Dział Consumer Health firmy Merck inicjuje debatę na temat przyszłości sektora leków bez recepty

- Dział Consumer Health gospodarzem debaty na wysokim szczeblu, poświęconej głównym kwestiom istotnym dla branży;

- Prelegenci i delegaci zabiorą głos w dyskusji, czy sektor przechodzi ewolucyjne zmiany, czy też można zaobserwować przełomową zmianę zachowań konsumentów;

- Dane za III kwartał potwierdzają dalsze sukcesy działu oraz trwały wzrost w skali roku;

DARMSTADT, Niemcy & LONDYN--()--Dział Consumer Health firmy Merck zorganizował dzisiaj w Muzeum Nauki w Londynie debatę na wysokim szczeblu, poświęconą najważniejszym kwestiom sektora leków bez recepty. Dzięki udziałowi najważniejszych analityków, przedstawicieli specjalistycznych podmiotów i organizacji pacjentów, wydarzenie to posłużyło zebraniu doświadczeń i opinii głównego zespołu zarządzającego działem Consumer Health firmy Merck oraz zestawieniu ich z punktem widzenia podmiotów z zewnątrz w kwestii głównych nacisków i wpływów występujących w sektorze.

Komentując dzisiejsze wydarzenie i publikację wyników firmy, która miała miejsce na początku miesiąca, prezes i dyrektor wykonawcza działu Consumer Health Uta Kemmerich-Keil stwierdziła: "Dzisiejsza debata to ważny krok w rozwoju działu Consumer Health firmy Merck, ponieważ nasz udział w sektorze leków bez recepty stale wzrasta, a całkowita sprzedaż w tym roku osiągnęła ponad 1 miliard USD. Mamy nadzieję, że dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu najważniejszych podmiotów zainteresowanych z dziedziny biznesu, farmacji oraz organizacji pacjentów uzyskamy bardziej przejrzysty obraz sytuacji w sektorze w zakresie obserwowanych w nim głównych nacisków i wpływów. W świetle pozytywnych wyników działalności w III kwartale oraz w całym roku, wpływy te są jeszcze istotniejsze dla wytyczenia ścieżki sukcesu dla naszej firmy i sektora".

Główne wyzwania i możliwości

Dynamiczne środowisko biznesowe business environment

Sektor Consumer Health w ostatnim roku odnotował dużą aktywność transakcyjną, zwiększając swój udział w rynku dzięki fuzjom i przejęciom. Dla działu Consumer Health firmy Merck zmiany i wzrost działalności były spowodowane przejęciem nowych marek z Merck Serono. To z kolei przyczyniło się do wzrostu przychodów z rynków wschodzących. Strategia działu z powodzeniem bazuje na regule "3x3", polegającej na utrzymaniu przynajmniej 3 najważniejszych marek konsumenckich oraz zachowaniu minimalnego udziału w głównych rynkach na poziomie przynajmniej 3%.

Debata poświęcona środowisku biznesowemu podczas dzisiejszego wydarzenia skupiła się na konsekwencjach zastosowania takich strategicznych metod dla konsumentów oraz w jakim stopniu w kolejnych latach można spodziewać się przełomowych zmian.

Rosnące znaczenie pracowników ochrony zdrowia

W Merck jako firmie, której działalność bazuje na zasadach obowiązujących w farmacji, zawsze uważano, że główną rolą pracowników ochrony zdrowia jest udzielanie porad i wskazówek konsumentom i pacjentom przy dokonywanych przez nich wyborach. Podczas dzisiejszego wydarzenia delegaci omówili kwestię zmieniających się ról farmaceutów w udzielaniu porad i wsparcia społeczności pacjentów.

Komentując zaobserwowaną tendencję, prezes Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii i prelegent debaty Ash Soni powiedział: "Farmaceuci często stanowią osoby pierwszego kontaktu dla pacjentów z problemami zdrowotnymi, które mogą udzielać bezcennych porad i wsparcia w przystępnym otoczeniu. Dla pacjentów oznacza to możliwość uzyskiwania informacji z pewnego i zaufanego źródła. Dla przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia konsumentów farmaceuci są pośrednikami między nimi a klientami, udzielającymi porad, na które pacjenci mogą liczyć'.

Upodmiotowieni i aktywni konsumenci

Zmiany w zachowaniach konsumentów, niezależnie od tego, czy przebiegają one w tempie ewolucyjnym, czy rewolucyjnym, mają również wpływ na sektor leków bez recepty. Ponieważ pacjenci chcą mieć coraz większy wpływ na swoje zdrowie, zapotrzebowanie na informacje i możliwości wyboru osiągnęło niespotykany dotąd poziom.

Dr Ian Banks z Men’s Health Forum Europe będący gościem debaty stwierdził: "Wielu osobom zależy na aktywnym dbaniu o własne zdrowie - ta tendencja może tylko przyczynić się do poprawy wyników leczenia i dobrego samopoczucia pacjentów. Jednak wiele osób w ogóle nie korzysta ze świadczeń zdrowotnych, a dotarcie do grup, które najbardziej potrzebują leków i podstawowej opieki zdrowotnej jest trudne. Utrzymanie równowagi między wiedzą o zdrowiu i tworzeniem sztucznego zapotrzebowania należy do najważniejszych wyzwań stojących przed tym sektorem".

