Coty Inc. zgłasza przekazanie nagrody motywacyjnej

NOWY JORK--()--Spółka Coty (NYSE: COTY) (dalej: "Spółka"), zgodnie z zasadą Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) nr 303A.08, ogłosiła dzisiaj, że Elio Leoni Sceti i Camillo Pane - mianowani odpowiednio nowym dyrektorem generalnym i wiceprezesem wykonawczym w dziale rozwoju kategorii produktów Spółki - otrzymali z jej rąk nagrodę motywacyjną w postaci pakietu akcji. Oczekuje się, że piastowanie swoich funkcji rozpoczną w lipcu.

W zgodzie ze swoją filozofią stymulowania wysokiego poziomu udziałów własnościowych w zarządzie, Spółka wyemitowała nową klasę akcji uprzywilejowanych serii A ("Akcje uprzywilejowane serii A"), które mają posłużyć dalszemu połączeniu sprawowania funkcji kierowniczych z posiadaniem udziałów.

W ramach Długoterminowych Planów Motywacyjnych Spółki, pełne prawa do rocznych przydziałów akcji zwykle uzyskuje się po pięciu latach od daty przyznania, a przyznane opcje mogą być zamieniane na akcje lub gotówkę. Podobnie, 5 493 894 akcji uprzywilejowanych serii A, które zostaną przekazane Leoniemu Scetiemu i 645 921 akcji dla Pana Pane'a staną się ich pełną własnością po pięciu latach, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i warunków ("Nabywane akcje uprzywilejowane serii A") i będą mogły zostać zamienione na gotówkę w kwocie nieprzekraczającej jednego udziału Akcji zwykłych klasy A Spółki ("Akcje zwykłe") za każdą wyemitowaną akcję nabywanych akcji uprzywilejowanych serii A. Nabywane akcje uprzywilejowane serii A mogą być zamieniane przez posiadacza, według wyłącznego uznania Spółki, na (i) kwotę w dolarach amerykańskich za akcję, równą (A) godziwej wartości rynkowej akcji zwykłych w dniu wymiany minus (B) 3 USD plus godziwa wartość rynkowa takich akcji zwykłych w dniu przyznania, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt (taka różnica, "Preferowana wartość netto") lub (ii) liczba akcji zwykłych, których łączna wartość mierzona wg godziwej wartości rynkowej takich akcji w dniu wymiany, jest równa Preferowanej wartości netto. Nabywane akcje uprzywilejowane serii A są również automatycznie wymienialne na gotówkę oraz możliwe do wykupienia w pewnych okolicznościach.

Zarząd Spółki oraz podkomitet Zarządu jednogłośnie zatwierdził przyznanie akcji. Nie wymagało to zgody udziałowców, zaś niniejsza informacja prasowa publikowana jest zgodnie ze standardami notowaniami NYSE.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące. Odzwierciedlają one bieżące poglądy Coty na temat zarządzania i planów wynagrodzeń Spółki. Wypowiedzi prognozujące zazwyczaj zawierają wyrazy i zwroty, takie jak "możliwość", "potencjał", "może", "zamierza", "będzie", "byłaby", „kontynuuje” itp. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od przewidywanych z uwagi na różnego rodzaju ryzyko i niepewność, w tym dotyczące możliwości kontynuacji współpracy spółki z najważniejszymi członkami jej personelu oraz trudności w realizacji strategii, w tym wszelkich niedokładności w założeniach dotyczących takich strategii. Czynniki ryzyka i niepewności, które mogą wpływać na działalność i wyniki finansowe Coty, zostały szerzej omówione w punktach pt. "Czynniki ryzyka" oraz "Omówienie i analiza stanu finansowego i wyników realizowanych działań" rocznego sprawozdania Spółki złożonego na formularzu 10-K za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2014 r. oraz w innych okresowych sprawozdaniach, które Coty przedłożyła lub może przedłożyć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Coty nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania tego typu informacji.

Coty Inc.

Coty to jeden z liderów globalnej branży kosmetycznej, którego przychody netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. sięgnęły 4,6 mld USD. Założona w Paryżu w 1904 r. Coty jest firmą kosmetyczną, która specjalizuje się w produktach zapewniających piękny wygląd. Jej oferta obejmuje znane zapachy, kosmetyki do makijażu oraz produkty do pielęgnacji skóry i ciała. Można je nabyć w ponad 130 krajach i regionach całego świata. W ofercie produktów Coty znajdują się globalne marki, takie jak: adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel i Sally Hansen.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Coty
Inwestorzy:
Kevin Monaco
tel. 212-389-6815
lub
Media:
Jessica Baltera
tel. 212-389-7584

Contacts

Coty
Inwestorzy:
Kevin Monaco
tel. 212-389-6815
lub
Media:
Jessica Baltera
tel. 212-389-7584