Společnost Teva posílá dopis správní radě společnosti Mylans

Znovu opakuje svůj závazek uspořádat jednání se správní radou společnosti Mylan a dokončit transakci.

JERUZALÉM--()--Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (burzovní indexy NYSE a TASE: TEVA), dnes oznámila, že poslala dopis panu Robertovi J. Courymu, výkonnému předsedovi představenstva společnosti Mylan N.V. (burzovní index NASDAQ: MYL). Plné znění dopisu je následující:

Robert J. Coury       Robert J. Coury
Výkonný předseda c/o Mylan Inc.
Mylan N.V. Robert J. Coury Global Center
Albany Gate, Darkes Lane 1000 Mylan Blvd.
Potters Bar, Herts Canonsburg, PA 15317
EN6 1AG, United Kingdom
 

Vážený Roberte:

S ohledem na konstruktivní tón při naší schůzce minulý pátek a při následném dialogu jsem zklamán, že jste ve svém dopise ze dne 27. dubna zaujal tak výrazně odlišný postoj. Váš dopis vytváří zásadně zkreslený obraz společnosti Teva. Ignoruje její bohaté kulturní dědictví, jedinečnou kulturu, vynikající úspěchy, podíl na prospěchu pacientů a zdravotnických systémů na celém světě a roky podstatného dlouhodobého zhodnocení pro naše akcionáře.

Pevně věřím, že naše příslušné zúčastněné strany nemají žádný prospěch ze skandalizace, nesprávného líčení, omílání historie ani selektivní prezentace faktů, a že je nepodporují. Místo toho bych se rád vrátil k dialogu o významné příležitosti ke zhodnocení, které představuje sloučení společností Teva a Mylan pro akcionáře a další zainteresované strany obou našich společností. Mým cílem bylo a zůstane podpořit hluboké odhodlání společnosti Teva, co nejdříve uskutečnit tuto transakci. Za tímto účelem jsme připraveni konstruktivně jednat se správní radou společnosti Mylan, a současně nadále usilovat o získání antimonopolních schválení a stavět na velmi pozitivní interakci akcionářů společností Mylan a Teva, která trvá až do dnešního dne.

S tímto záměrem bych rád využil tuto příležitost a stručně vyřešil celou řadu bodů, které jste uvedl ve Vašem dopise, a vyjasnil tyto otázky, abychom se mohli vyhnout jakýmkoli dalším nedorozuměním.

Návrh společnosti Teva poskytuje společnosti Mylan prvotřídní zhodnocení a vyhlídky.

Naše nabídka hotovosti a akcií v ceně 82,00 dolarů za akcii znamená pro společnost Mylan celkové kapitálové zhodnocení ve výši přibližně 43 miliard dolarů. To poskytuje vašim akcionářům prémii 48,3% k neovlivněné ceně akcií společnosti Mylan 55,31 dolarů ze dne 10. března 2015, po kterém se rozšířily spekulace o transakci mezi společnostmi Teva a Mylan. Stejný názor na vaši neovlivněnou cenu a uvedenou prémii obsaženou v naší nabídce sdílí veřejně a opakovaně také společnost Perrigo, která má nezávislý a vysoce relevantní pohled na hodnotu společnosti Mylan. Kromě toho jsme si vědomi vaší ochoty postoupit podstatný díl vlastního kapitálu společnosti Mylan akcionářům společnosti Perrigo, a to s výraznou slevou vzhledem k naší špičkové nabídce, a ponechat bez povšimnutí vaši minimální cenu stanovenou pro sloučení s námi. Vaše zvýšená nabídka pro společnost Perrigo tak dnes odebírá vašim akcionářům ještě větší ekonomickou hodnotu ve snaze pokračovat v transakci, která z finančních i jiných důvodů již není žádoucí.

Na základě tržních cen, výzkumných odhadů burzy na Wall Street a široké škály uznávaných oceňovacích metodik představuje naše nabídka 82,00 dolarů za akcii pro akcionáře společnosti Mylan mimořádně atraktivní a okamžité zhodnocení. Dohoda o sloučení našich společností by pro akcionáře společností Mylan a Teva neznamenala "destrukci zhodnocení a růstu", jak naznačujete, ale možnost podílet se na tvorbě hlubokého zhodnocení, které by vyplývalo z významných synergií a strategického sjednocení umožněných touto transakcí.

