Nadace Western Union Foundation překročila milník globální dobročinnosti ve výši 100 milionů dolarů

Od roku 2001 poskytla nadace Western Union Foundation více než 3000 grantů na podporu nevládních organizací po celém světě

Englewood (Colorado, USA)--()--Nadace Western Union Foundation dnes oznámila, že překročila významný milník. Darovala již více než 100 milionů dolarů na podporu přes 2700 nevládních organizací (non-governmental organizations, NGO) a poskytla podporu tisícům rodin a jednotlivců ve více než 135 zemích a regionech.

Nadace Western Union Foundation spolupracuje s dlouhou řadou významných světových NGO a malých místních neziskových a charitativních organizací po celém světě, včetně UNICEF, Save the Children, Mercy Corps, Pratham a dalších.

Nadace Western Union Foundation podporuje charitativní organizace, které pomáhají zlepšovat budoucnost jednotlivců, rodin a komunit po celém světě, od rozšiřování globálního přístupu ke vzdělání a zlepšení kvality školství až po pomoc při stavební obnově rodinám a komunitám zasaženým katastrofami (video).

"Western Union pomáhá spotřebitelům ve více než 200 zemích a teritoriích tím, že jim nabízí lepší způsoby převodu peněz na jejich rodiny, přátele a obchodní partnery," řekl Hikmet Ersek, prezident a generální ředitel společnosti, Western Union. "Jsem mimořádně hrdý na to, že mohu oslavit překročení tohoto milníku nadace Western Union Foundation spolu s agenty Western Union a se zaměstnanci a partnery nevládních organizací, které skutečně pomohly naší nadaci vytvořit lepší svět."

Patrick Gaston, prezident nadace Western Union Foundation, dodal: "Jsme velmi hrdí, že můžeme slavit překročení tohoto milníku s organizacemi, které s námi spolupracují již mnoho let, a pomáhají naší nadaci zlepšovat životy bezpočtu jednotlivců po celém světě." Tento pozoruhodný úspěch vypovídá hodně nejen o síle spolupráce s nevládními organizacemi, malými místními neziskovými a charitativními organizacemi po celém světě, ale také o neúnavné podpoře více než 500 agentů a tisíců zaměstnanců Western Union, kteří věnovali svůj čas a peníze na podporu našeho poslání."

V roce 2013 a 2014 věnovalo více než 72 procent všech zaměstnanců společnosti Western Union, neboli 7580 zaměstnanců z 53 zemí, dar nadaci Western Union Foundation. Kromě toho nadace spolupracuje se stovkami agentů Western Union a partnerskými dodavateli na vytvoření skutečného kooperativního partnerství, které pomohlo k dosažení tohoto milníku.

Vzdělávání

Vzdělávání hraje významnou úlohu při změně životů lidí k lepšímu - umožňuje zvyšovat sílu a odolnost komunit a ekonomik na celém světě. To jsou důvody, proč společnost Western Union a nadace Western Union Foundation vyhlásily tříletý závazek na podporu vzdělání s názvem Education for Better. Program Education for Better byl zveřejněn při zahájení iniciativy OSN Education First v září roku 2012. Využívá produkty sdílených hodnot a služeb společnosti Western Union. Marketing, podpora a strategická filantropie společnosti a nadace Western Union, účast zaměstnanců, a komunikace nadace Western Union Foundation pomohou podpořit programy středního a odborného vzdělávání po celém světě. K dnešnímu dni poskytla iniciativa Education for Better nadace Western Union více než 11,6 milionů dolarů na posílení vzdělávání přibližně pro 500 tisíc studentů a učitelů na celém světě. Jeden z příkladů:

