Drie jaar lang praktijkexperimenten met stikstof-efficiënte rijst toont aanzienlijke verhoging van de opbrengst aan

-- Verhoogde productiviteit zal de voedselzekerheid en economische bedrijfsvoering van de boeren verbeteren --

DAVIS, Californië (VS) & PALMIRA, Colombia--()--Arcadia Biosciences, Inc. is een bedrijf in de agrarische technologie dat planteigenschappen en producten ontwikkelt en op de markt brengt waardoor de economische bedrijfsvoering op de boerderij en de voordelen voor het milieu en de gezondheid van de mens verbeteren. Arcadia heeft samen met het International Center for Tropical Agriculture (CIAT) de voltooiing van het derde jaar van praktijkexperimenten met stikstof-efficiënte (NUE - Nitrogen Use Efficient) rijst aangekondigd. CIAT heeft de rijst op de eigen onderzoeksvelden in Colombia getest. Gedurende de drie opeenvolgende jaren hebben de rijstlijnen met Arcadia's NUE-kwaliteit een aanzienlijke toename van de opbrengst opgeleverd, in vergelijking met traditionele soorten.

In de loop van drie jaar met praktijkexperimenten leverden de toonaangevende rijstlijnen met Arcadia's NUE-kwaliteiten gemiddeld 27 procent meer op dan de reguliere lijnen. De proeven omvatten locaties in geïrrigeerd laagland, evenals locaties in hooggelegen plekken met voldoende regen. Tijdens de proef in het derde jaar, waarbij 50 procent minder toegepaste stikstofkunstmest werd gebruikt, werd de opbrengst van de toonaangevende NUE-rijstlijnen 33 procent hoger dan de reguliere rijstlijnen. De proeven in de twee voorgaande jaren toonden een opbrengstverhoging aan van respectievelijk 22 en 30 procent.

“Deze resultaten, in combinatie met eerdere resultaten van andere soorten rijst, tonen de efficiënte aan van onze NUE-kwaliteit in alle belangrijke rijstsoorten,” aldus Eric Rey, president en CEO van Arcadia. “Wij zijn van mening dat NUE-rijst een mogelijkheid biedt om de kwesties rondom de wereldwijde voedselzekerheid aan te pakken, waarbij het tevens de economische resultaten van kleine boeren en hun gemeenschappen aanzienlijk zal verbeteren.”

Rijst is het meest waardevolle gewas ter wereld. Het wordt wereldwijd op 162 miljoen hectare verbouwd met een opbrengstwaarde van $ 334.7 miljard in 2012 (FAO 2012 statistieken; FAOSTAT). Het gewas speelt een uitermate belangrijke rol in de voedselzekerheid voor meer dan de helft van de wereldbevolking. In een onlangs gepubliceerd verslag voorspelde het International Food Policy Research Institute (IFPRI) dat, om de voedselzekerheid te handhaven en met het oog op de klimaatsverandering en de bevolkingsgroei, een combinatie van technologieën nodig is die zich richt op een brede opbrengstverbetering, de abiotische stress zoals hitte en droogte, en op een verbeterde stikstofefficiëntie.

Arcadia's NUE-kwaliteit is ontwikkeld om de boeren te helpen hun gebruik van stikstofkunstmest te verminderen. Stikstofkunstmest is een belangrijk bestanddeel in de agrarische sector om de opbrengst van gewassen te verhogen. Traditionele landbouwgewassen verbruiken ongeveer de helft van de gebruikte, dure kunstmest. Een groot deel van de resterende kunstmest verdwijnt in de aarde en in de systemen voor grond- en oppervlaktewater, of het vervliegt als een broeikasgas, 300 keer sterker dan koolstofdioxide. Arcadia's NUE-kwaliteit zorgt ervoor dat planten de stikstof op een efficiëntere manier gebruiken, waardoor boeren hun opbrengsten kunnen verbeteren en de kosten voor het gebruik van dure kunstmest kunnen verminderen, waardoor de ecologische gevolgen van de landbouw verminderd worden.

