Teva doet voorstel voor overname van Mylan voor $82,00 per aandeel in cash en aandelen

Combinatie resulteert in toonaangevende onderneming, in een uitstekende positie om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van generieke geneesmiddelen en om een uniek en gedifferentieerd bedrijfsmodel te realiseren, voortbouwend op de aanzienlijke bedrijfsmiddelen en mogelijkheden op het gebied van generieke en specialistische geneesmiddelen

Uiterst aantrekkelijke strategische en financiële voordelen voor aandeelhouders van Teva en Mylan

Voorstel van Teva houdt een aanzienlijke bonus en directe voordelen in voor aandeelhouders van Mylan en stelt hen in de gelegenheid te profiteren van de voordelen van het gecombineerde bedrijf

Aantrekkelijker alternatief voor aandeelhouders van Mylan dan voorgestelde overname van Perrigo

Sterker financieel profiel, mogelijkheden voor snellere afbouw van schulden ('deleveraging'), financiering van toekomstige groei en meer investeringen in belangrijkste specialistische therapeutische gebieden

Sterk gepositioneerd voor duurzame top-line en bottom-line groei, direct en op de lange termijn

Mogelijkheden voor aanzienlijke, realiseerbare kostensynergie en belastingbesparing, geschat op $ 2 miljard per jaar

Naar verwachting leidend tot aanzienlijke groei van de winst per aandeel (non-GAAP) van Teva, van circa 15% in het eerste jaar tot bijna 30% in het derde jaar

JERUZALEM--()--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE en TASE: TEVA) heeft vandaag een voorstel aangekondigd ter overname van alle uitstaande aandelen van Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) in een transactie ten bedrage van $ 82,00 per aandeel van Mylan, bestaande uit circa 50 procent cash en 50 procent aandelen. Het aandelen- en cashvoorstel van Teva biedt aandeelhouders van Mylan een aanzienlijke bonus en onmiddellijke contante waarde, alsmede een aanzienlijk potentieel voor toekomstige waardegroei door participatie in een financieel en commercieel sterkere onderneming.

Het voorstel van Teva vormt bovendien een aantrekkelijker alternatief voor de aandeelhouders van Mylan ten opzichte van de voorgestelde overname van Perrigo Company plc (NYSE en TASE: PRGO) door Mylan, zoals aangekondigd op 8 april 2015, alsmede ten opzichte van een voortbestaan van Mylan op zelfstandige basis. Het voorstel van Teva zal de aandeelhouders van Mylan een bonus opleveren ter waarde van 37,7% bovenop de prijs van het Mylan-aandeel op 7 april 2015, de laatste dag waarop het aandeel werd verhandeld voorafgaande aan het persbericht van Mylan betreffende het ongevraagde bod op Perrigo, en 48,3% bovenop de onbeïnvloede prijs van het aandeel op 10 maart 2015, de laatste dag waarop het aandeel werd verhandeld voorafgaande aan de speculaties in brede kring over een transactie tussen Teva en Mylan.

De voorgestelde combinatie van Teva en Mylan zal leiden tot een vooraanstaande onderneming in de farmaceutische industrie, uitstekend gepositioneerd om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van generieke geneesmiddelen wereldwijd. De gecombineerde onderneming zal kunnen profiteren van de hefboomwerking van de aanzienlijk efficiëntere en meer geavanceerde infrastructuur, en verbeteringen met betrekking tot schaal, productienetwerk, uitgebreid productenportfolio, commercialiseringsmogelijkheden en geografisch bereik. Voortbouwend op dit platform zal de gecombineerde onderneming zich kunnen richten op complexe technologieën en duurzamere producten, in combinatie met robuuste mogelijkheden op het gebied van de ontwikkeling en commercialisering van specialistische geneesmiddelen. Hierdoor zal de gecombineerde onderneming kunnen werken met een uniek en gedifferentieerd bedrijfsmodel, rekening houdend met de belangrijke trends en onzekerheden met betrekking tot patiënten en zorgstelsels over de gehele wereld. De gecombineerde onderneming zal daarnaast ook beschikken over een versterkt financieel profiel, waardoor mogelijkheden ontstaan voor de snelle afbouw van schulden en financiering van toekomstige groei – op het gebied van generieke geneesmiddelen, specialistische geneesmiddelen en het snijpunt van deze twee.

