Ontex Q3 2014: Voortgezette sterke omzetgroei en EBITDA marge-verbetering met ongewijzigde verwachtingen voor de totale 2014 jaaromzet

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; ‘Ontex,’ ‘de Groep’ of ‘de onderneming’) en Ontex IV S.A. kondigen vandaag hun niet-geauditeerde tussentijdse resultaten aan voor de drie maanden en de negen maanden eindigend op 30 september 2014.

Samenvatting Ontex Group Q3 2014

  • De gerapporteerde omzet bedraagt 398,4 miljoen €, een groei met 5,0%; de omzet stijgt met 4,9% op vergelijkbare basis (LFL)1 tegenover een sterk kwartaal vorig jaar
  • Een verdere toename van de Recurrente EBITDA2, een stijging met 8,6% ten opzichte van vorig jaar tot 49,0 miljoen €
  • Recurrente EBITDA marge neemt toe met 41 basispunten tot 12,3%
  • De groei in de EBITDA en een lager werkkapitaal zorgen voor een verhoging van de Recurrente Vrije Kasstroom3
  • De Nettoschuld positie4 bedraagt 535,0 miljoen € en de netto financïele schuld/LTM recurrente EBITDA ratio is 2.8x per 30 september 2014; beiden nemen af ten opzichte van de respectievelijke pro-forma cijfers per 30 juni 2014.

Samenvatting Ontex Group 9M 2014

  • De gerapporteerde omzet bedraagt 1.208,3 miljoen €, een groei met 9,1% en 7,2% op LFL basis
  • Recurrente EBITDA2 neemt toe met 15,7% tot 147,6 miljoen €, en de Recurrente EBITDA marge bedraagt 12,2%, een stijging met 70 basispunten

Kerncijfers Ontex Group Q3 2014 en 9M 2014

                                     
In miljoen €,met uitzondering van de per aandeel data     Q3 2014     Q3 2013     % Evolutie     9M 2014     9M 2013     % Evolutie
Gerapporteerde omzet     398,4     379,4     5,0%     1.208,3     1.107,7     9,1%
LFL Omzet     398,0     379,4     4,9%     1.187,3     1.107,7     7,2%
Recurrente EBITDA2     49,0     45,1     8,6%     147,6     127,6     15,7%
Rec. EBITDA Marge     12,3%     11,9%     41 bp     12,2%     11,5%     70 bp
Recurrente gewone winst per aandeel5     0,22     0,21     4,8%     0,72     0,47     53,2%
Rec. Vrije kasstroom3     48,0     35,7     34,5%     94,2     87,1     8,2%
Nettoschuld     NVT     NVT     NVT     535,0     872,5     (38,7%)
                       

Charles Bouaziz, CEO van Ontex geeft toelichting: “We tonen opnieuw een brede omzetgroei over alle divisies en producten heen en zetten zo een omzetprestatie neer in lijn met de verwachtingen, rekening houdende met een sterk vergelijkbaar kwartaal vorig jaar. De omzetgroei van de groep was in lijn met ons groeimodel en we waren in staat de Recurrente EBITDA marges verder te verhogen. Tot slot kunnen we tevreden melden dat we onze financiële positie fundamenteel verbeterd hebben en dit te beginnen door de aflossing in juli van onze obligaties met variabele rentevoet voor 280 miljoen EUR en in november, door succesvol een akkoord te bereiken over de herfinanciering van de resterende schulden aan substantieel betere voorwaarden.”

1 Vergelijkbare basis of LFL (Like-for-like) wordt gedefinieerd als de basis aan constante wisselkoers exclusief wijzigingen in de consolidatie-perimeter of Fusies en Acquisities

2 Recurrente EBITDA voor Ontex IV SA bedraagt 148,7 miljoen € voor 9M 2014; 49,7 miljoen € voor Q3 2014. Recurrente EBITDA is een niet-IFRS financiële maatstaf, gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente kosten exclusief niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen en werd op consistente wijze toegepast over alle rapporteringsperioden heen. EBITDA is een niet-IFRS financiële maatstaf, gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.