Souhrnné odmítnutí naší nabídky, která poskytuje akcionářům společnosti tak významnou prémii, je v rozporu s povinnostmi a závazky vašeho představenstva k zúčastněným stranám společnosti Mylan.

Antimonopolní zákon není překážkou pro uskutečnění transakce

Charakteristika antimonopolních otázek uvedená ve Vašem dopise značně přehání regulační překážky pro sloučení společností Teva a Mylan, a to jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska načasování. Jak již bylo uvedeno, společnost Teva plně věří, že regulační kontroly akvizice společnosti Mylan lze dokončit v roce 2015. Společnost Teva je dále přesvědčena, že se dokáže přizpůsobit stejnému sedmiměsíčnímu časovému rámci, který společnost Mylan stanovila pro svou nabídku společnosti Perrigo. Za tímto účelem požádala společnost Teva 22. dubna 2015 o předběžné oznámení o sloučení podle antimonopolního zákona Hart-Scott-Rodino z roku 1976, a rovněž zahájila předběžný oznamovací proces s Evropskou komisí.

Společnost Teva má úspěšnou bilanci získávání včasných povolení v podobných situacích. Při každé z našich akvizic společností IVAX, Barr a Cephalon jsme se rychle dohodli na nezbytných majetkových převodech a jiných opravných prostředcích a byli jsme schopni uzavřít transakce za méně než šest měsíců.

Dále jsme přesvědčeni, že případné příkazy k majetkovým převodům by byly zvládnutelné. Většina léčivých produktů společnosti Mylan se nepřekrývá s produkty společnosti Teva, a většina z těch, které se překrývají, má řadu dalších konkurentů, takže by neměly vyvstat antimonopolní otázky. Společnost Teva je připravena provést majetkové převody potřebné k zajištění povolení a aktivně identifikuje jak potenciální prodeje, tak potenciální nabyvatele převáděného majetku. V širším měřítku řečeno, sloučení našich dvou společností bude znamenat vyloučení více než tuctu významných prodejců generických léků na předpis, a získání zákaznické základny, která se bude nadále upevňovat a sílit.

Kromě toho existuje jen velmi málo výrobků prodávaných oběma společnostmi, Mylan a Teva, které jsou uvedeny na seznamu "nedostatkových léčiv" FDA. Tam, kde se tyto produkty překrývají, neočekáváme vážné regulační problémy způsobené rozdílem v dávkování léků a / nebo počtu dalších existujících prodejců.

Stručně řečeno, společnost Teva nevidí v regulačním povolení vážnou překážku transakce se společností Mylan, a věříme, že navrhovaná transakce může být dokončena do konce roku 2015. Jsme připraveni spolupracovat s vámi a vašimi poradci, prodiskutovat naše řešení a poskytnout vám jakékoli vysvětlení, které v této věci požadujete.

Očividně silná kulturní a strategická shoda společností Teva a Mylan

Vaše opakované odkazy na absenci "kulturní shody" mezi našimi organizacemi jsou zarážející.

Teva má více než stoletou historii, a je široce uznávána jako přední světový průkopník, který doslova vytvořili trh s generiky ve Spojených státech, a přinesl tento model také na další trhy, což výrazně prospělo pacientům a systémům zdravotní péče po celém světě. Nadále stojíme v čele vývoje odvětví, a pokračujeme ve vytváření unikátního obchodního modelu a kultury kombinující robustní schopnosti v oblasti generik a speciálních léků. Určili jsme průmyslové standardy, které ostatní následují. Vůdcovství, inovace, podnikání a skromné chování, to je naše DNA. Tyto vlastnosti chceme v budoucnosti nadále využívat k formování tohoto odvětví. Výsledkem je celkový výnos pro akcionáře (TSR)1 ve výši přes 1600 % v průběhu posledních dvou desetiletí, což přesahuje trojnásobek indexu Standard & Poor's 500 a podtrhuje historii dlouhodobého zhodnocení společnosti Teva.