“Ons voorstel is interessant voor aandeelhouders van zowel Teva als Mylan, maar ook voor andere belanghebbenden,” aldus Erez Vigodman, President en CEO van Teva. “Ons voorstel biedt aandeelhouders van Teva uiterst aantrekkelijke strategische en financiële voordelen, en aandeelhouders van Mylan een aanzienlijke bonus en directe waarde voor hun aandelen, alsmede de kans om te profiteren van de aanzienlijke potentiële voordelen van de gecombineerde onderneming - een kans die een revolutie teweeg zal brengen op het gebied van generieke geneesmiddelen en de onderneming een unieke leidende positie zal bezorgen binnen de farmaceutische industrie. We hebben al heel lang respect voor de onderneming van Mylan, en we hebben het volste vertrouwen dat de directieraad en aandeelhouders van Mylan het ermee eens zijn dat ons voorstel een aanzienlijk aantrekkelijker alternatief is voor Mylan en haar aandeelhouders dan de door Mylan voorgestelde overname van Perrigo.”

“We zijn zeer tevreden over de vorderingen die Teva over het afgelopen jaar heeft geboekt. We hebben het fundament van het bedrijf verstevigd, de belangrijkste specialistische takken beschermd en een motor voor organische groei opgebouwd. We hebben het volste vertrouwen in de toekomst van Teva, voortbouwend op onze mensen, ons ontwikkeltraject en de mogelijkheden op het gebied van generieke en specialistische geneesmiddelen. De combinatie van Teva en Mylan is een unieke kans om voort te bouwen op het stevige fundament van beide ondernemingen. Het samenbrengen van de twee resulteert in een nog sterker, nog efficiënter platform voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. Als één bedrijf zullen we beschikken over de infrastructuur en mogelijkheden om sneller een gedifferentieerd bedrijfsmodel te realiseren, waarin specialistische en generieke geneesmiddelen zijn geïntegreerd met producten, instrumenten, diensten en technologieën om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van patiënten en consumenten."

Dhr. Vigodman vervolgt: “De voorgestelde transactie is gunstig voor alle belanghebbenden van Mylan. De gecombineerde onderneming zal doorgaan met het uitvoeren van de visie van Mylan voor het stellen van nieuwe normen op het gebied van de gezondheidszorg, en gaat meer mogelijkheden creëren om de wereldbevolking te voorzien van toegang tot een zo breed mogelijk assortiment van betaalbare, hoogwaardige geneesmiddelen. Daarnaast is van belang dat de werknemers zullen profiteren van de aanzienlijke mogelijkheden voor groei en ontwikkeling die bestaan in een grotere, toonaangevende onderneming. We verheugen ons op een zonnige toekomst voor onze werknemers en uitgebreidere keuzemogelijkheden voor onze klanten.”

Dhr. Vigodman besluit: “Onze ondernemingen kunnen allebei bogen op jaren van ervaring en succes in de frontlinie van de generieke geneesmiddelenindustrie en hebben allebei een sterke positie opgebouwd op het gebied van specialistische en biologische geneesmiddelen. Teva en Mylan hebben hun respectieve doelstellingen allebei verwezenlijkt door middel van innovatie, visie en toewijding aan kwaliteit. De onderneming van Mylan past perfect bij de onze en is in hoge mate complementair. Het samenbrengen van onze twee bedrijven is niet alleen de gunstigste oplossing voor onze financiële belanghebbenden, maar helpt ons tevens patiënten, klanten en zorgstelsels wereldwijd beter van dienst te zijn. We hebben er het volste vertrouwen in dat de wettelijke vereisten voor het voltrekken van een combinatie met Mylan tijdig zullen worden vervuld, zodat de aandeelhouders van zowel Teva als Mylan de vruchten van deze transactie kunnen plukken.”

