Oświadczenie Western Union

ENGLEWOOD, Colo.--()--Spółka Western Union Company (NYSE: WU), będąca globalnym liderem w obszarze usług płatniczych, wydała w dniu dzisiejszym następujące oświadczenie:

„Nasza polityka, którą planujemy w dalszym ciągu realizować w niezmienionej formie, nie przewiduje komentowania pogłosek i spekulacji rynkowych. Jednakże, z uwagi na wysoki poziom działań rynkowych podejmowanych w dniu dzisiejszym względem akcji naszej firmy, Western Union pragnie oświadczyć, iż bieżące doniesienia, według których podjęliśmy rozmowy mające na celu przejęcie MoneyGram International, Inc. są niezgodne z prawdą.”

Western Union

Firma Western Union (NYSE: WU) jest liderem branży międzynarodowych przekazów pieniężnych. Wraz ze swymi spółkami zależnymi - Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil oraz Western Union Business Solutions - Western Union oferuje klientom indywidualnym i biznesowym szybkie, niezawodne i wygodne sposoby wysyłania oraz odbierania pieniędzy na całym świecie, jak również dokonywania płatności oraz poleceń zapłaty. Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. usługi Western Union, Vigo i Orlandi Valuta dostępne były w ramach sieci ponad 500 tys. placówek w ponad 200 krajach i terytoriach na świecie, z dostępem do ok. 100 tys. bankomatów. W 2014 r. firma Western Union obsłużyła 255 mln transakcji między klientami indywidualnymi z całego świata, przesyłając łącznie 85 mld USD, a także zrealizowała 484 mln transakcji biznesowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.westernunion.com.

WU-G
WU-F

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Western Union
Media:

Dan Diaz, +1 720-332-5564
daniel.diaz@WesternUnion.com
lub
Inwestorzy:
Mike Salop, +1 720-332-8276
mike.salop@WesternUnion.com

Contacts

Western Union
Media:

Dan Diaz, +1 720-332-5564
daniel.diaz@WesternUnion.com
lub
Inwestorzy:
Mike Salop, +1 720-332-8276
mike.salop@WesternUnion.com