Máme více než 43 tisíc zaměstnanců a působíme na 100 trzích. Máme více než 60 výrobních závodů po celém světě, včetně šesti zařízení a tisíců oddaných zaměstnanců v Indii. Již celá desetiletí si udržujeme silnou přítomnost v Nizozemsku, kde má sídlo naše evropské a speciální obchodní ústředí. Zaměstnáváme téměř 1000 pracovníků na pozicích ve vedení, výzkumu, vývoje a výroby. Jsme hrdí na naše dědictví globální společnosti s historickými kořeny v Izraeli.

Máme také bohatou historii úspěšné integrace velkých a globálních organizací, které jsou z provozního, geografického a kulturního pohledu odlišné. Náš manažerský tým respektuje dědictví získaných společností, a soustředí se na zachování klíčových silných stránek, schopností a talentů jednotlivých organizací. Oceňujeme hodnotu a význam dědictví společnosti Mylan, a máme v úmyslu je zachovat. Díky našim rozsáhlým interakcím se společností Mylan a jejími pracovníky v průběhu let se domníváme, že zaměstnanci obou společností, Mylan i Teva, zásadně sdílejí cíl a hluboké nadšení pro zlepšování života pacientů prostřednictvím poskytování přístupu k nejširší řadě vysoce kvalitních léků celosvětové populaci.

Jsme odhodláni využít celou potenciální hodnotu vyplývající z této transakce. Cíle dosáhneme tak, že umožníme těm nejlepším lidem obou společností pracovat ve prospěch mnohem silnějšího sloučeného podniku. Společnost Teva je meritokratická, spravedlivá a odhodlaná identifikovat nejlepší lidi a nejlepší aktiva napříč jednotlivými společnostmi.

Strategická shoda je rovněž přesvědčivá. Navrhované sloučení společností Teva a Mylan je plně v souladu s naší jasně vyjádřenou strategií, jejímž cílem je rozvoj obchodu s generiky a speciálními farmaceutickými produkty. Sloučením vznikne špičková společnost, která bude mít dobrou pozici pro transformaci globálního prostoru generických léčiv a pro vytvoření jedinečného a odlišného obchodního modelu, který bude využívat významná aktiva a schopnosti v odvětví generik a speciálních léků. Tato transakce není o velikosti pro velikost samotnou, ale spíše o jedinečné strategické a finanční shodě dvou společností ve prospěch všech zúčastněných stran.

Schopnosti těchto dvou společností v oblasti produktového portfolia, naše komplexní technologie a marketing jsou vysoce komplementární. Společně budeme efektivnější, což nám umožní zajistit významné zhodnocení, proniknout na nové trhy a rozvíjet nové schopnosti. Příležitosti pro podstatné nákladové synergie a daňové úspory se odhadují přibližně na 2 miliardy dolarů ročně. Očekává se, že budou z velké části realizovány ke třetímu výročí uzavření transakce. Kromě toho, sloučením vznikne společnost, která bude světovým lídrem v oblasti pozitivního vlivu na pacienty a obce, kterým sloužíme. Poskytneme cenově dostupnou a přístupnou léčbu pro mnohem více lidí na celém světě.

Osvědčený manažerský tým odhodlaný zajistit zhodnocení pro všechny zúčastněné strany

Naše představenstvo a tým vedení vyjadřují plný souhlas a jednomyslnou podporu této transakce.

Náš tým vedení, od manažerů přes celý náš obchod až po provozní vědecké pozice patří k nejlepším a nejuznávanějším ve svém odvětví. Je to skutečně globální tým, který má velmi různorodé a bohaté zkušenosti v oblasti generik, speciálních léčiv a dalších relevantních průmyslových odvětví. Jsme organizace, která se zavázala k řízení nákladů a nákladové kázni na všech úrovních našeho podniku. To zahrnuje také náš přístup k odměňování vedoucích pracovníků a k poskytování výhod, který podporuje zdrženlivost a filozofii "odměna podle výkonu" a odráží naši věrnost zájmům všech zúčastněných stran, a ne jen zájmům několika vyvolených.