Prof. Yitzhak Peterburg, voorzitter van de directieraad van Teva, merkt op: “Het voorstel tot overname van Mylan werd unaniem goedgekeurd en breed ondersteund door de raad van Teva. De strategie van Teva is erop gericht agressief te zoeken naar groeimogelijkheden die bijdragen tot de verwezenlijking van onze doelstelling om een sterkere, meer gediversifieerde organisatie te worden met de schaal en bronnen die vereist zijn om waarde te creëren binnen de gehele onderneming. De voorgestelde combinatie draagt bij tot de verwezenlijking van deze doelstellingen en zal resulteren in aanzienlijke en duurzame toegevoegde waarde voor de aandeelhouders van Teva.”

Teva en Mylan samen: een unieke strategische gedachte

 • Leidt tot de totstandkoming van een toonaangevende onderneming binnen de sector, uitstekend gepositioneerd om een revolutie teweeg te brengen binnen de generieke geneesmiddelenindustrie. Door de transactie zal een onderneming ontstaan met een aanzienlijk uitgebreide en efficiëntere wereldwijde aanwezigheid, sterkere leiding en verstevigde operationele, verkoop- en R&D-platforms binnen aantrekkelijke markten, verspreid over de hele wereld. De gecombineerde onderneming zal profiteren van een robuuste, baanbrekende verkoopinfrastructuur en sterke relaties met klanten en leveranciers binnen een uitgebreid netwerk. Het resultaat is een nog efficiënter, flexibeler en competitiever mondiaal platform met baanbrekende mogelijkheden om de markt te bereiken.

  Het productaanbod van Teva en Mylan is in hoge mate complementair. Samen zullen we het breedste portfolio in de industrie leveren, met een gecombineerd ontwikkeltraject van meer dan 400 ANDA's (beknopte aanvragen betreffende een nieuw geneesmiddel) en meer dan 80 first-to-files (als eerste ingediende octrooiaanvragen) in de VS.

  Verder zal de gecombineerde onderneming beschikken over de mogelijkheden en technologieën om zich te concentreren op het ontwikkelen van complexere, moeilijk te produceren duurzame producten, het leveren van een betere prijs/kwaliteit-verhouding en hogere toegankelijkheid, en het verbeteren van de naleving van geldende regels en voorschriften. De mogelijkheden van Teva op dit terrein zullen aanzienlijk worden uitgebreid door de toevoeging van de oogheelkundige producten, softgelcapsules, technologieën voor plaatselijk aan te brengen en te inhaleren middelen, “Wave 2” generieke biologische geneesmiddelen (biosimilars), injecteerbare middelen en middelen met alternatieve toedieningsvormen, en Antiretrovirale (ARV)-producten van Mylan.

  De gecombineerde onderneming zal ook profiteren van de meest geavanceerde R&D-voorzieningen binnen de generieke geneesmiddelenindustrie en 's werelds toonaangevende geïntegreerde API-divisie.
 • Zorgt voor een uniek en gedifferentieerd bedrijfsmodel, profiterend van de hefboomwerking van de aanwezige bedrijfsmiddelen en mogelijkheden op het gebied van generieke geneesmiddelen, specialistische geneesmiddelen en het snijpunt van deze twee. Teva maakt zich sterk voor het investeren in en laten groeien van de bedrijfsactiviteiten voor specialistische geneesmiddelen van de gecombineerde onderneming - goed voor een omzet van $ 10 miljard - die naar verwachting nog sterker zal groeien door het samenvoegen van het zelfstandige aanbod van de afzonderlijke bedrijven. De gecombineerde onderneming zal profiteren van de vooraanstaande posities op het gebied van multipele sclerose, ademhaling, pijn, migraine, bewegingsstoornissen en allergiebehandeling, gekoppeld aan een verbeterde mondiale infrastructuur voor huidige en toekomstige commercialisering.

  Verder zal de aanzienlijk verbeterde financiële positie en middelen van de gecombineerde onderneming het bedrijf in staat stellen meer te investeren in specialistische R&D-programma's en agressief werk te maken van mogelijkheden voor zakelijke ontwikkeling om groei op de korte en lange termijn te realiseren.

