Een oplossing voor de opwarming van de aarde en voor de bestrijding van droogte

door TheOxygenFactory.net, een dochterbedrijf van Krebs & Sisler, LP

CHICAGO (VS)--()--In Patent nr. 8.673.619 beschrijft theOxygenFactory.net het proces van hernieuwbare energie waarbij CO2 wordt omgezet in koolstof en zuurstof en water zuivert. Met gebruikmaking van dit proces wordt de koolstof biomassa in het metabolisme van een cyanobacterie zoals Spirulina in de aanwezigheid van licht in het zichtbaarlichtspectrum. De natuurlijke plantengroei van de cyanobacterie wordt vele malen versterkt door led-verlichting en CO2-saturatie in diep stromend water. Organische en anorganische verbindingen en chemische toxinen worden gemineraliseerd bij fotokatalyse met gebruikmaking van dergelijke geproduceerde zuurstof en worden vervolgens geabsorbeerd (gemetaboliseerd) in de microalgenbiomassa die wordt geoogst. De biomassa kan dan worden gedroogd en opnieuw verbrand in een nooit eindigend proces.

Volgens TheOxygenFactory.net zou de toepassing van deze technologieën een stad zoals Los Angeles in staat stellen om aan zijn waterbehoeften te voldoen door de recycling van afvalwater en de ontzouting van zeewater. Daardoor is het niet meer nodig om water te onttrekken uit het grondwater dat de landbouw in centraal Californië ondersteunt. Bovendien zouden de voordelen van ruim voldoende vers water en zuurstof gerealiseerd door het toepassen van verbranding en CO2-recycling de wens om elektriciteit te genereren via kernenergie overbodig moeten maken, waardoor problemen als gevolg van de verwijdering van kernafval, ongelukken (Fukushima, Tsjernobyl, Three Mile Island), en programma's voor verrijking van uranium voor vreedzaam versus militair gebruik worden geëlimineerd. (Voor aanvullende recente verhalen waarbij onze technologieen een rol kunnen spelen, zie Waarom?)

 

Nieuwe technologieën om de werking te laten zien

                                   
Drie Kapitaal en Voorgesteld
Aanvullend Eén jaar Ontwikkeling Schaal van
Processen Bedrijfskosten Tijd Bedrijf
 
Droogmolen zuurstofverbranding $ 150.000.000 tot 2,5 jaar 50 tot 350
Condensatieketel Geen kolen $ 300.000.000 megawatt
verpulveraars, geen zwavelscrubbers
geen elektrostatische stofvanger, geen
schoorsteen; geen CO2-uitstoot
als CO2 wordt gerecycled door proces 3

 

(hieronder)
 
Draaiende droogmolen: Elektrisch $ 10.000.000 1,5 jaar 10.000 ton droge kolen
weerstandsverwarming tegenover droge kolen per 24 uur met gebruikmaking van buiten
of biomassa tot minder dan 3% piekstroom ~10 uur
vocht per dag.
 

CO2-recycling door

$ 10.000.000 tot 1,5 jaar Recycle 1.000 tot 3.000

U.S. Patent nr. 8.673.619,

$ 30.000.000 ton CO2 per dag voor

een hernieuwbare-energieproces

biomassa en zuurstof
 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724