3 Recurrente Vrije kasstroom wordt berekend als Recurrente EBITDA minus investeringsuitgaven, wijziging in werkkapitaal en betaalde inkomstenbelastingen. De Recurrente Vrije kasstroomberekening is gewijzigd tegenover de kwartaalrapportering van vorig jaar om beter te aligneren met het kasstroomoverzicht. Voor de reconciliatie met de vorige rapportering verwijzen we naar pagina 18 van het rapport . De recurrente Vrije kasstroom voor Ontex IV bedraagt 90,2 miljoen € voor 9M 2014; 46,6 miljoen € voor Q3 2014

4 Nettoschuld voor Ontex IV SA bedraagt 539,8 miljoen € per 30 september 2014 en het verschil met Ontex Group NV (4,8 miljoen €) wordt grotendeels verklaard door het verschil in kaspositie.

5 Recurrente Gewone Winst per aandeel houdt geen rekening met niet-recurrente kosten ten belope van 22,3 miljoen € voor 9M 2014; 0,3 miljoen € voor Q3 2014. Voor de definitie en verder detail verwijzen we naar pagina 11.

Marktdynamiek

Voor de drie veerkrachtige categorieën waarin de groep actief is was de algemene marktomgeving -niettegenstaande uitermate competitief- doorgaans stabiel in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2014. Nu de terugtrekking van Kimberly-Clark (K-C) uit de West-Europese babyluier-markt afgerond is, is de groei in de mature markten teruggekeerd naar het normale niveau gezien de retailers hun beschikbare winkelruimte succesvol hebben kunnen omzetten van A merken naar hun eigen retailer merken.

In Q3 zag de Groep een meer gematigde algemene impact van de wisselkoersfluctuaties in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2014. De daling van de Turkse Lire en de Russische Roebel tegenover de Euro heeft de resultaten van de Groep negatief beïnvloed en dit in het bijzonder in de MEA en de Growth Markets divisies. De verdere versterking van het Britse Pond tijdens het kwartaal heeft deze effecten evenwel gematigd.

Zoals verwacht zijn de grondstoffenprijzen licht gestegen in het derde kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal. De Groep heeft dan ook verschillende succesvolle initiatieven verder genomen om de impact van de stijgingen te beperken zoals efficiëntie bevorderende programma’s alsook prijsaanpassingen waar relevant.

Overzicht van de Ontex resultaten in Q3 2014

De activiteiten voor Q3 2014 waren in lijn met het Ontex groeimodel waarbij de groep een gerapporteerde omzet neerzette van 398,4 miljoen €, een stijging van 5,0% ten opzichte van vorig jaar en 4,9% op LFL basis. Vanuit het 9 maanden perspectief boekte Ontex 9,1% meer omzet tegenover dezelfde periode vorig jaar en 7,2% op LFL basis.

De groei in het derde kwartaal was breed waarbij alle divisies, categorieën en geografische gebieden een hogere omzet neerzetten dan vorig jaar. In de Mature Market Retail divisie nam de LFL omzet verder toe als gevolg van de retailer merk prestaties en de omzet in de Healthcare divisie steeg op een LFL basis in lijn met de door het management ingeschatte marktgroei. De Growth Markets divisie zette een sterke LFL omzetstijging neer en in de MEA divisie waar Q3 een traditioneel zwakker kwartaal is steeg de omzet op LFL basis hoewel aan een trager ritme dan de vorige twee kwartalen.

De Recurrente EBITDA steeg in Q3 2014 met 8,6% tot 49,0 miljoen € en met 15,7% voor de 9M 2014 ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg hiervan bedroeg de recurrente EBITDA marge 12,3%, een stijging met 41 basispunten in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De toename van de Recurrente EBITDA is toe te schrijven aan een hogere bruto-marge als gevolg van de omzetgroei en de continue productiviteitsverbeteringen.