Aanzienlijke financiële voordelen van de combinatie van Teva en Mylan

 • Sterke financiële positie voor het bevorderen van toekomstige groei. De gecombineerde onderneming zal kunnen bogen op een versterkt financieel profiel dat mogelijkheden biedt voor het financieren van toekomstige groei. De combinatie van Teva en Mylan zou in 2014 een pro forma omzet van circa $ 30 miljard en een pro forma EBITDA van circa $ 9 miljard hebben.

  De gecombineerde onderneming zal beschikken over een sterk groeiprofiel voor de lange termijn, met een top-line groei van ca. 5%, alsmede een aanzienlijke groei van de winst per aandeel (non-GAAP). In 2016 zal de cashflow van de gecombineerde onderneming uit operationele activiteiten, met uitsluiting van eenmalige herstructureringskosten, meer dan $ 6 miljard bedragen, bij een omzet van meer dan $ 30 miljard en EBITDA van meer dan $ 10 miljard. In 2018 zal de cashflow van de gecombineerde onderneming uit operationele activiteiten naar verwachting meer dan $ 8,5 miljard bedragen, bij een omzet van circa $ 33 miljard en EBITDA van circa $ 13 miljard.
 • Behoud van financiële kracht en flexibiliteit. De gecombineerde onderneming zal naar verwachting beschikken over een aanzienlijke schuldcapaciteit en hoge kredietwaardigheid. Bovendien zal de sterke cashflow van de gecombineerde onderneming de afbouw van schulden ('deleveraging') mogelijk maken tot 3x de brutoschuld t.o.v. EBITDA of lager na 24 maanden, en lager op basis van een nettoschuld t.o.v. EBITDA. Als gevolg hiervan zal de gecombineerde onderneming zich al direct in een sterke positie bevinden voor toekomstige overnames om haar portfolio verder uit te breiden, zowel op het gebied van specialistische als generieke geneesmiddelen, in lijn met de strategie van Teva voor groei door middel van waardeverhogende en complementaire overnames.
 • Aanzienlijke kostensynergie en toekomstige waardegroei, overeenkomstig de vastgestelde bedrijfsontwikkelingscriteria van Teva. De aandeelhouders van Teva en Mylan zullen kunnen profiteren van het sterke groeipotentieel van de gecombineerde onderneming op de korte en lange termijn. De mogelijkheden voor aanzienlijke realiseerbare kostensynergie en belastingbesparingen worden geschat op circa $ 2 miljard per jaar en zullen naar verwachting grotendeels zijn gerealiseerd binnen drie jaar na het voltrekken van de transactie. Teva verwacht dat de besparingen kunnen worden gerealiseerd door verhoging van de efficiëntie van operationele activiteiten, SG&A, productie en R&D, alsmede door besparing op de belastinguitgaven.

  Teva gelooft dat de combinatie zal leiden tot aanzienlijk hogere winst per aandeel (non-GAAP), met in het eerste jaar naar verwachting een verhoging van ca. 15%, oplopend tot bijna 30% in het derde jaar.
 • Doorlopende uitkering van kapitaal aan aandeelhouders. Teva verwacht het huidige dividendbeleid te kunnen voortzetten en zal doorgaan met het onderzoeken van mogelijkheden op doorlopende basis kapitaal uit te keren aan aandeelhouders.

Timing en goedkeuringen

Het voorstel is unaniem goedgekeurd door de directieraad van Teva.

Dit voorstel is onder voorbehoud van de gebruikelijke condities. De transactie is niet onder voorbehoud van een financieringsconditie, en er is geen stemming van de aandeelhouders van Teva vereist. Het voorstel van Teva is onder voorbehoud van het niet voltooien van de voorgestelde overname van Perrigo door Mylan of alternatieve transacties.

Teva heeft de regulatieve aspecten van een combinatie van Teva en Mylan samen met haar adviseurs zorgvuldig onderzocht. Teva heeft er het volste vertrouwen in dat het bedrijf in staat zal zijn een transactie vorm te geven die geen wezenlijke belemmeringen bevat voor het voltrekken ervan, en dat het bedrijf kan bepalen welke afstotingen eventueel noodzakelijk zijn om regulatieve goedkeuring te verkrijgen en deze direct kan uitvoeren.

