MSD’s cruciale fase 3 C-EDGE-programma ter evaluatie van grazoprevir/elbasvir toont hoge aanhoudende virologische reacties voor een breed spectrum van patiënten met chronische hepatitis C-virusinfectie

Gegevens omvatten niet eerder behandelde, behandelde en HIV co-geïnfecteerde patiënten met chronische hepatitis C-virusinfectie van genotype 1, 4 of 6

MSD blijft op koers om registratiedossier (New Drug Application, NDA) in te dienen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in de eerste helft van 2015

WENEN--()--MSD, bekend als Merck (NYSE: MRK) in de Verenigde Staten en Canada, kondigde vandaag de eerste presentaties van gegevens aan uit het doorlopende C-EDGE cruciale fase 3 klinische testprogramma ter evaluatie van de eenmaal daags in te nemen tablet grazoprevir/elbasvir (100mg/50mg) voor onderzoek bij patiënten met of zonder cirrose die geïnfecteerd zijn met het chronische hepatitis C-virus (HCV) van genotype 1, 4 of 6 (GT1, 4 of 6).1 Zowel voor de HCV-geïnfecteerde, niet eerder behandelde (C-EDGE TN) patiënten als voor de HIV/HCV co-geïnfecteerde, niet eerder behandelde (C-EDGE CO-INFXN) patiënten die gedurende 12 weken behandeld werden, werden 12 weken na beëindiging van de behandeling (SVR12) percentages voor aanhoudende virologische respons bereikt van 95 procent (299/316 en 207/218, respectievelijk). Bovendien bereikten HCV-geïnfecteerde, eerder behandelde patiënten (C-EDGE TE) die gedurende 12 weken behandeld werden met of zonder ribavirine (RBV) SVR12-percentages van 94 procent (98/104) en 92 procent (97/105), respectievelijk, en degenen die behandeld werden gedurende 16 weken bereikten SVR12-percentages van 97 procent (103/106) en 92 procent (97/105), respectievelijk. Deze gegevens werden gepresenteerd op The International Liver CongressTM 2015 – het 50e jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor de Studie van de Lever (Abstract #G07, E-Poster P0886 en E-Poster P0887). Een paper met de bevindingen van C-EDGE TN is vandaag online gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine.

“Patiënten met co-morbiditeit en wisselende behandelingservaringen zijn belangrijke segmenten van de chronische hepatitis C-bevolking die behoefte heeft aan aanvullende innovatieve behandelingsopties,” aldus Dr. Eric Lawitz, Vice President, Scientific & Research Development, The Texas Liver Institute, en klinisch professor in de geneeskunde, The University of Texas Health Science Center in San Antonio, Texas, VS. “Deze bevindingen zijn belangrijk omdat ze aantonen dat een enkele pil grazoprevir/elbasvir die eenmaal daags wordt ingenomen, constant hoge percentages van SVR12 bereikte in de bestudeerde patiëntenpopulaties.”

 

Samenvatting van SVR12-bevindingen: C-EDGE TN, C-EDGE CO-INFXN, C-EDGE TE

   

C-EDGE
TN

 

C-EDGE
CO-INFXN

  C-EDGE TE
 

Zonder
RBV
(n=316)

 

Zonder
RBV
(n=218)

 

Zonder
RBV
(n=105)

 

Met
RBV
(n=104)

 

Met
RBV
(n=105)

 

Met
RBV
(n=106)

Duur   12 weken   12 weken   12 weken   12 weken   16 weken   16 weken
Alle patiënten: 95%   95%   92%   94%   92%   97%
SVR12   (299/316)   (207/218)   (97/105)   (98/104)   (97/105)   (103/106)
Cirrotisch 97% 100% 89% 89% 92% 100%
    (68/70)   (35/35)   (33/37)   (31/35)   (35/38)   (37/37)
Niet-cirrotisch 94% 94% 94% 97% 93% 96%
    (231/246)   (172/183)   (64/68)   (67/69)   (62/67)   (66/69)
Genotype 1a 92% 94% 90% 93% 94% 95%
    (144/157)   (136/144)   (55/61)   (56/60)   (45/48)   (55/58)
Genotype 1b of
ander genotype 99% 96% 100% 97% 96% 100%
1   (129/131)   (43/45)   (35/35)   (28/29)   (46/48)   (38/38)
Genotype 4 100%

96%

78% 93% 60% 100%
    (18/18)  

(27/28)

  (7/9)   (14/15)   (3/5)   (8/8)
Genotype 6 80% 100% 75% 100%
    (8/10)   (1/1)   N/A   N/A   (3/4)   (2/2)
 

“Bij MSD blijven we voortbouwen op onze klinische ervaring door gebruik te maken van grazoprevir/elbasvir in diverse populaties van patiënten die zijn geïnfecteerd met het chronische hepatitis C-virus,” verklaarde Dr. Eliav Barr, Vice President, Infectious Diseases, Merck Research Laboratories, een in de VS gevestigde divisie van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, VS. “We zijn nog steeds op koers om een registratiedossier (NDA) in te dienen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration in de eerste helft van 2015.”