Společnost Teva nedávno prokázala, že je vysoce pozorná vůči názorům svých akcionářů v záležitostech obchodní strategie a řízení podniku, a učinila rozhodující a rychlé změny ve složení a vedení našeho představenstva. V čele s naším novým předsedou představenstva, profesorem Jicchakem Peterburgem, se představenstvo společnosti výrazně přetransformovalo. Na pozicích zcela nezávislých ředitelů přibyli zkušení spoluúčastníci z daného odvětví, a zvýšili tak rozmanitost, globální perspektivu a rozsah zkušeností členů představenstva. Představenstvo společnosti Teva klade na stůl společný závazek vůči naší společnosti, naší strategii a našim akcionářům, a spolupracuje v úzkém vztahu s naším manažerským týmem.

Stejně jako každá společnost, včetně vaší, i my jsme měli v minulosti problémy a psaly se o nás nepěkné zprávy. Náš současný manažerský tým tyto výzvy zcela vyřešil, a transformovaná společnost Teva je nyní silnější, než kdykoli dříve. Vyzdvihování minulosti a dřívějších problémů v souvislosti s organizací a jednotlivci nepřinese nikomu z nás žádný prospěch, ani nám nepomůže v naší společné práci na zlepšování pověsti odvětví generických léčiv a vysoké kvality produktů, ani nepomůže zájmům žádné z našich organizací. Sloučení našich organizací považujeme za aktuální a vzácnou příležitost pro budoucí růst a zhodnocení sloučené společnosti.

Teva má dobrou pozici, aby si dokázala udržet své vedoucí postavení, řídit růst a pokračovat ve vynikajících finančních výsledcích

Když jsem se v roce 2014 stal generálním ředitelem, slíbil jsem, že naší hlavní prioritou by mělo být posílení naší globální vedoucí pozice v oblasti generik a zároveň zvýšení ziskovosti, podporování organického růstu a plnění slibů v rámci našich prodejních kanálů pro speciální léčiva. V tomto úkolu jsme uspěli, jak ukazují naše dobré výsledky za rok 2014.

Naše výsledky za rok 2014 ukazují silný výkon v našem obchodu se špičkovými generiky. Zaznamenali jsme výrazný růst ziskovosti a uvedli jsme na trh mnoho produktů. Dosáhli jsme dílčích čistých příjmů 1,0 miliardy dolarů, a v roce 2015 očekáváme ještě lepší výsledky .

Kromě našeho robustního obchodu s generiky je náš prodejní kanál v oblasti speciálních léčiv připraven poskytnout akcionářům a pacientům významné zhodnocení a diverzifikovat budoucí výnosy společnosti Teva. Náš prodejní kanál zahrnuje v současné době 20 produktů v poslední fázi. Očekáváme, že v roce 2019 dosáhneme dílčích čistých příjmů 4,5 miliardy dolarů, a to díky uvedení nových speciálních produktů (s výjimkou COPAXONE®), které jsme úspěšně zahájili v roce 2014, a které jsou v roce 2015 na dobré cestě. Nedávno jsme rozšířil náš prodejní kanál akvizicí společnosti Labrys v roce 2014. Věříme, že touto akvizicí se společnost Teva stane lídrem v uspokojování obrovské a naléhavé poptávky po lécích na chronickou a epizodickou migrénu. Podle očekávání dorazí léky k pacientům na začátku roku 2019. V březnu 2015 jsme také oznámili dohodu o akvizici společnosti Auspex, od které očekáváme další zvýšení příjmů společnosti Teva v roce 2019 až o 800 milionů dolarů, posílení naší klíčové franšízy pro léky na onemocnění centrální nervové soustavy a přírůstek do portfolia inovativních léčby poruch hybnosti. Nadále chceme řídit životní cyklus naší franšízy COPAXONE®, včetně úspěšného uvedení COPAXONE® 40mg v USA, který již dosáhl míry konverze 67%. Ukazuje se zřetelná potřeba a poptávka pacientů po nabídce tohoto zlepšeného produktu. Hodláme úspěšně uvést na trh další připravované léky v různých zemích EU i jinde.

