Řešení globálního oteplování a zmírnění sucha

podle společnosti TheOxygenFactory.net, dceřiné společnosti firmy Krebs & Sisler, LP

CHICAGO--()--V patentu číslo 8 673 619, nastiňuje společnost TheOxygenFactory.net proces zpracování obnovitelné energie, který transformuje CO2 na uhlík a kyslík a čistí vodu. Při tomto procesu se v metabolismu sinic (jako například rodu Spirulina) za přítomnosti světla ve viditelném světelném spektru stává z uhlíku biomasa. Přirozený růst sinic je zmnohonásoben díky LED osvícení a sycení CO2 v hluboko tekoucí vodě. Organické a anorganické složky a chemické toxiny jsou pomocí takto vyrobeného kyslíku při fotokatalýze mineralizovány a poté absorbovány (metabolizovány) v biomase s mikrořasami, která se pak sklízí. Tuto biomasu lze pak sušit a znovu spalovat v nekonečném procesu.

Podle společnosti TheOxygenFactory.net, by přijetí této technologie umožnilo městu typu Los Angeles získat potřebnou vodu recyklací odpadních vod a odsolením mořské vody, aniž by bylo nutné vodu čerpat z podzemních zdrojů, které podporují zemědělství v centrální Kalifornii. Dostatek pitné vody a kyslíku získaných spalováním a recyklací CO2 by měl dále snižovat potřebu výroby elektřiny z jádra, eliminovat problémy s ukládáním jaderného odpadu, nehody (Fukushima, Černobyl, Three Mile Island), a přeorientovat zaměření programů pro obohacování uranu na mírové a nikoli vojenské použití. (Další aktuální informace o tom, jak naše technologie mohou pomáhat, naleznete v sekci Proč?)

Nové technologie pro demonstraci

 
Tři komplementární procesy   Kapitál a provozní náklady na jeden rok   Doba vývoje   Navrhovaný rozsah provozu
 
Kondenzační kyslíkový kotel s rotačním spalovacím. Bez
pulverizace uhlí, bez odsiřování, bez elektrostatického
odlučovače, bez komínů, bez emisí CO2, pokud je CO2
recyklován procesem č. 3 (viz níže). 150 000 000 až 300 000 000 USD 2, 5 roku 50 až 350 Megawatt

 

Rotační sušící pec: Elektrické odporové topení pro vysušení uhlí

nebo biomasy na méně než 3% vlhkosti. 10 000 000 USD 1,5 roku 10 000 tun suchého uhlí za 24 hodin s využitím energie mimo špičku ~10 hodin denně.
 

Recyklace CO podle Patentu USA č. 8 673 619, zpracování

obnovitelné energie. 10 000 000 až 30 000 000 USD 1,5 roku Recyklace 1000 až 3000 tun CO na biomasu a kyslík.
 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs
Tel : (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs
Tel : (312) 236-9724