Achilles: Mondiale bedrijven verspillen $30 mld. aan bureaucratie van distributieketen

HOUSTON--()--Mondiale bedrijven verspillen meer dan 30 miljard dollar per jaar aan het beheer van essentiële informatie over hun leveranciers, omdat ze er niet in slagen samen de administratieve last te verlichten.

Slechts een derde van de deelnemers aan de enquête onder nutsbedrijven, productiebedrijven, mijnbouwers, bouwbedrijven, ingenieursbedrijven en spelers uit de olie- en gasindustrie gaf aan samen te werken met gelijkaardige bedrijven aan een zorgvuldigheidsbeoordeling van leveranciers.

Dit is in weerwil van het feit dat 88 procent van deze bedrijven -gevestigd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Brazilië en de Noordse landen- zegt dat hun binnenlandse en internationale bedrijfsonderdelen dezelfde eisen stellen aan hun leveranciers in termen van gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, duurzaamheid en ethiek. Bovendien zijn veel bedrijven afhankelijk van dezelfde leveranciers.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Achilles
Susie Carter
Global PR Manager
+44-7827-997497
susie.carter@achilles.com

Release Summary

Global businesses are wasting more than $30 billion a year on managing critical information about their suppliers – because they’re failing to work together on tackling the administrative burden.

Contacts

Achilles
Susie Carter
Global PR Manager
+44-7827-997497
susie.carter@achilles.com