C-EDGE TN Overzicht en aanvullende bevindingen

C-EDGE TN is een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van grazoprevir/elbasvir in niet eerder behandelde patiënten met of zonder cirrose, geïnfecteerd met chronische HCV GT1, 4 of 6, die gedurende 12 weken therapie ontvingen. Patiënten werden gerandomiseerd naar een onmiddellijke behandelingsgroep die gedurende 12 weken grazoprevir/elbasvir ontving of naar een uitgestelde behandelingsgroep die gedurende 12 weken een placebo kreeg; werden vervolgens vier extra weken gevolgd; en kregen daarna gedurende de daaropvolgende 12 weken open-label grazoprevir/elbasvir. De primaire analyse omvatte patiënten die onmiddellijke behandeling kregen met grazoprevir/elbasvir of placebo. Van de 316 patiënten die onmiddellijke behandeling kregen met grazoprevir/elbasvir, was 50 procent geïnfecteerd met GT1a, 42 procent met GT1b, zes procent met GT4 en drie procent met GT6. In totaal had 22 procent van de patiënten levercirrose.

In deze studie trad virologisch falen op bij 13 patiënten (4%) in de directe behandelingsgroep, waaronder één virologische doorbraak en 12 virologische recidieven. Ernstige bijwerkingen traden op bij negen (3%) en drie (3%) patiënten in de directe behandelingsgroep en de bijbehorende placebogroep, respectievelijk; geen van deze werden gezien als drugsgerelateerd. De meest voorkomende bijwerkingen (meer dan 5% incidentie) in de onmiddellijke behandelings- en bijbehorende placebogroep waren hoofdpijn (17%, 18%), vermoeidheid (16%, 17%), misselijkheid (9%, 8%) en artralgie (6%, 6%), respectievelijk.

C-EDGE CO-INFXN Overzicht en aanvullende bevindingen

C-EDGE CO-INFXN is een open-label, enkelvoudige studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van grazoprevir/elbasvir in niet eerder behandelde patiënten met of zonder cirrose, geïnfecteerd met chronische HCV GT1, 4 of 6 en HIV, die gedurende 12 weken behandeld werden. Van de 218 patiënten die deelnamen aan de studie was 66 procent geïnfecteerd met HCV GT1a, 21 procent met GT1b of andere GT1, 13 procent met GT4 en één procent met GT6. In totaal had 16 procent van deze patiënten levercirrose.

In deze studie trad virologisch falen op bij zeven patiënten (3%), waaronder zes virologische recidieven en één herinfectie. Er waren geen meldingen van drugsgerelateerde ernstige bijwerkingen. De meest voorkomende (meer dan 5% incidentie) gemelde bijwerkingen waren vermoeidheid (13%), hoofdpijn (12%) en misselijkheid (9%).

C-EDGE TE Overzicht en aanvullende bevindingen

C-EDGE TE is een gerandomiseerde studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van eenmaal daags grazoprevir/elbasvir met of zonder tweemaal daags RBV in eerder behandelde (voorafgaande nulrespons, gedeeltelijke respons of terugval met peg-interferon/RBV) patiënten met of zonder cirrose, geïnfecteerd met chronische HCV GT1, 4 of 6, die gedurende 12 of 16 weken therapie ontvingen.

12 weken groepen

Van de 209 patiënten gerandomiseerd naar de 12 weken groepen, ontvingen 105 patiënten alleen grazoprevir/elbasvir en kregen 104 patiënten grazoprevir/elbasvir plus RBV. Van de patiënten in de groep met alleen grazoprevir/elbasvir had 58 procent GT1a, 33 procent GT1b of andere GT1, en negen procent GT4. In totaal had 35 procent levercirrose. Van de 104 patiënten die grazoprevir/elbasvir plus RBV kregen, was 58 procent geïnfecteerd met chronische HCV GT1a, 28 procent met GT1b of andere GT1, en 14 procent met GT4. In totaal had 34 procent levercirrose.

Van de groepen 'alleen grazoprevir/elbasvir' en 'grazoprevir/elbasvir plus RBV' werd gemeld dat zes patiënten in elke groep (6%) een virologische terugval hadden. Van geen van de patiënten werd gemeld dat ze een virologische doorbraak of herstel hadden. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij vier patiënten in de groep 'alleen grazoprevir/elbasvir' (4%) en drie patiënten in de groep 'grazoprevir/elbasvir plus RBV'(3%). De meest voorkomende (meer dan 10% incidentie) bijwerkingen gemeld in de groepen 'alleen grazoprevir/elbasvir' en 'grazoprevir/elbasvir plus RBV' waren, respectievelijk, vermoeidheid (19%, 27%), hoofdpijn (21%, 20%) en misselijkheid (9 %, 14%).

16 weken groepen

Van de 211 patiënten die deelnamen in de 16 weken groepen, ontvingen 105 patiënten alleen grazoprevir/elbasvir en kregen 106 patiënten grazoprevir/elbasvir plus RBV. In de groep 'alleen grazoprevir/elbasvir' was 46 procent geïnfecteerd met chronische HCV GT1a, 46 procent met GT1b of andere GT1, vijf procent met GT4 en vier procent met GT6. In totaal had 36 procent van de patiënten levercirrose. Van degenen in de groep 'grazoprevir/elbasvir plus RBV' was 55 procent geïnfecteerd met chronische HCV GT1a, 36 procent met GT1b of andere GT1, acht procent met GT4 en twee procent met GT6. In totaal had 35 procent levercirrose.