OMZET

Operationeel Overzicht: Divisies

             
      Derde Kwartaal     Negen Maanden
      Q3 2014   Q3 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL     9M 2014   9M 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde Omzet     398,4   379,4   5,0%   4,9%     1.208,3   1.107,7   9,1%   7,2%
Mature Market Retail     227,9   214,6   6,2%   4,7%     681,1   633,4   7,5%   7,0%
Growth Markets     24,4   22,1   10,4%   19,0%     71,4   63,5   12,4%   22,7%
MEA     40,0   39,3   1,8%   6,6%     137,4   137,8   (0,3%)   10,4%
Healthcare     106,1   103,4   2,6%   1,6%     318,4   273,0   16,6%   2,3%
                   

Mature Market Retail

De Mature Market Retail divisie kon goede resultaten voorleggen met een omzetstijging in Q3 2014 van 4,7% ten opzichte van vorig jaar op LFL basis. Nu de impact van de terugtrekking van Kimberly-Clark (K-C) uit de West-Europese babyluier-markt afgerond is welke een sterke omzetgroei gaf in de eerste helft, is de marktdynamiek genormaliseerd in het derde kwartaal. Meer specifiek vertraagde de omzet in de UK licht na een periode van sterke retailer merkpenetraties sinds midden 2013 als gevolg van de K-C terugtrekking. Hoe dan ook werd dit ruimschoots gecompenseerd door soliede groei in andere landen door verdere samenwerking met retailers om hun eigen merken te promoten.

Growth Markets

De Growth Markets divisie kon opnieuw sterke dubbele groeicijfers voorleggen met een Q3 2014 omzetstijging van 19,0% op LFL basis. Deze resultaten worden opnieuw hoofdzakelijk gegenereerd door Rusland welke het grootste aandeel vertegenwoordigt van de divisie en dit ondanks de macro volatiliteit in de regio. De significante vraag van nationale klanten naar retailer merken zette zich verder en dit sluit perfect aan bij de troeven die Ontex haar partners aanbiedt. De gerapporteerde omzet steeg met 10,4%. Het verschil met de LFL omzetgroei is grotendeel te wijten aan de negatieve impact van de devaluatie van de Russische Roebel.

MEA

De omzet van de MEA divisie was gematigder tijdens het traditioneel rustigere derde kwartaal met een LFL omzetstijging van 6,6% in Q3 2014. De divisie-groei werd ondersteund door verdere groei in Turkije, terwijl Marokko en Pakistan bemoedigende resultaten blijven rapporteren als gevolg van succesvolle marktpenetratie. Verschillende andere landen in de MEA regio werden geconfronteerd met een moeilijke politieke en economische omgeving wat leidde tot lagere omzet ten opzichte van vorig jaar. De gerapporteerde omzet bleef impact ondervinden van de algemene ongunstige wisselkoersevoluties alhoewel in mindere mate dan de vorige twee kwartalen.

Healthcare

Na een sterk kwartaal in Q2 steeg de omzet van de Healthcare divisie in Q3 2014 met 1,6% op LFL basis en dit in lijn met de geschatte marktgroei. De divisie kon haar voordeel halen uit de goede resultaten in het thuisleveringssegment zowel in de UK als in Italië terwijl de omzet in Duitsland lager was door het terugschroeven van bepaalde klantencontracten. Serenity bleef goed presteren en dit in lijn met onze verwachtingen.

Operationeel Overzicht: Producten

             
      Derde Kwartaal     Negen Maanden
      Q3 2014   Q3 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL     9M 2014   9M 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde omzet1     398,4   379,4   5,0%   4,9%     1.208,3   1.107,7   9,1%   7,2%
Babyverzorgingsproducten     204,0   192,9   5,8%   5,6%     632,8   588,6   7,5%   9,5%
Incontinentieproducten voor volwassenen     134,7   129,2   4,3%   4,3%     403,7   356,0   13,4%   4,2%
Dameshygiëneproducten     53,1   52,1   1,9%   1,5%     153,2   148,3   3,3%   3,6%
                   

1 Omvat 6,6 miljoen € in Q3 2014; 18,6 miljoen € in 9M 2014 van de categorie Andere producten

Babyverzorgingsproducten

De omzet van de Babyverzorgingsproducten in Q3 2014 nam toe met 5,6% op LFL basis.

