Negen bedrijven op tien zijn niet tevreden over hun prestaties om baanbrekende innovaties te ontwikkelen, zegt een studie van Arthur D. Little

LONDEN--()--Slechts één op de tien bedrijven gelooft dat het de juiste strategie heeft om radicaal te innoveren, aldus een studie van Arthur D. Little (ADL). In ‘Breakthrough Innovation’, stelde ADL vast dat 88% van de bedrijfsleiders ontevreden was over hun strategieën om baanbrekende – of radicale – innovaties te ontwikkelen. Tegelijkertijd verwachten bedrijven dat de extra bedrijfsopbrengsten via baanbrekende innovaties zullen gaan verdubbelen over de komende vijf jaar.

De studie onderzocht toonaangevende Europese ondernemingen en stelde vast dat de tijdsduur die nodig is om substantiële inkomsten te generen (drie tot tien jaar) een hinderpaal vormt , en wordt mede versterkt door kortzichtigheid en gebrek aan toewijding aan het project.

Bedrijven met duidelijk gedefinieerde innovatie doeleinden en toegewijde teams, zagen hun inkomsten met 15% stijgen en hadden meer vertrouwen in hun baanbrekende innovatie activiteiten.

Volgens het onderzoek, kunnen we de volgende ‘best practices’ afleiden in verband met radicaal innoveren:

1. Formuleer strategische doeleinden voor radicale innovatie. Het belang van het definiëren van concrete strategische streefdoelen voor radicale innovatie werd erkend door 90% van de bedrijven, waarvan slechts de helft dit effectief heeft gedaan. Deze laatse waren dan ook vier keer meer tevreden over de resultaten dan de bedrijven die geen doelstellingen hadden geformuleerd.

2. Kies het juiste organisatorische model. De beste aanpak hangt hierbij af van de complexiteit van de technologie en de capaciteiten van het bedrijf in het respectievelijke gebied.

3. ‘Ringfence’ toegewezen middelen en ‘intrapreneurs ter bescherming van prioriteiten op korte termijn en veranderende prioriteiten.

4. Gebruik ‘agile’ processen met snelle iteratie cycli zodat nieuwe concepten snel worden ontwikkeld. Dit is wat start-ups doen om de uitdaging aan te gaan met gevestigde spelers.

5. Beheer het innovatie ecosysteem actief door het implementeren van duidelijke werkprocessen en nauwe en open communicatie met externe netwerken en partners.

6. Stimuleer een creatieve cultuur door het gebruik van diverse middelen, benaderingsmethoden, symbolen en boodschappen.

7. Fail again, fail better: zet door en leer van gemaakte fouten.

“Het uittekenen van een correcte strategie voor radicaal innoveren is voor vele bedrijven tegenwoordig ‘de heilige graal’ geworden, onafhankelijk van de bedrijfsgrootte of sector, zegt Rick Eagar, Partner en lid vanADL’s Technology and Innovation Management practice’. “Desalniettemin stelt de studie vast dat er nog een lange weg dient afgelegd te worden voordat de inspanningen van Europa’s grootste B2B bedrijven zullen overeenkomen met hun verwachtingen omtrent het robuust ontwikkelen van radicale innovaties. Bedrijven die succesvol zijn hebben drie dingen gemeen: een duidelijk geformuleerde visie door het top management, een goed georganiseerd en toegewijd team en geen angtst om te falen.”

Het volledige rapport is beschikbaar op: www.adl.com/Breakthrough.

EINDE

Contacts

Arthur D. Little
Rick Eagar
E: eagar.rick@adlittle.com
T: +44 7710 536 471

Contacts

Arthur D. Little
Rick Eagar
E: eagar.rick@adlittle.com
T: +44 7710 536 471