Van de patiënten die alleen grazoprevir/elbasvir kregen, werd van slechts drie patiënten (3%) gemeld dat ze een virologische doorbraak of herstel hadden en van vier patiënten (4%) werd gemeld dat ze een virologische terugval hadden. Er trad geen virologisch falen op bij patiënten die grazoprevir/elbasvir plus RBV ontvingen. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij drie patiënten in de groep 'alleen grazoprevir/elbasvir' (3%) en vier patiënten in de groep 'grazoprevir/elbasvir plus RBV' (4%). De meest voorkomende (meer dan 10% incidentie) bijwerkingen gemeld in de groepen 'alleen grazoprevir/elbasvir' en 'grazoprevir/elbasvir plus RBV' waren, respectievelijk, vermoeidheid (16%, 30%), hoofdpijn (19%, 19%) en misselijkheid (4 %, 17%).

Over het C-EDGE-programma

C-EDGE is het fase 3 klinische ontwikkelingsprogramma voor de experimentele HCV-behandeling grazoprevir/elbasvir van MSD bestaande uit vijf studies met meer dan 1.700 patiënten in meer dan 25 landen. Deze studies evalueren grazoprevir/elbasvir in meerdere genotypen (GT1, 4 en 6) en diverse patiëntenpopulaties, inclusief moeilijk te behandelen patiënten, zoals: eerdere behandelde patiënten, patiënten met cirrose, HIV/HCV co-infectie, geavanceerde chronische nierziekte, erfelijke bloedziekten en patiënten die opiaatsubstitutietherapieën ontvangen.

MSD's inzet voor HCV

Al bijna 30 jaar neemt MSD het voortouw bij de reactie op de HCV-epidemie. MSD-medewerkers zijn toegewijd aan het toepassen van hun wetenschappelijke expertise, middelen en wereldwijde bereik om innovatieve gezondheidszorgoplossingen te bieden die mensen die leven met HCV wereldwijd ondersteunen.

MSD

Het MSD van vandaag is wereldleider op het gebied van gezondheidszorg en werkt mee aan een gezonde wereld. MSD is een handelsnaam van Merck & Co., Inc., en is gevestigd in Kenilworth, NJ, VS. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën en gezondheidsproducten voor dieren, zetten wij ons in voor klanten in meer dan 140 landen om vernieuwende oplossingen voor de gezondheid te leveren. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot de gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.msd.com.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" volgens de term zoals die is vastgelegd in de Amerikaanse "Private Securities Litigation Reform Act" van 1995. Deze mededelingen berusten op de huidige overtuigingen en verwachtingen van het management van MSD en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Er bestaan geen garanties ten aanzien van pijplijnproducten dat deze producten de noodzakelijke regelgevende goedkeuringen krijgen of dat deze succesvol zijn op de markt. Indien onderliggende veronderstellingen onjuist of risico's of onzekerheden bevatten, kunnen de werkelijke resultaten verschillen van de informatie in de toekomstgerichte verklaringen.

Risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, algemene industriële omstandigheden en de concurrentie; algemene economische factoren, met inbegrip van rente-en wisselkoersschommelingen; de invloed van de farmaceutische regelgeving voor de industrie en de gezondheidszorg wetgeving in de Verenigde Staten en internationaal; mondiale trends wat de kostenbeheersing van de gezondheidszorg betreft; technologische ontwikkelingen, nieuwe producten en patenten verkregen door concurrenten, uitdagingen inherent aan de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder het verkrijgen van goedkeuring; het vermogen van MSD om toekomstige marktomstandigheden accuraat te voorspellen; productieproblemen of vertragingen, financiële instabiliteit van de internationale economie en soeverein risico; afhankelijkheid van de effectiviteit van de octrooien van Merck & Co en andere beschermingen voor innovatieve producten; en de blootstelling aan geschillen, waaronder octrooigeschillen, en/of regelgevende acties.

MSD aanvaardt geen enkele verplichting om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken, naar aanleiding van nieuwe gegevens, toekomstige gebeurtenissen of andere omstandigheden, tenzij dit vereist is bij de wet. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in het jaarrapport van MSD van 2014 op Formulier 10-K en de andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (SEC) beschikbaar op de internetsite van SEC (www.sec.gov).

1 Grazoprevir is een HCV NS3/4A proteaseremmer en elbasvir een HCV NS5A replicatiecomplexremmer

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

MSD
Media:
Doris Li, 908-246-5701
of
Sarra Herzog, 201-669-6570
of
Beleggers:
Joe Romanelli, 908-740-1986
of
Justin Holko, 908-740-1879

Contacts

MSD
Media:
Doris Li, 908-246-5701
of
Sarra Herzog, 201-669-6570
of
Beleggers:
Joe Romanelli, 908-740-1986
of
Justin Holko, 908-740-1879