Chondroitin sulfát firmy Bioiberica byl schválen jako etické léčivo pro léčbu osteoarthritidy v pěti dalších evropských zemích

BARCELONA, Španělsko--()--Chondroitin sulfát firmy Bioiberica, symptomatické, chondroprotektivní (chrupavku chránící) léčivo s pomalým účinkem, které je indikováno v léčbě osteoarthritidy, bylo prostřednictvím společného schvalovacího řízení ve Finsku schváleno jako etické léčivo v Rakousku, Maďarsku, České republice, Itálii a Polsku. Toto léčivo je tak nyní schváleno ve 13 evropských zemích, přičemž v sedmi z nich, včetně Španělska, se prodává pod značkou Bioiberica.

Toto schválení je důkazem přehodnocení účinnosti a bezpečnosti chondroitin sulfátu ze strany Evropské lékové agentury (European Medicines Agencies). Jedná se o léčivo, které je předmětem rozsáhlého výzkumu a jehož účinnost byla dostatečně vědecky potvrzena. Prokázalo svou účinnost při snižování bolesti a zlepšování pohyblivosti u pacientů trpících osteoarthritidou a je navíc velmi bezpečné," řekl Dr. Josep Vergés, klinický farmakolog a lékařský a vědecký ředitel firmy Bioiberica.

V souvislosti se schválením tohoto léčiva, vydala organizace The Cochrane Library, přehledný článek o chondroitin sulfátu, který potvrzuje jeho účinnost a bezpečnost při léčbě osteoarthritidy. Závěry ukazují, že u nemocných léčených chondroitin sulfátem dochází ke statisticky významnému zlepšení bolesti a funkčnosti postižených tkání v porovnání s placebem. Další klinické studie z poslední doby potvrdily účinnost chondroitin sulfátu v rámci rozsáhlého klinického hodnocení MOVES, jehož výsledky byly zveřejněny v publikaci Annals of the Rheumatic Diseases (Anály revmatických onemocnění). Tam se uvádí, že kombinace chondroitin sulfátu a glukosaminu mělo po šesti měsících léčby těžké osteoarthritidy srovnatelnou účinnost jako užívání protizánětlivého léčiva Celecoxib.

Na základě těchto povolení je chondroitin sulfát značky Bioiberica nyní schválen jako léčivo v sedmi zemích Evropy, což pro firmu představuje významný krok v plánu mezinárodní expanze v oblasti osteoarthritidy. V roce 2015 chce Bioiberica zahájit prodej svého produktu v 5 dalších zemích, kde bylo toto léčivo schváleno a za tímto účelem uzavřela licenční a distribuční smlouvy s místními firmami, které se na osteoarthritidu specializují.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontaktní informace
V případě zájmu o další informace nebo o rozhovor, se obraťte na následující kontaktní osobu:
Alba Soler i Conangla, +34 682 04 07 76 nebo +34 93 490 49 08
ředitel pro komunikaci firmy Bioibérica
asoler@bioiberica.com

Contacts

Kontaktní informace
V případě zájmu o další informace nebo o rozhovor, se obraťte na následující kontaktní osobu:
Alba Soler i Conangla, +34 682 04 07 76 nebo +34 93 490 49 08
ředitel pro komunikaci firmy Bioibérica
asoler@bioiberica.com