En lösning för att minska den globala uppvärmningen och motverka torka

av TheOxygenFactory.net, ett dotterbolag till Krebs & Sisler, LP

CHICAGO--()--I Patent # 8,673,619, TheOxygenFactory.net beskrivs processen för förnyelsebar energi, som omvandlar koldioxid till kol och syre och renar vatten. Genom att använda den här processen blir kolet biomassa i omvandlingen av en cyanbakterie, såsom spirulina, vid ljus från det synbara ljusspektrat. Naturlig planttillväxt av cyanbakterien ökar många gånger om genom LED-ljus och koldioxidmättnad i djupflödande vatten. Organiska och oorganiska sammansättningar och kemiska giftämnen mineraliseras vid en fotokatalys med detta producerade syre, som sedan absorberas (metaboliseras) i biomassan med mikroalger som skördas. Biomassan kan sedan torkas och brännas igen i en oavbruten process.

Enligt TheOxygenFactory.net, skulle vi genom att anta dessa tekniker tillgodose vattenbehoven för en hel stad som Los Angeles genom att återvinna spillvatten och avsalta havsvatten, vilket eliminerar behovet av att ta vatten från vattencentralen i Californien för lantbruk. Dessutom realiseras fördelarna av fristående dagvatten och syre genom förbränning och koldioxidåtervinning och detta eliminerar behovet att generera elektricitet i kärnkraftverk, vilket i sin tur tar bort problem med kärnavfall och kärnkraftsolyckor (Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island), samt användning av uranprogram för fredlig och militär användning. (För ytterligare information om våra tekniker och vad de kan hjälpa till med, se Varför?)

 

Nya tekniker för demonstration

                                   
Tre Huvudstad och Föreslagen
Kompletterande Ett år Utveckling Skala för
Processer Driftskostnader Tid Användning
 
Rotary Kiln Oxygen Combustion 150 000 000 dollar till 2,5 år 50 till 350
Kondenskokare. Inget kol 300 000 000 dollar Megawatt
pulvriserare, inget svavelslipmedel,
ingen elektrostatisk stoftavskiljare, ingen
rökansamling; inga koldioxidutsläpp
om koldioxid återvinns med process 3
(nedan).
 
Rotary Kiln Dryer: Elektrisk 10 000 000 dollar 1,5 år 10 000 ton torrt kol
resistens vid uppvärmning av torrt kol per 24 timmars användning av-
eller mindre biomassa än 3 % toppeffekt ~10 timmar
fukt. per dag.
 

Koldioxidåtervinning med

10 000 000 dollar 1,5 år Återvinn 1 000 till 3 000

Amerikanskt patentnummer 8,673,619,

30 000 000 dollar ton koldioxid per dag för

en förnyelsebar energiprocess.

biomassa och syre.
 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724