Teva verwacht dat de voorgestelde transactie voor het einde van 2015 kan worden voltooid. Teva merkt op dat geen garantie kan worden gegeven dat een transactie tussen Teva en Mylan daadwerkelijk zal worden voltrokken.

Brief aan Mylan

Inhoud van een brief verzonden aan de Executive Chairman van de directieraad van Mylan op 21 april 2015.

21 april 2015                
 
Robert J. Coury Robert J. Coury
Executive Chairman c/o Mylan Inc.
Mylan N.V. Robert J. Coury Global Center
Albany Gate, Darkes Lane 1000 Mylan Blvd.
Potters Bar, Herts Canonsburg, PA 15317
EN6 1AG, Verenigd Koninkrijk

Beste Robert,

Ik schrijf om uitdrukking te geven aan onze overtuiging dat een combinatie van Teva en Mylan ongekende strategische en financiële voordelen heeft voor beide bedrijven en aanzienlijke waarde zal hebben voor onze respectieve aandeelhouders. De voorgestelde combinatie van Teva en Mylan zal leiden tot een toonaangevende onderneming, uitstekend gepositioneerd om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van generieke geneesmiddelen wereldwijd. De onderneming zal beschikken over een uniek en gedifferentieerd bedrijfsmodel en het vermogen om te profiteren van de hefboomwerking van de aanzienlijke aanwezige bedrijfsmiddelen en mogelijkheden op het gebied van generieke en specialistische geneesmiddelen. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van Teva en Mylan veel aantrekkelijker en waardevoller alternatief is voor Mylan en haar aandeelhouders dan de door Mylan voorgestelde overname van Perrigo

Hoewel Teva en Mylan nu al worden erkend als leiders op het gebied van de levering van betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit wereldwijd, zal de combinatie van onze ondernemingen deze leidende positie aanzienlijk versterken. De combinatie van Teva en Mylan plaatst ons in een positie waarin we kunnen profiteren van de hefboomwerking van de aanzienlijk efficiëntere en geavanceerdere infrastructuur, en verbeteringen met betrekking tot schaal, productienetwerk, compleetheid van het productenportfolio, commercialiseringsmogelijkheden en geografisch bereik. Samen zullen we beschikken over een uniek en gedifferentieerd bedrijfsmodel, gericht op complexe technologieën en duurzamere producten, in combinatie met robuuste mogelijkheden op het gebied van de ontwikkeling en commercialisering van specialistische geneesmiddelen. De gecombineerde onderneming zal beter in staat zijn te beantwoorden aan de veranderende behoeften van patiënten en zorgstelsels wereldwijd. De gecombineerde onderneming zal daarnaast ook beschikken over een versterkt financieel profiel, waardoor mogelijkheden ontstaan voor snelle afbouw van schulden en financiering van toekomstige groei – op het gebied van generieke geneesmiddelen, specialistische geneesmiddelen en het snijpunt van deze twee. Het resultaat is een organisatie met een schaal en reikwijdte die het mogelijk maken om zich te onderscheiden op de huidige markt, hetgeen zeker bij u in goede aarde zal vallen.

Om deze reden geloven we dat het raadzaam is voor onze beide ondernemingen deze combinatie nu na te streven. Op basis van onze analyse van openbaar toegankelijke gegevens doen we een voorstel voor een transactie ter overname van Mylan voor $ 82,00 per aandeel, bestaande uit circa 50% cash en 50% aandelen van Teva. Dit bod houdt een bonus in ter waarde van 37,7% bovenop de prijs van het aandeel van Mylan op 7 april 2015, de laatste dag waarop het aandeel werd verhandeld voorafgaande aan het persbericht van Mylan betreffende het ongevraagde bod op Perrigo. Het bod houdt een bonus in van 48,3% bovenop de onbeïnvloede prijs van het aandeel op 10 maart 2015, de laatste dag waarop het aandeel werd verhandeld voorafgaande aan de speculaties in brede kring over een transactie tussen Teva en Mylan.

