Wipro heeft zich als een ‘Leider’ gepositioneerd in Gartners Magic Quadrant for Application Testing Services 2014

Wipro Ltd. heeft zich als een ‘Leider’ gepositioneerd in Gartners Magic Quadrant for Application Testing Services 2014

BANGALORE, India & EAST BRUNSWICK, New Jersey--()--Wipro Ltd. (NYSE:WIT), een vooraanstaand wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en diensten voor bedrijfsprocessen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het in de eerste ooit gepubliceerde Gartner Magic Quadrant for Application Testing 2014, gepositioneerd is als een ‘Leider’. De testing is opgesteld door Susanne Matson en Patrick J. Sullivan en werd gepubliceerd op 25 november 2014.

Gartner definieert "Application testing services" als een veelomvattende term die gebruikt wordt om alle typen verificatie- en validatiediensten te omschrijven die bedoeld zijn voor de ondersteuning van de applicaties van de klant voor kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging (QA, Quality Assurance). Verificatie beoordeelt de technisch gedragingen en validatie beoordeelt de functionele gedragingen van geteste elementen. Het volledige rapport is verkrijgbaar bij Wipro Ltd. op http://www.wipro.com/microsite/analyst-speak/.

In het rapport werden 16 verschillende softwareleveranciers beoordeeld op 15 criteria en Wipro Ltd. werd in het leiderskwadrant geplaatst.

Gartner verklaarde “De markt voor applicatietesting groeit snel en het aantal leveranciers is enorm groot. Volwaardige IT-serviceproviders en leveranciers van toegewijde, pure-play applicatietesting coëxisteren in deze markt waarin voor zover Gartner weet, ongeveer 300 bedrijven actief zijn.

Bhanumurthy BM, Chief Executive, Application Business Unit & Strategic Alliances, Wipro Ltd zei, “We zijn van mening dat de positie van Wipro als ‘Leider’ in de Gartner Magic Quadrant for Application Testing Services onze positie als voorkeurspartner zal versterken voor organisaties die hun merk willen beschermen en die hun klanten veerkrachtige, zeer goed presterende systemen willen leveren. Onze strategische investeringen in intelligente automatisering, tools en methodologieën, de gerichte benadering van innovatie en branchespecifieke oplossingen garanderen positieve bedrijfsresultaten voor onze klanten.”

Kumudha Sridharan, Vice President & Global Head, Testing Services, Wipro Ltd voegde eraan toe, “Wij zijn enorm trots op onze positie als ‘Leiders’ in het Magic Quadrant. Wij zijn van mening dat dit een bevestiging is van de sterke relatie en het vertrouwen van onze klanten in onze ‘Wipro Way of Testing’. Onze voortdurende investeringen in Agile-processen, de zeer goed presterende end-to-end testautomatisering en branchegerichte oplossingen helpen klanten om de time-to-market te verkorten, een zeer goede klantervaring te leveren en om hun concurrentievoordeel te behouden.”

Wipro Testing Services is een onafhankelijke testeenheid binnen Wipro en is een pionier op het gebied van kwaliteitsborging en staat klanten wereldwijd ten dienste. Met direct inzetbare tools zoals Model Based Testing en Test lifecycle Automation, Test Environment Manager en de branchespecifieke oplossingen zoals het Digital Assurance-platform (bankwezen, detailhandel en gezondheid) en End to End Message Validation Suites zoals SWIFT Examen & Fix Examen levert Wipro Testing Services zeer goed presterende bedrijfsresultaten aan onze klanten.

Over Wipro Ltd.

Wipro Ltd. (NYSE:WIT) is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van informatietechnologie-, consulting en diensten voor bedrijfsprocessen, dat oplossingen levert waardoor klanten in staat gesteld worden om beter zaken te doen. Wipro levert winnende bedrijfsresultaten door hun diepgaande ervaring in de branche en een 360-graden-visie van "Business through Technology" - waarmee klanten geholpen worden bij het opzetten van succesvolle en adaptieve bedrijven. Wipro is wereldwijde erkend voor hun veelomvattende dienstenportefeuille, de vakgerichte benadering voor het leveren van innovatie en de organisatiebrede toewijding aan duurzaamheid. Wipro heeft meer dan 140.000 werknemers in dienst waarmee het dienstverlening biedt aan klanten in meer dan 175 steden op 6 continenten. Ga voor meer informatie naar www.wipro.com.

Over Gartner

Gartner onderschrijft geen van de aanbieders, producten of diensten die in de publicaties worden beschreven en adviseert gebruikers van technologie om niet uitsluitend te kiezen voor leveranciers die de hoogste score of andere vermeldingen hebben behaald. De onderzoeksresultaten van Gartner zijn gebaseerd op de meningen van Gartners research-organisatie en moeten niet als feiten worden opgevat. Gartner wijst alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot haar onderzoek af. Daaronder vallen ook alle garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Toekomstgerichte en waarschuwingsverklaringen

Bepaalde verklaringen in dit bericht die betrekking hebben op onze toekomstige groeiverwachtingen zijn toekomstgerichte verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen waardoor feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van die welke vermeld staan in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De risico's en onzekerheden die verband houden met deze verklaringen omvatten onder meer risico's en onzekerheden betreffende schommelingen in onze inkomsten, opbrengsten en winst, ons vermogen om groei te genereren en te beheersen, de hevige concurrentie op het gebied van IT-dienstverlening, ons vermogen om ons kostenvoordeel te behouden, de loonstijgingen in India, ons vermogen om zeer vaardige professionals aan te trekken en te behouden, tijd- en kostenoverschrijdingen op contracten met vaste prijzen en vaste tijdsbestekken, concentratie van klanten, restricties wat betreft immigratie, ons vermogen om internationale activiteiten te beheren, een afgenomen vraag naar technologie op onze belangrijkste aandachtsgebieden, storingen in telecommunicatienetwerken, ons vermogen om met succes potentiële acquisities te voltooien en te integreren, de aansprakelijkheid voor schade op onze servicecontracten, het succes van de bedrijven waarin wij strategisch investeren, het wegvallen van fiscale overheidsstimulansen, politieke instabiliteit, oorlog, wettelijke beperkingen op het bijeenbrengen van kapitaal of aankopen van bedrijven buiten India, het ongeautoriseerd gebruik van onze intellectuele eigendom en de algemene economische condities die ons bedrijf en onze branche treffen. Aanvullende risico's die onze toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden staan uitgebreider beschreven in onze deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze deponeringen worden genoemd op www.sec.gov. Mogelijk zullen wij van tijd tot tijd aanvullende schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen opstellen, waaronder verklaringen die zijn opgenomen in de deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission en onze verslagen aan aandeelhouders. Wij verplichten ons niet tot het updaten van toekomstgerichte verklaringen die van tijd tot tijd door of namens ons worden gedaan.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Wipro Ltd.
Gitanjali Sreepal, +9180 39918018
gitanjali.sreepal@wipro.com

Contacts

Wipro Ltd.
Gitanjali Sreepal, +9180 39918018
gitanjali.sreepal@wipro.com