Fundacja Western Union przekracza próg 100 milionów USD przeznaczonych na pomoc charytatywną

Od roku 2001 fundacja Western Union przekazała ponad 3 000 dotacji na rzecz organizacji pozarządowych na całym świecie.

ENGLEWOOD, stan Kolorado--()--Fundacja Western Union ogłosiła w dniu dzisiejszym, że osiągnęła kolejny cel swojej działalności - środki przeznaczone przez fundację na dotacje przekroczyły kwotę 100 milionów dolarów amerykańskich, wspierając ponad 2 700 organizacji pozarządowych i zapewniając pomoc tysiącom rodzin i osób z ponad 135 krajów i regionów.

Fundacja Western Union współpracuje z szerokim spektrum fundacji pozarządowych - począwszy od dużych międzynarodowych podmiotów, a skończywszy na niewielkich lokalnych organizacjach non-profit i organizacjach charytatywnych na całym świecie, takich jak, UNICEF, Save the Children, Mercy Corps czy Pratham.

Od zwiększania dostępu do edukacji na skalę globalną i działań na rzecz poprawy jakości edukacji po zapewnianie wsparcia i pomocy w odbudowie zniszczonych domostw dla rodzin i społeczności dotkniętych kataklizmami na całym świecie, fundacja Western Union wspiera organizacje charytatywne, których misją jest zapewnianie lepszej przyszłości dla poszczególnych osób, rodzin i społeczności na całym globie (wideo).

„Western Union prowadzi działalność w branży poprawy jakości życia konsumentów, oferując lepsze sposoby na przekazywanie środków ich rodzinom, przyjaciołom i partnerom biznesowym w przeszło 200 krajach i regionach - powiedział Hikmet Ersek, prezes i dyrektor generalny Western Union. - To przełomowe osiągnięcie naszej fundacji stanowi dla mnie powód do szczególnej dumy. Świętujemy je wraz z naszymi przedstawicielami, pracownikami i partnerami z sektora organizacji pozarządowych, którzy faktycznie pomagają Western Union czynić świat lepszym”.

Patrick Gaston, prezes fundacji Western Union, dodał: „Bardzo cieszymy się, że możemy świętować nasze osiągnięcie z organizacjami, które od lat są naszymi partnerami, dbając o to, by środki przeznaczane przez fundację na dotacje naprawdę przyczyniały się do poprawy jakości życia niezliczonej rzeszy osób na całym świecie. To wyjątkowe osiągnięcie świadczy nie tylko o sile, jaką daje partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, niewielkimi lokalnymi organizacjami charytatywnymi i organizacjami charytatywnymi na całym świecie, świadczy to również o nieustającym wsparciu, jakie otrzymujemy od ponad 500 przedstawicieli i tysięcy pracowników Western Union, którzy poświęcają czas i pieniądze na wspieranie nas w naszej misji”.

W latach 2013 i 2014 ponad 72% osób zatrudnionych przez Western Union - 7 580 pracowników w 53 krajach - przekazało darowizny na rzecz fundacji Western Union. Ponadto fundacja posiada setki partnerów w szeregach swoich przedstawicieli i partnerów handlowych, co stwarza warunki dla współpracy w duchu prawdziwego partnerstwa, które przyczyniło się do osiągnięcia tego przełomowego wyniku.

Edukacja

Edukacja odgrywa kluczową rolę w polepszaniu warunków bytowych, przyczyniając się do tworzenia silniejszych i prężniej działających społeczeństw i systemów gospodarczych na świecie. Dlatego właśnie Western Union wraz z fundacją Western Union rozpoczęły projekt „Education for Better” (Edukacja zmianą na lepsze) - trzyletnie przedsięwzięcie na rzecz edukacji. Projekt został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie podczas inauguracji inicjatywy ONZ pn. „Edukacja przede wszystkim” we wrześniu 2012 r. Projekt „Education for Better” wykorzystuje wspólną wartość produktów i usług, marketing społecznie zaangażowany, działania lobbystyczne, filantropię strategiczną własną i swojej fundacji, zaangażowanie pracownicze, a także komunikację w celu wspierania programów w ramach szkolnictwa średniego i zawodowego na całym świecie. W ramach projektu „Education for Better” Western Union przeznaczyła do tej pory ponad 11,6 miliona USD na wspieranie działań edukacyjnych dla ok. 500 000 uczniów i nauczycieli na całym świecie, między innymi poprzez następujące inicjatywy:

  • PASS Initiative: inicjatywa rozpoczęta w maju 2013 roku. Firma Western Union, fundacja Western Union i UNICEF połączyły swoje siły, wykorzystując potęgę sportu, by dzięki partnerstwu zawiązanemu między Western Union a Ligą Europy UEFA budować globalną świadomość potrzeby inwestowania w edukację. Jako partner Ligi Europy UEFA, firma Western Union zobowiązała się, że jako sponsor zawodów przekaże środki za każde celne podanie, umożliwiając dzieciom dostęp do miliona dni nauki. Aby osiągnąć ten cel, firma Western Union przeznaczyła poprzez swoją fundację Western Union trzyletnią dotację o wartości 1,8 mln USD na wspieranie programów edukacyjnych prowadzonych przez UNICEF w 10 krajach. W trzecim roku funkcjonowania PASS Initiative dotacje finansowane dzięki tej inicjatywie zapewniły już wsparcie dla programów edukacyjnych prowadzonych przez UNICEF na Jamajce, w Nigerii, Turcji, Brazylii, Senegalu, Maroko i w Chinach, podczas gdy rozpoczęcie podobnych programów w Kolumbii, Meksyku i Rumunii zaplanowano na późniejsze miesiące bieżącego roku.
  • Globalne partnerstwo Teach For All: utworzone w 2013 roku. Fundacja Western Union zobowiązała się, że przeznaczy przeszło 750.000 USD na wsparcie dla sieci Teach For All i ich misji polegającej na zwiększaniu szans na edukację na całym globie. Fundacja przeznaczyła również dodatkową kwotę rzędu 200.000 USD na wspieranie partnerów sieci Teach For All w Meksyku, Indiach, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Argentynie i Australii. 36 organizacji partnerskich tworzących sieć Teach For All angażuje ponad 16 000 nauczycieli, docierając do ponad miliona uczniów.

Pomoc humanitarna po katastrofach i pomoc w nagłych wypadkach

Podczas klęsk żywiołowych i w nagłych wypadkach, fundacja Western Union pracuje z licznymi organizacjami wspierającymi, pomagając poszczególnym osobom i rodzinom zacząć życie od nowa. Do tej pory fundacja udzieliła wsparcia w ponad 140 akcjach przeprowadzonych w celu niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych w 65 krajach świata, między innymi:

  • Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu: fundacja Western Union przeznaczy 200 000 USD na pomoc ofiarom, udzielając dotacji uznaniowych i wyrównawczych w ramach partnerstwa z pracownikami, przedstawicielami i klientami biznesowymi Western Union.
  • Wyzwania związane z wybuchem epidemii wirusa Ebola: w grudniu 2014 r. fundacja Western Union rzuciła światowi biznesu i ogółowi społeczeństwa wyzwanie polegające na wsparciu działań pomocowych prowadzonych przez organizacje Save the Children i International Medical Corps w Afryce Zachodniej, poprzez przekazanie środków rzędu 500.000 USD w ramach dotacji wyrównawczej.
  • Huragan Sandy: w 2012 roku fundacja Western Union, we współpracy z przedstawicielami i pracownikami Western Union w Stanach Zjednoczonych, ponownie przeznaczyła środki rzędu 660 000 USD w ramach dotacji, wspierając działania pomocowe prowadzone przez Amerykański Czerwony Krzyż i Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych i w niektórych częściach Karaibów.

Fundacja Western Union

Fundacja Western Union została powołana, by tworzyć lepszy świat, w którym zdolność do realizacji marzeń dzięki możliwościom gospodarczym jest nie tylko przywilejem nielicznych, lecz także prawem wszystkich. Dzięki programowi Education for Better i przy wsparciu firmy Western Union, jej pracowników, przedstawicieli i partnerów biznesowych, fundacja Western Union działa na rzecz realizacji swej wizji, wspierając edukację, niosąc pomoc humanitarną po katastrofach i tworząc ścieżki rozwoju na rzecz lepszej przyszłości. Nasze zjednoczone działania społeczne czynią lepszym życie jednostek, rodzin i społeczności na całym świecie. Od początku działalności fundacja Western Union przekazała ponad 101,1 mln USD w formie dotacji oraz innych wpłat, wspomagając ponad 2 739 organizacji pozarządowych w ponad 135 krajach i regionach. Fundacja Western Union jest niezależną organizacją charytatywną działającą w Stanach Zjednoczonych na podstawie §501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.westernunionfoundation.org. i na Twitterze: @TheWUFoundation.

WU-G

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Western Union
Brad Jones, +1 720-332-1262
bradley.jones@westernunion.com

Contacts

Western Union
Brad Jones, +1 720-332-1262
bradley.jones@westernunion.com