Nanoco: Europese Commissie wil cadmium toestaan in Europa

BRUSSELS--()--Indien een conceptvoorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen, is cadmium, een giftige en kankerverwekkende stof die wordt gereguleerd onder de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten (BGGS), toegestaan in televisieschermen en andere elektronische en elektrische apparatuur voor de Europese markt. Dit punt staat op 7 mei ter discussie in een vergadering van de Commissie milieubeheer van het Europees Parlement. Het parlement heeft vetorecht.

Cadmium is een van de zes zeer giftige stoffen waarvan de verwerking in elektrische en elektronische apparaten is verboden in Europa. Dat staat in de twaalf jaar oude BGGS-richtlijn, die is opgesteld voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu en hergebruik faciliteert. In de BGGS-richtlijn staat cadmium aangemerkt als het gevaarlijkste, giftige zware metaal, waarvan de maximaal toegestane hoeveelheid tien keer lager ligt dan kwik en lood.

De kern van het debat is de vraag of nieuwe LCD-televisies met quantumdottechnologie op basis van cadmium moeten worden toegelaten op de Europese markt. Na aanzienlijk lobbywerk door fabrikanten van quantumdottechnologie op basis van cadmium, stelde de Europese Commissie in een gedelegeerde handeling voor om cadmium in quantumdots vrij te stellen van de BGGS-richtlijn. Deze uitzonderingspositie is gebaseerd op de gedateerde opvatting dat cadmiumvrije quantumdottechnologie technisch niet toereikend is. Cadmiumvrije quantumdots zijn niet alleen beschikbaar als technologie, maar tv's die op deze technologie werken zijn zelfs al verkrijgbaar in de EU.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Nanoco
Keith Wiggins
Chief Operating Officer
+44 161 603 7900
of
Instinctif Partners
Adrian Duffield/Kay Larsen
+44 207 457 2040

Contacts

Nanoco
Keith Wiggins
Chief Operating Officer
+44 161 603 7900
of
Instinctif Partners
Adrian Duffield/Kay Larsen
+44 207 457 2040