Deze transactie is uniek in hetgeen wordt bewerkstelligd voor de aandeelhouders van Mylan: een aanzienlijke bonus vooraf, een significante en onmiddellijke uitkering in cash, alsmede een aandeel in een toonaangevende mondiale farmaceutische onderneming met de mogelijkheid de vruchten te plukken van de voordelen van onze combinatie. De aandeelhouders van Mylan lopen deze voordelen mis bij de voorgestelde overname van Perrigo of bij voortzetting van Mylan als zelfstandige onderneming.

We hebben een uiterst succesvolle historie op het gebied van het integreren van ondernemingen die totaal verschillend zijn vanuit zakelijk, geografisch en cultureel perspectief. We voorzien geen belemmeringen voor een geslaagde integratie met behoud van de beste elementen van onze respectieve organisaties, met name gezien onze belangrijke gemeenschappelijke kenmerken, zoals onze kernfocus op generieke geneesmiddelen, complementaire geografische reikwijdte en door succes aangedreven culturen. De gecombineerde onderneming zal daarnaast betekenisvolle extra mogelijkheden bieden voor de werknemers van beide bedrijven.

De voorgestelde transactie is tevens gunstig voor alle overige belanghebbenden van Mylan en de gemeenschappen waarin we beide actief zijn. De transactie ondersteunt de strategie van Mylan en versterkt de mogelijkheden om de wereldbevolking te voorzien van een zo breed mogelijk assortiment aan betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit. Daarnaast heeft Teva al enkele jaren haar Europese hoofdkantoor in Nederland en heeft het bedrijf zich een stevige plaats verworven in de plaatselijke gemeenschap.

Deze transactie kan onmiddellijk worden uitgevoerd en binnen korte tijd worden voltrokken. We hebben samen met onze adviseurs zorgvuldig gekeken naar de regulatieve aspecten van een combinatie van Teva en Mylan, en we hebben er het volste vertrouwen in dat we in staat zullen zijn een transactie vorm te geven die geen wezenlijke belemmeringen bevat voor het voltrekken ervan, en dat we kunnen bepalen welke afstotingen eventueel noodzakelijk zijn om regulatieve goedkeuring te verkrijgen en deze zo nodig direct uit te voeren. Het is onze intentie onmiddellijk een verzoek om toestemming in te dienen op basis van de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act uit 1976 en binnenkort de meldingsprocedure van de Europese Commissie in gang te zetten.

We waren teleurgesteld over de premature uitlating met betrekking tot een potentiële combinatie in het persbericht van 17 april 2015. We zouden graag de gelegenheid krijgen voor een bijeenkomst om eventuele bedenkingen weg te nemen en verdere duidelijkheid te verschaffen over de gedachtegang achter onze voorgestelde combinatie, de aantrekkelijke economische aspecten en de voordelen die deze biedt voor onze respectieve belanghebbenden.

Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door onze directieraad, en we zetten ons volledig in voor het realiseren van deze combinatie. Gelet op de voordelen van de transactie en de mogelijkheid om deze nu te voltrekken, geloven we dat het voor beide ondernemingen van belang is om zo snel mogelijk gesprekken hierover aan te binden. We geloven dat een snelle overeenkomst over deze transactie in het belang is van zowel Mylan als Teva, en van de respectieve aandeelhouders en andere belanghebbenden. Derhalve zijn we bereid om onmiddellijk met u om de tafel te gaan zitten en de middelen en tijd vrij te maken om de transactie zo snel mogelijk te voltrekken. Voor financiële adviezen maken we gebruik van de diensten van Barclays and Greenhill & Co. en voor juridische begeleiding bij de transactie hebben we ons gewend tot Kirkland & Ellis LLP.

Dit niet-bindende aanbod is onder voorbehoud van de gebruikelijke condities, met inbegrip van ontvangst van regulatieve goedkeuring. De transactie is niet onder voorbehoud van een financieringsconditie, en er is geen toestemming van de aandeelhouders van Teva vereist. Verder is het aanbod van Teva onder voorbehoud van het niet voltooien van de voorgestelde overname van Perrigo of een alternatieve transactie door Mylan.

