (przesyłanie pieniędzy prosto na konto), która dostępna będzie w bankomatach w Ghanie.

Odbywające się w Ghanie obchody 20. rocznicy wejścia Western Union na rynek afrykański zbiegają się z przemówieniem prezydenta Baracka Obamy w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie (Etiopia), gdzie powiedział on: "Dzisiaj Afryka to jeden z najszybciej rozwijających się regionów świata. W szeregi miejscowej klasy średniej ma według prognoz wejść ponad miliard konsumentów. Dzięki setkom milionów telefonów komórkowych i coraz łatwiejszemu dostępowi do Internetu, Afrykańczycy porzucają przestarzałe technologie, kierując się ku nowym perspektywom rozwoju. Afryka nie stoi w miejscu, a wręcz rodzi się na nowo".

Western Union z zaangażowaniem realizuje plany poszerzania i rozwoju swojej panafrykańskiej sieci, jako niezwykle ważnego ogniwa łączącego z rodzimym kontynentem coraz większą diasporę afrykańską, której członkowie mieszkają i pracują w krajach całego świata.

"Już ponad 30 milionów Afrykańczyków żyje poza granicami ojczyzny, każdego roku(1) przesyłając swym bliskim i całym społecznościom pomoc o równowartości wielu miliardów dolarów - powiedział Jean Claude Farah. - To dla nas zaszczyt móc wesprzeć proces przekazywania tych środków, bo dzięki nim osoby te mogą podnieść swój status ekonomiczny i zaspokoić podstawowe potrzeby, w tym te związane z opieką zdrowotną, jak również przeznaczyć je na edukację przyszłych pokoleń, czy na uruchomienie własnej, małej działalności gospodarczej. Pośrednicząc od 20 lat w przesyłaniu pieniędzy wykorzystywanych na tak szczytne cele, Western Union przyczynia się do tworzenia nowych szans zarówno dla Afryki, jak i w samej Afryce".

Aida Diarra dodała: "To, co robimy, daje również efekty w postaci stymulowania aktywności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy. Obecnie w naszej sieci placówek na kontynencie afrykańskim zatrudniamy ponad 155 tys. pracowników ds. bezpośredniej obsługi klienta. Western Union inwestuje w ich szkolenie, tak, aby rozwijali umiejętności biznesowe i techniczne oraz doskonalili znajomość przepisów".

Niezależnie od społeczno-ekonomicznego oddziaływania przekazów pieniężnych realizowanych przez Western Union, spółka ta w Afryce angażuje się w działalność charytatywną za pośrednictwem fundacji Western Union Foundation, która już od wielu lat daje od siebie to, co najlepsze społecznościom na całym kontynencie afrykańskim. Fundacja wspiera organizacje, które działają na rzecz tworzenia szans ekonomicznych i możliwości rozwoju dla pojedynczych osób, rodzin i całych społeczności w tym regionie. Od chwili powstania, Western Union Foundation przekazała 158 organizacjom pozarządowym z przeszło 40 krajów Afryki pomoc w postaci dofinansowania i darowizn, opiewającą na kwotę 8,703 mln USD.

Western Union

Firma Western Union (NYSE: WU) jest liderem branży międzynarodowych przekazów pieniężnych. Wraz ze swymi spółkami zależnymi - Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil oraz Western Union Business Solutions - Western Union oferuje klientom indywidualnym i biznesowym szybkie, niezawodne i wygodne sposoby wysyłania oraz odbierania pieniędzy na całym świecie, jak również dokonywania płatności i poleceń zapłaty. Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. usługi Western Union, Vigo i Orlandi Valuta dostępne były w ramach sieci ponad 500 tys. placówek w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie, z dostępem do ok. 100 tys. bankomatów i punktów płatniczych. W 2014 r. firma Western Union obsłużyła 255 mln transakcji między klientami indywidualnymi z całego świata, przesyłając łącznie 85 mld USD, a także zrealizowała 484 mln transakcji biznesowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.WesternUnion.com.

(1)IFAD, 2009

WU-G

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa informacji dostępna jest w serwisie businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20150728006647/en/

Contacts

Western Union dla prasy:
Khalid Baddou
tel. +212 522 42 84 02
e-mail: Khalid.Baddou@westernunion.com

Contacts

Western Union dla prasy:
Khalid Baddou
tel. +212 522 42 84 02
e-mail: Khalid.Baddou@westernunion.com