Biosense Webster lanceert de CONFIDENSE™-module van het CARTO® 3-systeem voor geoptimaliseerde mapping met hoge dichtheid tijdens katheterablatieprocedures

Eigen algoritme van de CONFIDENSE™-module stroomlijnt gegevensverzameling, -annotatie en -validatie voor het marktleidende CARTO®-systeem

DIAMOND BAR, Californië--()--Biosense Webster, Inc., een wereldwijd vooraanstaand bedrijf op het gebied van de diagnose en behandeling van hartritmestoornissen, heeft vandaag de introductie aangekondigd van de CONFIDENSE™-module, een innovatieve technologie die tijdens katheterablatieprocedures het creëren van realtime driedimensionale (3D) afbeeldingen (maps) van de cardiale structuren stroomlijnt. Met gebruikmaking van een eigen algoritme verbetert de CONFIDENSE™-module het proces van valideren van informatie, of “punten,” verkregen tijdens multi-elektrodemapping, waardoor elektrofysiologen in staat zijn tijdens het mappingproces hun tijd en expertise te richten op de meest relevante gegevens.

“Omdat maps die met hoge dichtheid zijn gegenereerd door multi-elektrodemapping het meest uitvoerige en nauwkeurige beeld van de cardiale structuren geeft, kan dit proces zeer tijdsintensief blijken te zijn,” aldus Vias Markides, MD, Director of the Heart Division bij het Royal Brompton Hospital, Londen, Verenigd Koninkrijk. “De nieuwe CONFIDENSE™-module stroomlijnt het mapping- en validatieproces, dat de mogelijkheid heeft om de algehele mapping-, annotatie- en herannotatietijd te verminderen. Het verheugt me dat voortdurende innovatie op dit gebied ons in staat stelt belangrijke klinische efficiëntie te realiseren terwijl we de kritieke gegevens en nauwkeurigheid van het CARTO®-systeem, waar we op zijn gaan vertrouwen, behouden.”

Multi-elektrodemapping houdt rekening met een snelle verkrijging van een grote hoeveelheid gegevens die worden gebruikt om gedetailleerde mappen met hoge dichtheid op het CARTO® 3-systeem te genereren. Het valideren van de via multi-elektrodemapping verkregen informatie vereiste voorheen een zeer gedetailleerd handmatig proces, maar de nieuwe CONFIDENSE™-module verbetert de ervaring met 3D-mapping met verscheidene nieuwe functies die het maken van maps vereenvoudigen en versnellen, terwijl de nauwkeurigheid behouden blijft. De module beoordeelt ook in realtime of katheterelektroden in de nabijheid van hartweefsel zijn, terwijl de punten die het dichtst bij het weefsel zijn worden gebruikt om een 3D-map van hoge kwaliteit te genereren, verbetert de consistentie van kwalitatieve gegevensverwerving met een verbeterd algoritme en bepaalt punten nauwkeurig en evalueert deze snel waarvan de timing wordt beoordeeld als inconsistent in vergelijking met naastliggende punten, die dan van een vlaggetje worden voorzien en onmiddelijk onder de aandacht van de arts worden gebracht.

“Wij zetten ons ervoor in om nauw samen te werken met de klinische gemeenschap om nieuwe innovaties te introduceren die niet alleen toegang bieden tot de meest nauwkeurige en veelomvattende mappinggegevens die beschikbaar zijn, maar die de verwerving van deze gegevens, eenvoudiger en intuïtiever voor de gebruikers maken,” aldus David Shepherd, U.S. President, Biosense Webster, Inc. “Wij zijn er zeer enthousiast over om deze laatste innovatie voor ons fundamentele CARTO®-systeemplatform te introduceren, een volledig geïntegreerd systeem dat de meest uitgebreide oplossingensuite voor artsen wereldwijd levert.”

De CONFIDENSE™-module heeft een CE-markering in Europa en kreeg 510(k)-vergunning in de Verenigde Staten waar het in juli breed beschikbaar zal zijn.

Over het Biosense Webster’s CARTO® 3-systeem

Het CARTO® 3-systeem is een geavanceerde beeldvormende technologie die elektromagnetische technologie gebruikt om realtime 3D-mappen van de cardiale structuren van een patiënt te maken. Het systeem is ontworpen om elektrofysiologen zowel te helpen overal in het hart te kijken door het genereren van een nauwkeurige 3D-map, als uiterst precies de exacte locatie en oriëntatie van katheters in het hart aan te wijzen tijdens katheterablatieprocedures voor patiënten die lijden aan hartritmeaandoeningen (hartritmestoornissen). Tijdens katheterablatie brengen artsen een therapeutische katheter in via een kleine incisie in de lies, waar deze vervolgens via een bloedvat wordt doorgevoerd naar het hart. Nadat de katheter de linkerbovenkamer van het hart (atrium) heeft bereikt, wordt radiofrequente energie naar de hartwand overgebracht om laesies te maken die onjuiste elektrische impulsen die hartritmestoornissen kunnen veroorzaken blokkeren.

Over Biosense Webster

Biosense Webster is wereldmarktleider op het gebied van de wetenschap van diagnose en behandeling van hartritmestoornissen. Het bedrijf werkt samen met clinici om innovatieve technologieën te ontwikkelen die wereldwijd de kwaliteit van zorg voor patiënten met hartritmestoornissen verbeteren. Biosense Webster is onderdeel van de Johnson & Johnson groep bedrijven. Meer informatie kunt u vinden op www.biosensewebster.com.

Dr. Markides wordt betaald voor trainings- en opleidingsdiensten geleverd aan Biosense Webster, Inc.

Waarschuwingen betreffende forward-looking statements

Dit persbericht bevat "forward-looking statements" zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 betreffende het CARTO® 3-systeem CONFIDENSE™-module. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Als onderliggende aannames onnauwkeurig blijken of bekende of onbekende risico's of onzekerheden naar voren komen, kunnen de huidige resultaten aanzienlijk verschillen van de vooruitzichten en toekomstverwachtingen van Biosense Webster, Inc. en/of Johnson & Johnson. Risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: onzekerheid van commercieel succes; concurrentie, waaronder technische verbeteringen, nieuwe producten en patenten verkregen door concurrenten; problemen met patenten; productwerkzaamheid of veiligheidsproblemen die resulteren in productrecalls of acties van regelgevende instanties; verandering in gedrag en bestedingspatronen of financiële tegenspoed bij kopers van gezondheidszorgproducten en -diensten; wijzigingen in van toepassing zijnde wetten en regelgeving, waaronder wereldwijde gezondheidszorghervormingen; fabricageproblemen en -oponthoud en trends gericht op kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Een nader overzicht en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere factoren kan gevonden worden in het jaarverslag van Johnson & Johnson op Form 10-K voor het fiscale jaar dat eindigt op 28 december 2014, waaronder het bijbehorende Exhibit 99 en de daarna volgende indieningen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission. Kopieën van deze indieningen zijn online beschikbaar op www.sec.gov, www.jnj.com of op verzoek bij Johnson & Johnson. Biosense Webster, Inc. noch Johnson & Johnson verplicht zich tot het updaten van forward-looking statements naar aanleiding van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

034831- 150527

De handelsmerken van derden die hierin worden gebruikt zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Biosense Webster, Inc.
Janet Kim, 909-839-7275
jkim50@its.jnj.com

Contacts

Biosense Webster, Inc.
Janet Kim, 909-839-7275
jkim50@its.jnj.com