CPD zwiększa swój portfel nieruchomości w Ursusie

WARSZAWA--()--CPD S.A. - Grupa CPD SA - ma przyjemność poinformować, że sfinalizowała zakup dodatkowego terenu w samym sercu Smart City w dzielnicy Ursus. Położony nieopodal ulicy Gierdziejewskiego obszar o powierzchni 7 hektarów pozwala na budowę ponad 80 000 m2 powierzchni mieszkaniowej i handlowej w obszarze, na którym planowana jest również realizacja obiektów edukacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki transakcji Grupa CPD S.A. zwiększyła swój portfel nieruchomości budowlanych znajdujących się na terenie dzielnicy Ursus do powierzchni ok. 60 ha i może realizować projekty o sumarycznej powierzchni użytkowej ponad 700 tys. m2. Smart City jest jedną z największych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie. Podczas jej realizacji CPD dążyć będzie do ustanowienia nowych standardów projektowo-usługowych.

Zakupiona nieruchomość przylega bezpośrednio do innych terenów pozostających pod kontrolą CPD S.A. Jej nabycie uzupełniło portfel posiadanych nieruchomości na terenie Smart City o kluczowy obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod obiekty edukacyjne i rekreacyjne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakupiona nieruchomość wraz z sąsiadującym terenem docelowo stanowić będzie unikatowy i nowoczesny kompleks mieszkaniowo-rekreacyjno-edukacyjny o obszarze ponad 20 ha. Dzięki swojej lokalizacji i wyjątkowej kompleksowej funkcji oferować będzie mieszkańcom wysoki komfort życia.

Przedmiotowy teren stanowi integralną część konceptu Smart City, w którym około 62% powierzchni przeznaczono dla budynków mieszkalnych, 18% dla centrów biurowo-usługowych i 10% dla obiektów handlowych. Pozostałe 10% ma służyć celom publicznym. Docelowo w Smart City będzie mogło zamieszkać do 30 tys. osób, a ponadto dostępnych będzie ok. 200 tys. m2 powierzchni usługowo-biurowej.

Koncept Smart City jest obecnie jednym z największych i najlepiej skomunikowanych projektów inwestycyjnych w Warszawie, obejmującym obszar około 220 h, na którym znajdą się obiekty mieszkaniowe, handlowe, biurowe, edukacyjne i rekreacyjne. Co więcej, jest on oddalony od ścisłego centrum stolicy o zaledwie 9 km i zapewnia doskonałe połączenie komunikacją drogową, kolejową i tramwajową.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego na obszarze Smart City Grupa CPD S.A., jako największy inwestor, może zrealizować projekty o sumarycznej powierzchni użytkowej ponad 730 tys. m², z czego, w zależności od zapotrzebowania, ponad 500 tys. m2 może zostać przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe, około 200 tys. m2 pod zabudowę usługowo-handlową, a ponad 30 tys. m2 pod budownictwo publiczne. Z uwagi na skalę projektu oraz przewidzianą miejscowym planem elastyczność przeznaczenia poszczególnych kwartałów tego obszaru Grupa CPD S.A. ma możliwość dostosowania strategii rozwoju konceptu Smart City do kształtujących się na rynku warszawskim potrzeb i oczekiwań w danych segmentach rynku nieruchomości. Działania Grupy CPD S.A będą zmierzały do optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności projektu dla potencjalnych mieszkańców, a w konsekwencji maksymalizacji wartości inwestycji dla akcjonariuszy CPD SA.

Rozpoczęto już realizację pierwszego etapu inwestycji, który obejmuje teren od południowo-wschodniej strony parku - atrakcyjne, zadrzewione miejsce w pobliżu centrum handlowego Factory Outlet Ursus oraz Ośrodka Kultury Arsus. W ramach pierwszego etapu do użytku oddanych zostanie ok. 360 mieszkań 1, 2 i 3-pokojowych w czterech budynkach, zaprojektowanych z myślą o młodych rodzinach. Dodatkowo ten nowoczesny kompleks będzie oferował atrakcyjnie zagospodarowane tereny publiczne, na których znajdzie się przedszkole, żłobek, plac zabaw oraz nowa szkoła publiczna.

„Jesteśmy zadowoleni z zakupu terenu, który uzupełni naszą koncepcję Smart City. Nabycie tego terenu pozwoli nam skuteczniej nadzorować rozwój projektu, jak również ułatwi nam jego realizację z uwzględnieniem dodatkowych aspektów zagospodarowania terenu oraz wielu nowoczesnych udogodnień dla przyszłych mieszkańców. Cieszymy się z rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji projektu Smart City, licząc na dalsze postępy w jego realizacji w ciągu najbliższych miesięcy” - mówi prezes Michalina Wiczkowska.

CPD S.A.

Działalność w Polsce spółka CPD Capital Group rozpoczęła w roku 1999.

CPD S.A. jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek zależnych, których działalność skupia się na zarządzaniu projektami deweloperskimi w segmentach biurowym i mieszkaniowym. Działalność Grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym, jak również kupowaniu istniejących nieruchomości oferujących możliwość wykreowania dodatkowej wartości, którą można uwolnić, zmieniając przeznaczenie danej nieruchomości lub podnosząc jej standard i optymalizując powierzchnię najmu lub sprzedaży. Grupa dysponuje biurami w Warszawie (która stanowi dla niej główny rynek) i Budapeszcie. W dniu 23 grudnia 2010 r. CPD S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

CPD S.A.
Urszula Los
tel. (48 22) 321-05-00
e-mail: los@cpdsa.pl
www.cpdsa.pl

Release Summary

CPD SA announce that it has purchased the site in the heart of the Smart City in Ursus, Warsaw. The site 7 ha, allows to construct 80 000 m2 of residential and commercial accommodation.

Contacts

CPD S.A.
Urszula Los
tel. (48 22) 321-05-00
e-mail: los@cpdsa.pl
www.cpdsa.pl