Sloučením silného růstového výhledu našeho podnikání v oblasti generik vygenerují naše pokračující programy nákladové optimalizace a naše prodejní kanály speciálních léků významný růst společnosti Teva, který vyrovná předpokládaný pokles u některých našich starších speciálních franšíz.

Teva má také silnou tradici v dosahování úspor nákladů a v oblasti provozních zlepšení. V roce 2014 jsme dosáhli čistého snížení nákladů v hodnotě 600 milionů dolarů. Jsme na dobré cestě, abychom v roce 2015 a 2016 vygenerovali čisté snížení nákladů o hodnotě 500, resp. 250 milionů dolarů. Celková hodnota opakovaného čistého snížení nákladů bude 1,35 miliardy dolarů.

Trh tyto úspěchy uznává, a společnost Teva tak dosáhla jednoletého a tříletého celkového výnosu pro akcionáře (TSR), složeného ze zhodnocení ceny akcií a našich pravidelných dividend, ve výši 27 %, resp. 44 %. Je důležité říci, že od 8. ledna 2014, kdy bylo oznámeno moje jmenování generálním ředitelem, po kterém jsme začali realizovat naši současnou strategii, byl celkový výnos pro akcionáře (TSR) společnosti Teva během tohoto období 53%, což je výrazně více, než 18% indexu Standard & Poor's 500 a 29% indexu Standard & Poor's 500 pro léčiva.

Cesta vpřed

Plně s vámi souhlasím, že by bylo vhodnější prozkoumat tuto transakci v rámci soukromé diskuse. Bohužel jste nám však nedali jinou možnost, než předložit náš návrh veřejně, protože jste veřejně odmítli naši potenciální nabídku, a to dokonce dříve, než byla předložena. Je obtížné smířit se s vaším preventivním odmítnutím, se skutečností, že jste vaši stálou nabídku společnosti Perrigo oznámili dříve, než vaše představenstvo reagovalo na návrh společnosti Teva, a také s tónem vašeho dopisu pro mně jako řádného vykonavatele povinností zmocněnce pro jakýkoli právní či obchodní rámec.

Jsme plně odhodláni pokračovat v této transakci, a věříme, že nejlepší cestou vpřed je konstruktivní dialog v dobré víře mezi našimi příslušnými týmy. Budeme rádi, pokud nejprve v nejlepším zájmu svých zúčastněných stran zahájíte produktivní jednání s námi.

Jak jsem již řekl při našem setkání minulý pátek, jsme připraveni předložit vašemu představenstvu přehled společnosti Teva a odpovědět na jakékoliv otázky, které by vaše správní rada mohla položit.

Pevně doufáme, že se představenstvo společnosti Mylan rozhodne zahájit s námi co nejdříve konstruktivní jednání, abychom dosáhli dohody o sloučení, které nabízí akcionářům, zákazníkům, pacientům a zaměstnancům obou našich společností jedinečnou příležitost pro zhodnocení a mnoho dalších výhod. Toto poselství slyšíme stále od více a více akcionářů společnosti Teva a Mylan.

S pozdravem,

/s/ Erez Vigodman

Erez Vigodman

Prezident a generální ředitel

Jak bylo oznámeno 21. dubna 2015, společnost Teva navrhla akvizici společnosti Mylan za 82,00 dolarů za akcii, přičemž přibližně 50 procent ceny bude splaceno prostřednictvím hotovosti a 50 procent prostřednictvím akcií. Návrh společnosti Teva znamená pro společnost Mylan celkové kapitálové zhodnocení přibližně 43 miliardy dolarů.

Transakce by neměla podléhat podmínce financování ani vyžadovat hlasování akcionářů společnosti Teva. Návrh společnosti Teva je závislý na podmínce, že společnost Mylan nedokončí svou navrhovanou akvizici společnosti Perrigo ani žádnou jinou alternativní transakci.

Finančními poradci společnosti Teva jsou společnosti Barclays a Greenhill & Co. Právními poradci společnosti Teva jsou společnosti Kirkland & Ellis LLP a Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co. Právním poradcem v Nizozemsku jsou společnosti De Brauw Blackstone Westbroek N.V. a Loyens & Loeff N.V.

