9 utav 10 företag är missnöjda med sin radikala innovationsprestanda, visar ny Arthur D. Little studie

STOCKHOLM--()--Endast ett av tio företag upplever att de arbetar med radikal innovation på rätt sätt, enligt en ny studie utförd av Arthur D. Little (ADL). 88% av de tillfrågade affärsledarna var missnöjda med sina strategier och tillvägagångssätt för att systematiskt skapa banbrytande – eller radikal – innovation. Samtidigt förväntas denna typ av innovation ha ett dubblerat bidrag till företagens intäkter inom fem år.

Studien, som omfattar ledande, främst Europeiska företag visar att kortsiktighet och bristande långsiktigt engagemang utgör vanliga hinder, då det kan ta lång tid till dess att radikala innovationer generar betydande intäkter (mellan tre till tio år).

Företag med tydligt definierade innovationsmål och team dedikerade till att arbeta med radikal innovation har 15% högre intäktsbidrag från radikal innovation, samt uttrycker högre tilltro till sina arbetssätt.

Studien visar att följande sju framgångsfaktorer ger högre radikal innovationsprestanda:

1. Sätt strategiska mål för radikal innovation. 90% av de tillfrågade affärsledarna anser att specifika innovationsmål är mycket betydande, men bara hälften använder sig av dem. De företag som arbetar utifrån specifika mål är fyra gånger mer nöjda med sina resultat, jämfört med de som inte gör det.

2. Välj rätt organisationsmodell, beroende på utmaningens komplexitet samt företagets interna kapabiliteter inom området.

3. Öronmärk finansiering och använd intraprenörer för att skydda initiativ mot kortsiktigt förändrade prioriteringar

4. Använd agila processer med snabba iterationscykler för att snabbt levera nya koncept, likt så som start-ups utmanar etablerade företag.

5. Aktivt förvalta innovationsekosystemet genom tydliga arbetsmetoder och starka kommunikationskanaler mot externa nätvärk och partners.

6. Vårda en kreativ kultur genom att tillämpa en flora av verktyg och tillvägagångssätt.

7. Misslyckas ofta och bättre: dra lärdom av det som sker och gå vidare mot nya utmaningar.

”Att ha en fungerande strategi för radikal innovation har blivit dagens företags ’holy grail’, oavsett industri och storlek,” säger Anders Johansson, Global Practice Leader för ADLs Technology and Innovation Management practice. ”Vår studie visar att det återstår mycket arbete för Europeiska företag att få på plats robusta arbetssätt kapabla till att systematiskt generera radikala innovationer. Företag som lyckas har tre saker gemensamt: en tydlig, artikulerad vision; välorganiserade, dedikerade team; samt modet att våga misslyckas.”

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet här: www.adl.com/Breakthrough

ENDS

Contacts

Arthur D. Little
Anders Johansson
+46 (31) 7581018
johansson.anders@adlittle.com

Contacts

Arthur D. Little
Anders Johansson
+46 (31) 7581018
johansson.anders@adlittle.com