Deze groei die er komt na een stijging van 14,6% op LFL basis in Q3 2013, versterkt onze strategie van het partner zijn van de retailers om hun eigen merken te positioneren als het beste keuze alternatief voor de A merken. Ontex is blijven verzekeren dat innovatie een belangrijk onderscheidend kenmerk is van haar aanbod wat aangetoond werd door het verder uitrollen van Supercore II naar meer klanten tijdens het derde kwartaal.

Incontinentieproducten voor volwassenen

De omzet van incontinentieproducten in Q3 2014 was bemoedigend met een omzetstijging van 4,3% op LFL basis en verdere groei zowel in de institutionele als de retail kanalen.

De resultaten waren in het bijzonder sterk in de Mature Market Retail divisie waar de verkopen met 14% stegen in het kwartaal.

Dameshygiëneproducten

De omzet van de dameshygiëneproducten steeg met 1,5% op LFL basis in Q3 2014 na sterke groei in de vorige twee kwartalen en volgend op meer dan 11% groei in Q3 2013. Wanneer we vooruit kijken, verwachten we dat innovatie de groei verder zal ondersteunen in de komende kwartalen.

Operationeel Overzicht: Geografische gebieden

             
      Derde Kwartaal     Negen Maanden
      Q3 2014   Q3 2013   % ∆ zoals gerappor-

teerd

  % ∆ o.b.v LFL     9M 2014   9M 2013   % ∆ zoals gerappor-

teerd

  % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde Omzet     398,4   379,4   5,0%   4,9%     1.208,3   1.107,7   9,1%   7,2%
West-Europa     275,7   266,7   3,4%   2,0%     834,9   751,1   11,1%   5,0%
Oost-Europa     56,7   49,1   15,5%   18,3%     159,4   146,2   9,0%   13,2%
Rest van de Wereld     66,0   63,6   3,8%   6,8%     214,0   210,4   1,7%   10,7%
                   

Met soliede groei in Oost-Europa en de Rest van de Wereld, vertegenwoordigt de omzet van deze twee regio’s 31% van de totale Ontex omzet in Q3 2014 in lijn met het vorige kwartaal en iets meer dan het vorige jaar. West-Europa heeft een lagere LFL stijging door het feit dat de sterke toenames in retailer merken als gevolg van de Kimberly Clark terugtrekking voordien gerealiseerd werden terwijl het grootste gedeelte van de omzet van de Healthcare divisie -die aan een relatief lager niveau groeit dan in de Retail divisie- wordt gegenereerd in West-Europa.

STRATEGISCHE PROGRESSIE & PRIORITEITEN

Door te kapitaliseren op het sterke momentum sinds de IPO in juni hebben we een akkoord bereikt betreffende substantieel betere voorwaarden voor onze resterende schulden als gevolg van de herfinanciering welke onderhandeld werd in november 2014 en die naar verwachting gaat gerealiseerd worden begin december 2014. Deze belangrijke stap en de gerelateerde verbetering van twee trappen in de credit rating van de groep zoals gepubliceerd door twee belangrijke rating agentschappen (Moody’s Ba3;S&P BB-) bevestigt de strategische vooruitgang die Ontex heeft gemaakt en zal een directe stimulans geven aan de kasstroomgeneratie.

Na deze belangrijke gebeurtenissen zullen we verder het accent blijven leggen op operationele uitmuntendheid om zo onze klanten nog beter te bedienen, de consumententevredenheid te verhogen en duurzame, winstgevende groei te realiseren.

