Ellenszer a globális felmelegedésre és aszályenyhítés a Krebs & Sisler, LP leányvállalata, a TheOxygenFactory.net kezdeményezése

CHICAGO--()--8,673,619 sz. szabadalmában - http://www.freepatentsonline.com/8673615.pdf - a TheOxygenFactory.net egy olyan megújulóenergia-előállítási folyamatot ismertet, amely során a szén-dioxid (CO2) szénné és oxigénné alakul át, miközben víztisztításra használható fel. E folyamat során a szénből biomassza képződik a Spirulinához hasonló cianobaktériumoknak az emberi szemmel látható fény tartományába eső fény jelenlétében folyó anyagcseréje során. A cianobaktériumok természetes növényi fejlődését a LED fénnyel való megvilágítás és a széndioxid-szaturáció mély folyó vízben rendkívüli mértékben felgyorsítja. A szerves és szervetlen vegyületek és a toxinok a fotokatalízis során az előállított oxigén felhasználása révén ásványosodnak (mineralizálódnak), és abszorbálja őket a mikroalga-biomassza, amelyet azután a folyamat végén begyűjtenek. A biomassza ezután megszárítható és újra elégethető egyfajta végtelen körforgásban.

A TheOxygenFactory.net szerint e technológiák alkalmazása lehetővé tenné az olyan nagyvárosok számára, mint például Los Angeles, hogy kielégítsék a város vízigényét a szennyvíz újrahasznosítása és a tengervíz sómentesítése révén, és így nem kellene a Kalifornia középső részének mezőgazdaságát támogató talajvíz-rétegből vételezniük a szükséges vizet. Továbbá az égetés és CO2-újrahasznosítás révén nagy mennyiségben létrejövő édesvíz és oxigén birtokában lehetővé válik az elektromosáram-termelésre használt atomerőművek kiváltása, és így megszűnnek a nukleáris hulladék ártalmatlanításával járó problémák, valamint kiküszöbölhetők a balesetek (Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island), továbbá lehetővé válik az urándúsítási programok katonai célok helyett békés célokra való felhasználása. (További aktuális hírekért arról, hogyan segíthetnek technológiáink, kérjük, látogasson el a Why? [Miért?] - http://www.theoxygenfactory.net/why/ - című internetes oldalra.)

Az új technológiák bemutatása

     
Három, egymást kiegészítő Tőke és egyéves Kifejlesztési idő A projekt
folyamat működési költség javasolt
     

nagysága

 

Forgókemencés, 150.000.000 - 2,5 év 50 - 350
oxigéntüzelésű, kondenzációs 300.000000 USD megawatt
kazán. Nincs szükség
szénőrlő és kéngáztisztító
berendezésekre,
elektrosztatikus
porleválasztóra,
gyárkéményre; nincs
CO2-kibocsátás, ha a CO2 a
3. folyamat (lásd lent)
során újrahasznosításra
kerül.
 
Forgókemencés szárító: 10.000.000 USD 1,5 év 10.000 tonna
elektromos ellenálláson száraz szén 24
alapuló melegítés, melynek óránként,
eredményeként az így csúcsidőn kívüli
szárított szén vagy áramot használva
biomassza nedvességtartalma naponta ~10 órán
3%-nál kisebb lesz. át.
 
CO2-újrahasznosítás a 10.000.000 - 1,5 év Naponta 1.000 –
megújuló-energia-hasznosításra 30.000.000 USD 3.000 tonna CO2
szolgáló 8,673,619 sz. USA újrahasznosítása
szabadalommal levédett biomassza és
folyamat alapján.

oxigén előállítására.

 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724