Iniciativa PASS: Iniciativa byla zahájena v květnu 2013. Své síly spojily společnost Western Union Company, nadace Western Union Foundation a UNICEF. Prostřednictvím partnerství v oblasti sportu vybudovaly společnost Western Union a Evropská liga UEFA globální povědomí o potřebě vyšších investic do vzdělávání. Jako globální partner UEFA Europa League, je společnost Western Union odhodlána proměnit každou úspěšnou zkoušku složenou prostřednictvím jejího sponzorství soutěže na fondy, které umožní dětem přístup ke vzdělávání na jeden milión dnů. Pro dosažení tohoto cíle se společnost Western Union zavázala věnovat po tři roky částku 1,8 milionů dolarů na grant prostřednictvím nadace Western Union Foundation na podporu vzdělávacích programů UNICEF v 10 zemích. Díky finančnímu grantu získaly nyní, ve třetím roce iniciativy PASS podporu vzdělávací programy UNICEF na Jamajce, v Nigérii, Turecku, Brazílii, Senegalu, Maroku a Číně. Později v tomto roce by měla být zahájena další podpora programů v Kolumbii, Mexiku a Rumunsku.

Globální partnerství Teach For All: iniciativa byla zahájena v roce 2013. Nadace Western Union Foundation věnovala přes 750 tisíc dolarů na podporu partnerství Teach For All a jeho poslání rozšířit vzdělávací příležitosti po celém světě. Kromě toho se nadace rovněž zavázala věnovat 200 tisíc dolarů na podporu partnerů iniciativy Teach For All Network v Mexiku, Indii, Velké Británii, Rakousku, Argentině a Austrálii. 36 partnerských organizací v globální síti Teach For All má v současné době v terénu více než 16 000 učitelů, kteří pracují pro více než jeden milion studentů.

Pomoc při katastrofách a nouzových situacích

Když udeří přírodní katastrofa, nebo dojde k mimořádné události, nadace Western Union Foundation spolupracuje s mnoha humanitárními organizacemi, které pomáhají jednotlivcům a rodinám vybudovat znovu své životy. K dnešnímu dni podpořila nadace více než 140 operací při humanitárních katastrofách v 65 zemích po celém světě, včetně následujících:

Pomoc při zemětřesení v Nepálu: Nadace Western Union Foundation věnuje 200 tisíc dolarů na podporu podle svého výběru a prostřednictvím odpovídajících grantů ve spolupráci se zaměstnanci, agenty a firemními zákazníky společnosti Western Union.

Výzva po vypuknutí epidemie viru Ebola: V prosinci 2014 vydala nadace Western Union Foundation výzvu pro podnikatelskou komunitu a širokou veřejnost na podporu úsilí o pomoc západní Africe. Poskytla finanční prostředky v hodnotě více než půl milionu dolarů organizaci Save the Children a mezinárodním lékařským sborům.

Hurikán Sandy: V roce 2012 spolupracovala nadace Western Union Foundation v USA s agenty a zaměstnanci společnosti Western Union na poskytnutí více než 660 tisíc dolarů americkému Červenému kříži a na podporu úsilí IFRC na severovýchodě USA a v části Karibiku.

O nadaci Western Union Foundation

Nadace Western Union Foundation se zaměřuje na vytváření lepšího světa, kde možnost uskutečnit sny prostřednictvím ekonomických příležitostí není jen výsadou pro pár vyvolených, ale právo pro všechny. Prostřednictvím svého podpisového programu Education for Better (Vzdělávání pro lepší) a s podporou společnosti The Western Union Company, jejích zaměstnanců, zástupců a obchodních partnerů, pracuje nadace Western Union Foundation na realizaci této vize. Za cestu směrem k lepší budoucnosti považuje podporu vzdělávání a pomoc při humanitárních katastrofách. Naše společné úsilí v sociální práci zlepšuje život jednotlivců, rodin a komunit na celém světě. Od svého vzniku věnovala nadace Western Union Foundation na granty a dary více než 101,1 milionů dolarů. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty více než 2739 nevládním organizacím ve více než 135 zemích a teritoriích. Nadace Western Union Foundation je samostatná charitativní organizace uznávaná v USA neziskovou organizací 501(c)(3). Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky www.westernunionfoundation.org, nebo nás sledujte na Twitteru @TheWUFoundation.

WU-G

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Western Union
Brad Jones, +1 (720) 332-1262
bradley.jones@westernunion.com

Contacts

Western Union
Brad Jones, +1 (720) 332-1262
bradley.jones@westernunion.com