Management verwacht een lichte stijging in de grondstoffenprijzen in het algemeen voor Q4 gezien de daling in de olieprijzen de kosten van de op olie gebaseerde grondstoffen nog niet heeft beïnvloed wat doorgaans gebeurt ongeveer drie maanden na de olieprijswijzigingen. De meest recente olie gerelateerde indexen zijn ietwat lager als gevolg van de daling in de olieprijzen en als deze trend zich doorzet, zal dit een gematigde positieve impact hebben op de Q1 grondstoffenprijzen. Gezien de huidige stabilisatie van de pulpprijzen verwachten we dat de Q4 prijzen nagenoeg stabiel zullen blijven in vergelijking met Q3.

FINANCIEEL OVERZICHT

Brutomarge

De brutomarge bedraagt 111,3 miljoen € in Q3 2014, een stijging van 9,3% ten opzichte van vorig jaar. De brutomarge als een percentage van de omzet nam met 111 basispunten toe in vergelijking met vorig jaar en dit tot 27,9 % van de omzet gedeeltelijk dankzij het operationele hefboomeffect en de lopende kostenbesparingsprojecten.

Recurrente EBITDA

De Recurrente EBITDA groeide in Q3 2014 met 8,6% ten opzichte van vorig jaar, hoger dan de omzetgroei, tot 49,0 miljoen €,. Naast een verhoogde brutomarge, stegen de operationele kosten grotendeels in lijn met de omzet en bleven ze relatief gezien stabiel als een percentage van de omzet.

Wisselkoersen

De impact van de wisselkoersfluctuaties ten opzichte van de euro bleef vrij beperkt op zowel omzet als EBITDA. Wisselkoersverliezen hoofdzakelijk gerelateerd aan de Turkse Lire en de Russische Roebel werden gecompenseerd door wisselkoerswinsten op de Britse Pond. De groep blijft waakzaam om te verzekeren dat de wisselkoersvolatiliteit beperkt wordt op korte termijn via indekkingsovereenkomsten.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

De niet-recurrente opbrengsten en kosten waren verwaarloosbaar in Q3 2014 terwijl voor de 9M 2014, de kosten hoofdzakelijk afkomstig zijn van kosten gerelateerd aan de IPO die volledig opgenomen werden in de eerste helft van 2014.

Het detail van deze opbrengsten en kosten kan gevonden worden in Toelichting 9 van de Niet-geauditeerde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Jaarrekening voor de kwartalen eindigend op 30 september 2014 en 30 september 2013.

Werkkapitaal

De kasstroomgeneratie van het werkkapitaal bedroeg 15,3 miljoen € in het derde kwartaal van 2014. Dit werd onder andere veroorzaakt door een positieve impact van de timing van de betalingscyclus wat enkel gedeeltelijk werd gecompenseerd door opbouw van voorraad. Bovendien werden de vroegere uitgaande stromen als gevolg van de BTW vorderingen in Italië beperkt in Q3. De Groep verwacht binnen haar doelstelling te blijven waarbij het netto werkkapitaal niet meer zal bedragen dan 12% van de omzet per eind december 2014.

Betaalde inkomstenbelastingen

De betaalde inkomstenbelastingen bedroegen 5,9 miljoen € in Q3 2014 tegenover 10 miljoen € voor de 9M 2014. De betaalde belastingen in Q3 2014 zijn hoger dan in de vorige twee kwartalen als gevolg van een verschuiving in de tijd naar Q3 van de Italiaanse voorafbetalingen zoals voordien reeds gerapporteerd.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven bedroegen 10,4 miljoen € in Q3 2014 en waren hoger dan in Q3 2013 als gevolg van een andere fasering van de geplande 2014 investeringen met meer gewicht in de tweede helft. De groep bevestigt haar doelstelling dat de investeringsuitgaven ongeveer 3% van de omzet zullen bedragen voor het volledige jaar 2014.

Recurrente Vrije kasstroom (na belastingen)

De Recurrente Vrije Kasstroomgeneratie voor de drie maanden periode bedroeg 48,0 miljoen €, een stijging van 34,5% in vergelijking met vorig jaar. Deze stijging is grotendeels te danken aan een hogere Recurrente EBITDA contributie en een lager werkkapitaal zoals hierboven weergegeven.

Financiering en Liquiditeit

De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 111,0 miljoen € per 30 september 2014.