De proeven met NUE-rijstvelden in Colombia maken deel uit van een vijfjarig samenwerkingsverband tussen Arcadia, CIAT en de African Agricultural Technology Foundation (AATF), in het kader van het Nitrogen-use Efficient, Water-use Efficient and Salt Tolerant (NEWEST)-rijstproject (efficiënt stikstofgebruik, efficiënt watergebruik en met zouttolerantie), dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit en de duurzaamheid van de rijstproductie in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het samenwerkingsverband wordt financieel ondersteund door de United States Agency for International Development (USAID), in het kader van het Amerikaanse overheidsinitiatief op het gebied van wereldwijde honger en voedselzekerheid, Feed the Future. CIAT voert praktijkexperimenten uit als eerste validatie en screening van NUE-rijstlijnen voorafgaand aan praktijkexperimenten in Afrika, die nu aan de gang zijn in Ghana, Oeganda en Nigeria.

“Dit project markeert zeer zeker een belangrijke wetenschappelijk mijlpaal,” aldus Michael Gomez Selvaraj, gewasfysioloog en leider van het project bij CIAT. “Wij zijn van mening dat de praktijkexperimenten op meerdere locaties, uitgevoerd in verschillende landen, nuttiger zullen zijn om het bewijs van het concept van deze interessante genen te bestuderen en om veelbelovende transgene lijnen te selecteren, waardoor de kleine rijstboeren in staat gesteld zullen worden om de rijstproductie in Afrika te verhogen.”

Over Arcadia Biosciences, Inc.

Arcadia Biosciences, gevestigd in Davis, Californië en met andere vestigingen in Seattle, Washington en Phoenix, Arizona, ontwikkelt landbouwproducten die toegevoegde waarde voor de boeren creëren en waar het milieu en de menselijke gezondheid baat bij hebben. Arcadia's agronomische prestatiekenmerken, waaronder efficiënt stikstofgebruik, efficiënt watergebruik, zouttolerantie, hittetolerantie en herbicidentolerantie, zijn allemaal gericht op het economisch efficiënter en milieuvriendelijker maken van de landbouwproductie. Arcadia's voedingskwaliteiten en producten zijn gericht op het creëren van gezondere ingrediënten en voedsel op basis van lagere productiekosten. Het bedrijf werd onlangs vermeld in de wereldwijde Cleantech 100 en was voorheen uitgeroepen door MIT Technology Review als een van de 50 slimste bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.arcadiabio.com.

Over het International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

CIAT is een internationale organisatie voor landbouwkundig onderzoek die gericht is op eco-efficiënte landbouw, landbouwsystemen die beter gebruik maken van de beschikbare middelen om zo concurrerend te zijn en de duurzame productiviteit te verhogen waarbij tevens de ecologische gevolgen voor het milieu minder woren. CIAT levert aanzienlijke bijdragen aan belangrijke, wereldwijde initiatieven die er naar streven om de armoede op het platteland te verminderen, de voedselzekerheid te verbeteren en om op een duurzame manier de natuurlijke middelen in de ontwikkelingslanden te beheren. Ga voor meer informatie naar www.ciatnews.cgiar.org.

Over het African Agricultural Technology Foundation (AATF)

De African Agricultural Technology Foundation (AATF) is een organisatie zonder winstoogmerk, die openbare en particuliere samenwerkingsverbanden promoot waarbij de toegang en levering van landbouwtechnologieën gefaciliteerd en bevorderd worden met het potentieel om de productiviteit van kleine boeren met weinig middelen in Afrika ten zuiden van de Sahara te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.aatf-africa.org.

Over USAID

USAID is de toonaangevende instantie van de Amerikaanse overheid die eraan werkt om de extreme armoede in de wereld te beëindigen en om veerkrachtige, democratische samenlevingen in staat te stellen hun potentieel te bereiken.

Over Feed the Future

Feed the Future is het Amerikaanse overheidsinitiatief op het gebied van wereldwijde honger en voedselzekerheid. Gericht op kleine boeren en met name op vrouwen, ondersteunt Feed the Future partnerlanden bij de ontwikkeling van hun landbouwsector om de economisch groei en handel aan de sporen, waardoor de inkomens stijgen, en de honger, armoede en ondervoeding minder worden. Ga voor meer informatie naar www.feedthefuture.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Arcadia Biosciences, Inc.
Jeff Bergau
jeff.bergau@arcadiabio.com
+1-312-217-0419

Contacts

Arcadia Biosciences, Inc.
Jeff Bergau
jeff.bergau@arcadiabio.com
+1-312-217-0419