Europees Geneesmiddelenbureau gunt Ixazomib tegen hardnekkig of teruggekeerd myeloom versnelde beoordeling

CAMBRIDGE, Mass. & OSAKA, Japan--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited heeft vandaag bekendgemaakt dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ixazomib versnelt laat onderzoeken. Ixazomib is een experimentele, oraal in te nemen proteasoominhibitor voor de behandeling van patiënten met teruggekeerd of hardnekkig myeloom. Nieuwe medicijnen die van groot belang kunnen zijn voor de volksgezondheid of therapeutisch zeer innovatief zijn, krijgen van het EMA een versnelde beoordeling.

Takeda verwacht in de komende weken een aanvraag voor toestemming tot verkoop van ixazomib in de Europese Unie te kunnen indienen. De aanvraag is gebaseerd op de resultaten van de eerste, vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse van een behandeling van volwassenen die lijden aan teruggekeerd of hardnekkig myeloom. In deze proef vergeleken onderzoekers ixazomib in combinatie met lenalidomide en dexamethason met een placebo in combinatie met lenalidomide en dexamethason. Deelnemers aan dit onderzoek worden nog altijd behandeld en onderzocht op effecten op de lange termijn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Takeda Pharmaceutical Company Limited
Japanese Media
Tsuyoshi Tada, +81 (0) 3-3278-2417
tsuyoshi.tada@takeda.com
of
European Media
Kate Burd, +44 7974 151510
Kate.burd@takeda.com
of
Media outside Japan/EU
Elizabeth Pingpank, +1-617-444-1495
elizabeth.pingpank@takeda.com
of
Amy Atwood, +1- 617-444-2147
amy.atwood@takeda.com

Contacts

Takeda Pharmaceutical Company Limited
Japanese Media
Tsuyoshi Tada, +81 (0) 3-3278-2417
tsuyoshi.tada@takeda.com
of
European Media
Kate Burd, +44 7974 151510
Kate.burd@takeda.com
of
Media outside Japan/EU
Elizabeth Pingpank, +1-617-444-1495
elizabeth.pingpank@takeda.com
of
Amy Atwood, +1- 617-444-2147
amy.atwood@takeda.com