Gunnar Karlsen Sverige AB och NCC i ett Oustanding samarbete

STOCKHOLM--()--Gunnar Karlsen Sverige AB har fått förtroendet att fortsatt få vara med i NCCs utveckling av Kv Torsplan inom Hagastaden i Stockholm. När detta projekt, etapp 2, beräknas stå klart i slutet av 2016 ska det vara den första svenska byggnad som väntas uppnå miljöcertifieringen BREEAM Outstanding. Gunnar Karlsen har sedan tidigare levererat till Torsplan etapp 1 vilken certifierades i nivå Excellent enligt BREEAM. Fastigheten Torsplan etapp 1 såldes sommaren 2013 till norska KLP för 1,6 miljarder.

”Att tillsammans skapa en produkt där alla bidrar med sin kunskap med projektets bästa i fokus är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta. Att få Gunnar Karlsens kompetens i projektet gör att produkten vi gemensamt skapar blir Outstanding, säger Katarina Bohman, Projektchef NCC Construction Sverige AB”

Gunnar Karlsens uppdrag innefattar leverans och installation av anläggningen för luftbehandling och VAV. Gunnar Karlsen är utvalda som en strategisk samarbetspartner där man bistår NCC och övriga konsulter med teknisk rådgivning utifrån ett ekonomiskt och erfarenhetsmässigt perspektiv för att optimera anläggningen maximalt i Fas 1. Produktionsfasen, Fas 2, beräknas starta under våren 2015 pågår sedan till slutet av 2016 då driftsättning och överlämning beräknas ske.

”NCC har i detta projekt återigen visat att man är föregegångare i branschen när man tagit begreppet partnering ett steg längre jämfört med ett traditionellt incitamentsavtal. Regleringsmodellen är uppbyggd så att vår projektekonomi är helt transparent ändå till NCC PD. Vårt slutliga arvode fastställs sedan utifrån projektets totala byggkostnad och slutliga värde, som styrs av hyresnivåer och försäljningspris. NCC skapar på detta sätt dynamik i projektgruppen som lyfter blicken från det egna åtagandet och sätter slutprodukten i fokus. Detta är för oss unikt och vi är väldigt stolta och inspirerade över att få vara med. Vi bygger ETT hus tillsammans är verkligen känslan i projektet, säger Simon Jennstål, Regionchef Öst på Gunnar Karlsen Sverige AB.”

Disciplin: Luftbehandling, VAV – entreprenad

Kund: NCC Construction Sverige AB

Slutkund: NCC Property Development

Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Contacts

Gunnar Karlsen Sverige AB
Simon Jennstål
Regionchef Öst Gunnar Karlsen Sverige AB
08-764 98 25
or
Erik Johnson
Projektchef Torsplan
08-764 98 01

Contacts

Gunnar Karlsen Sverige AB
Simon Jennstål
Regionchef Öst Gunnar Karlsen Sverige AB
08-764 98 25
or
Erik Johnson
Projektchef Torsplan
08-764 98 01