Onxeo: Abstracts om belinostat på 2014 årsmødet i American Association for Cancer Research

PARIS & KØBENHAVN, Danmark--()--Fondsbørsmeddelelse:

Onxeo S.A. (Paris:ONXEO) (NASDAQ OMX:ONXEO) (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at der vil blive præsenteret prækliniske og kliniske data om belinostat på 2015 årsmødet i American Association for Cancer Research (AACR) (18.-22. april 2015) i Philadelphia (Pennsylvania), USA.

Der vil blive præsenteret prækliniske og kliniske videnskabelige resuméer (abstracts) på AACR 2015. Særligt er det værd at lægge mærke til abstract nr. 114 og 5480. Abstract nr. 114 omhandler massebalancestudiet med 14C-mærket belinostat hos patienter med en recidiverende eller progredierende kræftsygdom. Formålet med studiet er at evaluere ekskretion (massebalance) og farmakokinetikken af belinostat og få bedre indsigt i lægemidlets metabolisme. Studiet er et post-marketing studie påkrævet af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FSA). Topline-resultater fra studiet viser, at det blev gennemført med et positivt resultat. Abstract nr. 5480 omhandler den kliniske toksicitet af belinostat og viser, at belinostat har en god sikkerhedsprofil.

De studier, der ligger til grund for disse abstracts, blev foretaget med belinostat til behandling af forskellige kræftindikationer, og der er genereret relevante og robuste prækliniske og kliniske data om produktets profil enten alene eller i kombination med andre kemoterapier. Disse første data vil være med til at understøtte og færdiggøre den bedste udviklingsplan for belinostat og taler allerede for at udvælge nye og lovende sjældne kræftindikationer.

Det store antal investigatorer, der er involveret i disse studier, understreger den videnskabelige og kliniske interesse for produktet og tegner godt for de fremtidige muligheder for at rekruttere patienter til de kliniske undersøgelsessteder.

“Belinostat er allerede godkendt og markedsført i USA til behandling af perifert T-celle lymfom, og stoffet har også et stort potentiale i forskningsøjemed og i flere andre potentielle kræftindikationer. Produktets udviklingsplan opbygges på baggrund af disse aktiver og passer godt med vores strategi om at opbygge en robust og diversificeret portefølje med fokus på sjældne kræftsygdomme”, udtaler Onxeos administrerende direktør Judith Greciet.

Alle abstracts kan nu ses på AACR’s hjemmeside (http://www.aacr.org/):

Om AACR

American Association for Cancer Research (AACR) er verdens første og største kræftforskningsorganisation. AACR er en non-profit organisation, som har hovedkontor i Philadelphia, USA, og som blev grundlagt i 1907 af en gruppe bestående af 11 læger og forskere med en interesse for forskning “for at fremme undersøgelsen af og udvide kendskabet til kræft”. 

AACR har som formål at forstå, forebygge, diagnosticere, behandle og kurere kræft ved at fremme forskning, uddannelse, kommunikation og samarbejde. AACR har med dette for øje fokus på alle aspekter inden for innovativ kræftforskning af høj kvalitet.

Om Onxeo

Onxeos vision er at blive en global leder og pioner inden for kræftsygdomme med fokus på sjældne sygdomme gennem udvikling af innovative behandlingsalternativer, der kan “gøre en forskel”. Onxeos medarbejdere arbejder målrettet på at udvikle innovative lægemidler og give patienterne håb og samtidig væsentligt forbedre deres liv.

Væsentlige produkter i den sene udviklingsfase til behandling af sjældne kræftsygdomme:
Livatag® (Doxorubicin Transdrug™): Fase III i hepatocellulært karcinom
Validive® (Clonidin Lauriad®): Fase III i svær oral mucositis: Positive foreløbige topline-resultater
Beleodaq® (belinostat): Registreret i USA til behandling af perifert T-celle lymfekræft

For mere information henvises til hjemmesiden www.onxeo.com

Disclaimer

Denne meddelelse indeholder udtrykkeligt eller underforstået visse fremadrettede udsagn vedrørende Onxeo og dette selskabs aktiviteter. Sådanne udsagn er forbundet med visse kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan bevirke, at Onxeos faktiske resultater, finansielle stilling, udvikling eller præstationer afviger væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Onxeo afgiver denne meddelelse pr. dags dato og forpligter sig ikke til at opdatere eventuelle fremadrettede udsagn heri som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. For en gennemgang af risici og usikkerheder, som kan bevirke, at Onxeos faktiske resultater, finansielle stilling, udvikling eller præstationer afviger fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn, henvises til afsnittet Risikofaktorer ("Facteurs de Risque") i 2014 Reference Document indsendt til AMF den 14. april 2015, som er tilgængeligt på AMF's hjemmeside (http://www.amf-france.org) eller på Selskabets hjemmeside (www.onxeo.com).

Contacts

Kontaktpersoner:
Judith Greciet, administrerende direktør
j.greciet@onxeo.com
Nicolas Fellmann, CFO
n.fellmann@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00
eller
Caroline Carmagnol / Sophie Colin – Alize RP
onxeo@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 62

Contacts

Kontaktpersoner:
Judith Greciet, administrerende direktør
j.greciet@onxeo.com
Nicolas Fellmann, CFO
n.fellmann@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00
eller
Caroline Carmagnol / Sophie Colin – Alize RP
onxeo@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 62