En kur for global oppvarming pluss tørkebistand

av TheOxygenFactory.net, et datterselskap av Krebs & Sisler, LP

CHICAGO--()--I Patent # 8,673,619 skisserer TheOxygenFactory.net den fornybare energiprosessen som omdanner CO2 til karbon og oksygen, og renser vann. Ved hjelp av denne prosessen blir karbon forvandlet til biomasse i stoffskiftet til cyanobakterier (en blågrønnalge) som Spirulina i nærvær av lys (i det synlige lysspekteret). Den naturlige planteveksten for cyanobakterienblir forsterket mange, mange ganger av LED-beslysning og CO2-metning i dypt strømmende vann. Organiske og inorganiske sammensetninger og kjemiske giftstoffer blir omdannet til mineraler i fotokatalysen ved hjelp av produsert oksygen, som deretter blir absorbert (metabolisert) i den mikroalgebaserte biomassen som innhøstes. Biomassen vil deretter kunne tørkes og brennes på nytt i en evigvarende prosess.

I henhold til TheOxygenFactory.net, vil innføring av deres teknologier gjøre det mulig for en storby som Los Angeles å tilfredsstille sine vannbehov gjennom å resirkulere avløpsvann og avsalte havvann, noe som vil eliminere behovet for å trekke av det grunnvannsspeilet som støtter opp om jordbruket i det sentrale California. Videre bør belønningen i form av rikelige mengder med ferskvann og oksygen som følge av økt forbrenning og CO2-resirkulering, sette en strek over ønsket om å generere elektrisitet via kjernekraft, og derved elimineres problemene med håndtering av kjernekraftavfall, ulykker (Fukushima, Tsjernobyl, Three Mile Island), og programmer for anrikning av uran for fredelige kontra-militære formål. (For flere nyheter som våre teknologier kan hjelpe til med, se: Hvorfor?)

 
Nye teknologier for demonstrasjon
                                   
Tre Kapital og Foreslått
komplementære ett års Utviklingstid skala for
prosesser driftskostnad drift
 
Roterovn for oksygenforbrenning $150.000.000 til 2,5 år 50 til 350
Kondensatorkjel. Ingen finmalingsanlegg for kull, $300.000.000 Megawatt
ingen svovelskrubber,
ingen elektrostatisk separator, ingen
fabrikkpiper; ingen CO2-utslipp
hvis CO2 resirkuleres gjennom prosess 3
(nedenfor).
 
Roterovntørker:

Elektrisk

$10.000.000 1,5 år 10.000 tonn tørrkull
motstand ved opvarming for å tørke kull eller per 24 timer ved hjelp av kraft som gir liten belastning
biomasse til mindre enn 3% fuktighet. ~10 timer
per dag.
 
CO2-resirkulering ved

$10.000.000 til

1,5 år

Resirkulere 1.000 til 3.000

U.S. Patent # 8,673,619,

$30.000.000

tonn CO2 per dag til

en fornybar energiprosess.

biomasse og oksygen.

 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Den originale kildeteksten for denne meldingen er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser leveres bare som et hjelpemiddel og må kontrolleres mot kildeteksten som er den eneste versjonen av teksten som er juridisk bindende.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724