Przez innowacyjność na pozycję lidera

W 2014 r. dział Consumer Health firmy Merck wprowadził na rynek nowe, innowacyjne produkty, kierując się opinią klientów przy ich tworzeniu. Dzięki temu firma zwiększyła swój udział w rynku charakteryzującym się dużą konkurencyjnością i rosnącym znaczeniem tendencji i potrzeb klientów.

Godny odnotowania przykład to wprowadzenie Seven Seas Perfect 7 - produktu stworzonego specjalnie dla potrzeb kobiet i mężczyzn w dojrzałym wieku. Oferta Perfect7, obejmująca jeden produkt przeznaczony specjalnie dla kobiet i jeden dla mężczyzn - to suplement diety łączący naturalne źródła tłuszczu ryb morskich bogate w kwasy Omega-3 z najważniejszymi witaminami i minerałami.

Innowacja ta powstała w oparciu o szczegółowe dane pozyskane z zakrojonych na szeroką skalę badań konsumentów. Dane te posłużyły działom badań i rozwoju oraz marketingu do wypracowania rozwiązań wychodzących naprzeciw pragnieniu klientów, by "dłużej być i czuć się młodym". Jest to przykład odkrywczego podejścia działu Consumer Health w tworzeniu innowacji ukierunkowanych na klienta.

Finansowy sukces katalizatorem dyskusji

Dział Consumer Health firmy Merck odgrywa coraz aktywniejszą rolę w swoim sektorze, nie tylko stymulując dyskusję na temat jego przyszłości, ale też stale osiągając dobre wyniki finansowe dzięki nieustannemu naciskowi na kluczowe i strategiczne marki, a także innowacje produktowe.

W III kw. 2014 r. dział odnotował wzrost organiczny na poziomie 1,4% w stosunku do świetnego już wyniku z III kw. 2013 r., a także dynamikę wzrostu na poziomie 5% w ujęciu "year to date" (okres od początku roku do dnia sporządzenia sprawozdania z wyników). Łączna wartość sprzedaży w ujęciu "year to date" wynosi aktualnie 569,1 mln EUR. W analogicznym okresie 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 561,8 mln EUR. Sprzedaż kwartalna kształtuje się na poziomie 204.1 mln EUR dzięki dużej dynamice wzrostu, głównie na rynkach wschodzących, w tym m.in. Brazylii, Wenezueli, Malezji, Indonezji i RPA.

Wśród marek strategicznych Merck znaczny wzrost odnotowały Femibion, Seven Seas i Neurobion. Ponadto III kw. 2014 r. marki te zamknęły zyskiem (EBITDA przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych) w wysokości 48,6 mln EUR, co stanowi 16,5% spadek w stosunku do bardzo dobrego wyniku w okresie analogicznym poprzedniego roku.

Uwagi dla wydawcy:

- Debata na wysokim szczeblu zatytułowana "Tendencje, wyzwania i szanse w branży consumer health - ewolucja czy rewolucja?" odbyła się 28 listopada 2014 r. w Muzeum Nauki w Londynie. Więcej informacji, w tym zdjęcia i filmy, można znaleźć tutaj

- Merck na Facebooku, Twitterze, LinkedIn

- Zdjęcia i materiały wideo firmy Merck znajdują się tutaj

Dział Consumer Health firmy Merck

Marki działu Consumer Health jak Neurobion®, Bion®, Nasivin®, Seven Seas®, Dolo-Neurobion® i Femibion®, potwierdzone naukowo i cieszące się zaufaniem konsumentów na całym świecie, są innowacyjnymi liderami na kluczowych rynkach. Dział Consumer Health liczy ok. 2 tys. pracowników zatrudnionych w ponad 40 krajach na całym świecie. Od 2014 r. w ofercie firmy znajdują się marki, których roczne obroty ze sprzedaży wynoszą ponad 1 mld USD. Consumer Health jest działem należącym do Grupy Merck, której siedziba główna znajduje się w Darmstadt (Niemcy).

Wszystkie informacje prasowe dotyczące firmy Merck są udostępniane za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie publikowane w serwisie internetowym Merck. Na stronie http://www.merckgroup.com/subscribe można dokonać rejestracji, zmienić wybrane ustawienia lub zrezygnować z subskrypcji niniejszego biuletynu.

Grupa Merck to lider branży farmaceutycznej, chemicznej i biotechnologicznej, wytwarzający nowoczesne i innowacyjne produkty najwyższej jakości. W 2013 r. dochody czterech oddziałów Merck - Merch Serono, Consumer Health, Performance Materials oraz Merch Millipore - wyniosły 11,1 mld EUR. Ok. 39 tys. pracowników firmy zatrudnionych w 66 krajach działa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów, kładąc fundamenty pod sukces klientów firmy i stawiając czoła globalnym wyzwaniom dzisiejszego świata. Merck jest najstarszą firmą branży farmaceutycznej i chemicznej na świecie. Od roku 1668 jest ona symbolem innowacyjności, sukcesu w biznesie i odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Rodzina, która założyła spółkę, pozostaje większościowym udziałowcem w firmie po dziś dzień, będąc w posiadaniu 70% udziałów. Firma Merck, z siedzibą w Darmstadt (Niemcy) posiada ogólnoświatowe prawa do nazwy i marki Merck. Jedynym wyjątkiem są Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie firma występuje pod nazwą Merck KGaA, Darmstadt (Niemcy).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Merck
Lars Atorf
Telefon +49 6151 856-3114

Release Summary

Merck’s Consumer Health division sparks debate on the future of the OTC sector amid positive Q3 results

Contacts

Merck
Lars Atorf
Telefon +49 6151 856-3114