We zijn zeer enthousiast over de mogelijkheid om deze transactie te voltrekken en hopen per ommegaande bericht te mogen ontvangen. We zijn van harte bereid eventuele vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,
 
 
/s/ Erez Vigodman
Erez Vigodman
President en Chief Executive Officer

Adviseurs

Barclays and Greenhill & Co. dient als financiële adviseur van Teva. Kirkland & Ellis LLP en Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co dienen als juridisch adviseurs van Teva, en De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en Loyens & Loeff N.V. dienen als juridische adviseurs in Nederland.

Over Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE en TASE: TEVA) is een vooraanstaand internationaal farmaceutisch bedrijf dat dagelijks patiëntgerichte oplossingen van hoge kwaliteit voor de gezondheidszorg levert aan miljoenen patiënten. Teva, met hoofdkantoor in Israël, is 's wereld grootste producent van generieke geneesmiddelen, beschikt over een portfolio van meer dan 1000 moleculen voor de productie van een breed assortiment van generieke producten voor vrijwel elke therapeutische toepassing. Wat betreft specialistische geneesmiddelen, bezet Teva een leidende positie op het gebied van innovatieve behandelingen voor stoornissen in het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van pijn, alsmede een sterk portfolio van producten voor ademhalingsstoornissen. Teva integreert haar capaciteiten op het gebied van generieke en specialistische geneesmiddelen in haar mondiale R&D-divisie om nieuwe methoden te vinden voor de aanpak van onvervulde behoeften van patiënten door combinatie van de capaciteiten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen met apparaten, diensten en technologieën. De netto-omzet van Teva in 2014 bedroeg $ 20,3 miljard. Voor meer informatie gaat u naar www.tevapharm.com.