O společnosti Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (burzovní indexy NYSE a TASE: TEVA) je přední světová farmaceutická společnost, která denně poskytuje vysoce kvalitní řešení v odvětví zdravotní péče zaměřená na pacienta pro milióny pacientů. Společnost Teva má sídlo v Izraeli, a je největším světovým výrobcem generických léčiv. S využitím svého portfolia více než 1000 molekul vyrábí širokou škálu generických přípravků pro téměř veškeré terapeutické oblasti. V oblasti speciálních léků má Teva světové vedoucí postavení v inovativních způsobech léčby poruch centrálního nervového systému včetně léčby bolesti, a dále silné portfolio produktů pro respirační onemocnění. Ve své celosvětové výzkumné a vývojové divizi spojuje společnost Teva svá generická léčiva a speciální schopnosti. Vytváří nové způsoby řešení neuspokojených potřeb pacienta tím, že kombinuje vývoj léčiv s přístroji, službami a technologiemi. Čisté příjmy společnosti Teva v roce 2014 činily 20,3 miliardy dolarů. Další informace najdete na stránkách www.tevapharm.com.

Zabezpečovací prohlášení ("Safe Harbor Statement")

Toto sdělení obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry z roku 1995. Tato prohlášení jsou založena na současných plánech a očekáváních vedení společnosti, a zahrnují řadu předpokladů, známých i neznámých rizik a nejistot, které se v průběhu času mění, a mohou způsobit, že budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy se budou podstatně lišit od výsledků či výkonů, které jsou vyjádřeny těmito výhledovými prohlášeními, nebo které z nich vyplývají. Některé z těchto předpokladů, známých a neznámých rizik a nejistot uvádí naše výroční zpráva na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2014, a jsou uvedeny v dalších našich sděleních, které předkládáme Komisi pro cenné papíry v USA ("SEC"). Faktory, které se týkají podnikání společnosti Mylan, jsou čas od času podrobně uvedeny ve sděleních společnosti Mylan pro SEC. Tyto faktory jsou zde zahrnuty pomocí odkazu. Výhledová prohlášení lze obecně identifikovat podle výskytu slov, jako "očekává", "předpokládá", "věří", "zamýšlí", "odhaduje", "bude", "byl by", "mohl by", "měl by", "může", "plánuje" a podobných výrazů. Veškeré údaje, které nejsou historickými fakty, představují informace, které lze považovat za výhledová prohlášení, a to včetně prohlášení o navrhované akvizici společnosti Mylan, financování navrhované transakce, očekávaných budoucích výsledků (včetně očekávaných výsledků hospodaření a finančního poradenství) a budoucí finanční situace sloučené společnosti, provozních výsledků, strategií a plánů. Důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony nebo úspěchy budou podstatně lišit od výhledových prohlášení uvedených v tomto sdělení, zahrnují mimo jiné následující: konečný výsledek případné transakce mezi společnostmi Teva a Mylan, a to včetně možnosti, že transakce mezi společnostmi Teva a Mylan nebude provedena nebo že transakce bude provedena za odlišných podmínek; účinky sloučení společností Teva a Mylan, včetně budoucí finanční situace sloučené společnosti, provozních výsledků, strategií a plánů; nejistoty týkající se načasování transakce; možnost, že očekávané přínosy transakce a integrace našeho provozu s provozem společnosti Mylan (včetně případných synergií) se nám nepodaří plně realizovat, nebo mohou trvat déle, než se očekávalo; nežádoucí účinky na tržní ceny akcií společnosti Teva nebo Mylan, včetně negativních dopadů tohoto sdělení nebo dokončení případné transakce; schopnost získat povolení od regulačních orgánů v navržených nebo očekávaných termínech a splnění dalších podmínek nabídky, včetně nezbytných schválení od akcionářů, a to v každém případě včas; naše schopnost a schopnost společnosti Mylan dodržet všechny podmínky uvedené v našich současných nebo budoucích smlouvách a úvěrech; jakékoliv problémy, které by v případě nemožnosti včasného řešení mohly mít za následek nedodržení povinností vyplývajících z dalších závazných ustanovení; vystavení společností Teva a Mylan výkyvům a omezením měnového i úvěrového rizika; účinky reforem v oblasti cenové a platební regulace ve zdravotnictví a farmacie; nejistoty v legislativních a regulačních postupech pro registraci a schvalování léčivých přípravků na biotechnologické bázi; konkurenční vliv ze strany ostatních účastníků trhu; nepříznivé účinky politické nebo ekonomické nestability, korupce, aktivní nepřátelství nebo teroristické útoky na naše světově důležité provozy nebo na světově důležité provozy společnosti Mylan; další rizika, nejistoty a další faktory popsané v naší výroční zprávě na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2014 a v našich dalších záznamech pro komisi SEC; a rizika a nejistoty a další faktory podrobně popsané ve zprávách a dokumentech společnosti Mylan pro komisi SEC. Veškerá výhledová prohlášení týkající se nás nebo jakékoli osoby jednající naším jménem, jsou tímto zabezpečovacím prohlášením výslovně kvalifikována v plném rozsahu. Varujeme čtenáře, aby na žádné z těchto výhledových prohlášení příliš nespoléhali. Výhledová prohlášení platí pouze k datu, ke kterému jsou uvedena, a nemáme žádnou povinnost aktualizovat ani revidovat jakékoli výhledové prohlášení, a to v důsledku získání nových informací, budoucích událostí ani jinak.