De netto schuldpositie ten belope van 535,0 miljoen € per 30 september 2014 was lager dan de pro forma schuld die 565,9 miljoen € bedroeg per 30 juni 2014 en resulteerde in een netto leverage ratio van 2.8x gebaseerd op de laatste 12 maanden Recurrente EBITDA.

Op het einde van de periode zijn er geen opgenomen bedragen uitstaande op de revolver credit facility van 75 miljoen € en als gevolg hiervan bedraagt de beschikbare liquiditeit 186,0 miljoen € per 30 september 2014.

CONFERENCE CALL

Het management zal een presentatie organiseren voor investeerders en analysten op 26 november 2014 om 9:00 GMT / 10:00 CET. Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op http://www.ontexglobal.com/.

Als u wenst deel te nemen aan de conference call, gelieve 5 tot 10 minuten op voorhand in te bellen via onderstaande info:

United Kingdom: +44 (0)20 3427 1907
United States: +1 212 444 0481
Belgium: +32 (0)2 404 0660

Conference ID: 9723979

FINANCIEEL RAPPORT

Het Ontex tussentijds financieel rapport dat de niet-geauditeerde jaarrekening omvat, is beschikbaar op de website op http://www.ontexglobal.com/financial-reports.

CORPORATE GOVERNANCE

We refereren naar de desbetreffende Management en Corporate Governance hoofdstukken op pagina’s 126 tot 141 van de Prospectus d.d. 10 juni 2014. De Prospectus kan geraadpleegd worden op de corporate website van Ontex Group NV: http://www.ontexglobal.com/.

Na de publicatie van de Prospectus zijn er volgende wijzigingen gebeurd:

Vanaf 1 september 2014 werd Alexandre Mignotte benoemd tot Niet-Uitvoerend lid van de Raad van Bestuur en vervangt Dominique Le Gal. Alexandre Mignotte is een Uitvoerend Bestuurder in de Merchant Banking Division (MBD) van Goldman Sachs in Londen waar hij verantwoordelijk is voor het verwerven, de uitvoering en het beheren van corporate schuldinvesteringen in Frankrijk en de BeNeLux. Hij trad in dienst bij de Merchant Banking Division van Goldman Sachs in mei 2006 en werd benoemd tot Uitvoerend Bestuurder in 2012. Mr. Mignotte vertegenwoordigt GS Mezzanine Partners als waarnemer in de raden van bestuur van Holdelis S.A.S (Elis) en Financière Médisquare S.A.S. (Médi-Partenaires – Médipôle Sud Santé). Hij studeerde af in 2006 aan de ESSEC Business School.

Vanaf 1 oktober 2014 heeft Astrid De Lathauwer het Executive Management Team vervoegd als Group Human Resources Director. Mevr. De Lathauwer bekleedde internationale HR management functies bij AT&T in Europa en hun Amerikaans hoofdkwartier, en bij Monsanto. Gedurende 10 jaar was Mevr. De Lathauwer de Chief HR Officer van Belgacom. Vóór de indiensttreding bij Ontex was zij de algemeen directeur van Acerta Consult.

Mevr. De Lathauwer behaalde diploma’s in de Politieke&Sociale Wetenschappen en in de Kunstgeschiedenis.

MATERIELE RISICO-FACTOREN

Er zijn geen materiële wijzigingen aan de risico-factoren zoals deze weergegeven in de Prospectus d.d. 10 juni 2014 op de pagina’s 28 tot 43.

FINANCIELE KALENDER

 

Q4 & FY 2014

     

5 maart 2015

Q1 2015 11 mei 2015

Q2 & HY 2015

29 juli 2015

Q3 & 9M 2015

5 november 2015

 

VRIJWARINGSCLAUSULE

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management omtrent, onder meer, Ontex’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn.

Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde.

Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig, +32 53 333 730
investorrelations@ontexglobal.com
of
Fairvue Partners
+44 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig, +32 53 333 730
investorrelations@ontexglobal.com
of
Fairvue Partners
+44 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com