Safe Harbor-verklaring

Dit bericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements") in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, die zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen van het management. Deze bevatten een aantal aannames, bekende en onbekende risico's en onzekerheden die in de loop van de tijd kunnen veranderen en ervoor kunnen zorgen dat de resultaten en prestaties in de toekomst wezenlijk afwijken van de resultaten en prestaties die in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst worden beschreven. Tot deze aannamen, bekende en onbekende risico's en onzekerheden behoren onder meer de aspecten die worden besproken in ons jaarverslag op Formulier 20-F voor het jaar eindigende op 31 december 2014 en de andere documenten die we hebben ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”), en aspecten met betrekking tot de activiteiten van Mylan, zoals van tijd tot tijd beschreven in de documenten die door Mylan zijn ingediend bij de SEC, waarvan de factoren door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn doorgaans te herkennen aan woorden als “verwachten”, “anticiperen”, “geloven”, “de intentie hebben”, “schatten”, “zullen”, “kunnen”, “plannen” en vergelijkbare uitdrukkingen. Alle uitspraken, anders dan uitspraken betreffende historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden bestempeld als uitspraken met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van uitspraken betreffende de voorgestelde overname van Mylan, de financiering van de voorgestelde transactie, de verwachte toekomstige prestaties (met inbegrip van verwachte resultaten van operationele activiteiten en financiële richtlijnen), en de toekomstige financiële toestand, operationele resultaten, strategieën en plannen van de gecombineerde onderneming. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk afwijken van de uitspraken met betrekking tot de toekomst die in dit bericht worden gedaan, zijn onder meer: de uiteindelijke uitkomst van een eventuele transactie tussen Teva en Mylan, met inbegrip van de mogelijkheid dat de transactie tussen Teva en Mylan niet zal plaatsvinden of zal plaatsvinden op andere voorwaarden; de effecten van de combinatie van de ondernemingen van Teva en Mylan, met inbegrip van de toekomstige financiële conditie, operationele resultaten, strategieën en plannen van de gecombineerde onderneming; onzekerheden met betrekking tot het tijdstip waarop de transactie zal worden voltrokken; de mogelijkheid dat de verwachte voordelen van de transactie en de integratie van onze operationele activiteiten met die van Mylan (met inbegrip van verwachte synergie) niet volledig door ons kunnen worden gerealiseerd of pas na veel langere tijd kunnen worden gerealiseerd; negatieve effecten op de marktprijs van de aandelen van Teva of Mylan, met inbegrip van negatieve effecten van dit bericht of de voltrekking van de mogelijke transactie; het vermogen regulatieve goedkeuring te verkrijgen onder de voorgestelde of verwachte voorwaarden, of het vermogen te voldoen aan andere voorwaarden met betrekking tot het voorstel, met inbegrip van eventuele noodzakelijke goedkeuring van aandeelhouders voor elk geval, op tijdige basis; het vermogen van onszelf en Mylan om te voldoen aan alle afspraken in onze huidige en toekomstige overeenkomsten en kredietfaciliteiten, waarvan de schending, indien deze niet tijdig wordt hersteld, ertoe kan leiden dat de toegang tot alle kredietfaciliteiten wordt geblokkeerd; effecten van valutaschommelingen en beperkingen alsmede kredietrisico's op onszelf en op Mylan; de effecten van hervormingen in de wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen; onzekerheden rond het wettelijke en regulatieve traject voor de registratie en goedkeuring van op biotechnologie gebaseerde geneesmiddelen; de gevolgen van concurrentie van andere deelnemers op de markt; negatieve effecten van politieke of economische instabiliteit, corruptie, grote vijandigheden of terroristische aanslagen op belangrijke internationale activiteiten van ons of Mylan; overige risico's, onzekerheden en andere factoren die worden beschreven in ons jaarverslag op Formulier 20-F voor het jaar eindigende op 31 december 2014 en in de andere documenten die door ons zijn ingediend bij de SEC; en de risico's en onzekerheden en andere factoren die worden beschreven in de rapporten en documenten die door Mylan zijn ingediend bij de SEC. Alle uitspraken met betrekking tot de toekomst die aan ons of enig persoon optredend in onze naam kunnen worden toegeschreven, vallen uitdrukkelijk in hun geheel onder deze waarschuwende verklaring. De lezer wordt erop gewezen geen overmatig vertrouwen te stellen in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst. Uitspraken met betrekking tot de toekomst weerspiegelen de omstandigheden op de datum waarop ze zijn gedaan. We nemen niet de verplichting op ons uitspraken met betrekking tot de toekomst te herzien in geval van het beschikbaar komen van nieuwe informatie, in verband met toekomstige gebeurtenissen of in andere omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Dit bericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod tot koop of verzoek tot verkoop van waardepapieren in. Dit bericht heeft betrekking op een voorstel dat door Teva is gedaan voor een transactie voor combinatie van het bedrijf met Mylan. Tijdens het verdere verloop van dit voorstel, en onder voorbehoud van toekomstige ontwikkelingen, is het mogelijk dat Teva en Mylan een of meer volmachtverklaringen, registratieverklaringen of andere documenten indienen bij de SEC. Dit bericht is geen substituut voor volmachtverklaringen, registratieverklaringen, prospectussen of andere documenten die door Teva en/of Mylan zijn ingediend of mogelijk zullen worden ingediend bij de SEC in verband met de voorgestelde transactie. Waardepapieren mogen uitsluitend worden aangeboden door middel van een prospectus die voldoet aan de vereisten van artikel 10 van de Amerikaanse Securities Act uit 1933, inclusief amendementen. BELEGGERS EN HOUDERS VAN WAARDEPAPIEREN WORDT STERK AANBEVOLEN DE REGISTRATIEVERKLARING EN ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND ZORGVULDIG IN HUN GEHEEL TE LEZEN AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. Eventuele volmachtverklaringen zullen worden toegezonden aan de aandeelhouders, indien en wanneer deze beschikbaar komen. Beleggers en houders van waardepapieren kunnen een gratis exemplaar van dit bericht en eventuele volmachtverklaringen, registratieverklaringen, prospectussen en andere documenten (in elk geval, indien en wanneer beschikbaar) die door Teva bij de SEC zijn ingediend aanvragen via de website van de SEC: http://www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations
Teva United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
of
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler, 212-493-6990
of
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656

Media
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
of
Verenigde Staten
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
of
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
of
Nederland
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Contacts

Investor Relations
Teva United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
of
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler, 212-493-6990
of
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656

Media
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
of
Verenigde Staten
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
of
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
of
Nederland
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10