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku k nákupu ani žádost o nabídku k prodeji cenných papírů. Toto sdělení se týká návrhu, který společnost Teva předložila ohledně transakce sloučení se společností Mylan. Na podporu tohoto návrhu a podle budoucího vývoje mohou společnosti Teva a Mylan předložit komisi SEC jedno nebo více prohlášení o plné moci, prohlášení o registraci nebo jiné dokumenty. Toto sdělení nepředstavuje náhradu za jakékoliv prohlášení o plné moci, registrační prohlášení, podnikatelský záměr ani jiný dokument, který společnosti Teva a / nebo Mylan předložily nebo který mohou předložit komisi SEC v souvislosti s navrhovanou transakcí. Jakákoli nabídka akcií, která bude předložena, bude odpovídat podnikatelskému záměru splňujícímu požadavky § 10 zákona USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. VYZÝVÁME INVESTORY A DRŽITELE CENNÝCH PAPÍRŮ, ABY SI PEČLIVĚ A V PLNÉM ROZSAHU PŘEČETLI PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI, REGISTRAČNÍ PROHLÁŠENÍ, PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A DALŠÍ DOKUMENTY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDLOŽENY KOMISI SEC, POKUD BUDOU K DISPOZICI A JAKMILE BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI. Jakékoli definitivní prohlášení o plné moci (pokud bude k dispozici a jakmile bude k dispozici), bude zasláno akcionářům. Investoři a držitelé cenných papírů mohou získat zdarma kopie tohoto sdělení, jakéhokoliv prohlášení o plné moci, registračního prohlášení, podnikatelského záměru a dalších dokumentů (v každém případě, pokud budou a jakmile budou k dispozici) předložených společností Teva u komise SEC prostřednictvím webových stránek komise SEC na adresehttp://www.sec.gov.

1Veškeré údaje o ukazateli TSR (total shareholder return, celkový výnos pro akcionáře) od společnosti Factset; očekává se, že přijaté dividendy budou znovu investovány

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Investoři
USA
Kevin C. Mannix
215-591-8912
Ran Meir
215-591-3033
nebo
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
nebo
Izrael
Tomer Amitai
972 (3) 926-7656
nebo
Média
Teva USA
Denise Bradley
215-591-8974
nebo
USA
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
nebo
Teva Izrael
Iris Beck Codner
972 (3) 926-7687
nebo
Nizozemsko
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Contacts

Investoři
USA
Kevin C. Mannix
215-591-8912
Ran Meir
215-591-3033
nebo
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
nebo
Izrael
Tomer Amitai
972 (3) 926-7656
nebo
Média
Teva USA
Denise Bradley
215-591-8974
nebo
USA
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
nebo
Teva Izrael
Iris Beck Codner
972 (3) 926-7687
nebo
Nizozemsko
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10