Ascom Myco støtter effektiv, intelligent arbeidsflyt i sykehussektoren

Loading media player...

GOTHENBURG, Sweden--()--Ascom har nylig lansert Ascom Myco, en smarttelefon laget for å støtte intelligent, integrert arbeidsflyt i helsevesenet. I dette intervjuet setter førsteamanuensis ved University Medical Centre Utrecht, Nick Guldemond, fokus på viktigheten av intelligent og effektiv arbeidsflyt i sykehusavdelinger. Roel Ottink, direktør for produktledelse og markedsføring i Ascom forklarer hvordan Ascom Myco er designet for å optimalisere personalets arbeidsflyt med pasienten i sentrum.

Hvorfor er den kliniske arbeidsflyten viktig?

Nick Guldemond (NG): Helsesektoren er kjennetegnet av en meget kompleks organisering, både når det gjelder drift, økonomi, logistikk, personalplanlegging og kommunikasjon. Sykehusene er i en situasjon hvor de på den siden har stramme budsjetter og mangler personale, og på den andre siden møtes av økende etterspørsel på pleie og bedre kvalitet. Derfor må sykehusene hele tiden optimalisere effektiviteten.

Hvilke faktorer er viktigst i en effektiv klinisk arbeidsflyt?

NG: I en ideell verden optimaliseres alt for å tilføre verdi til pasienten. Hver handling og hver ressurs organiseres for å forbedre pasienthåndteringen, herunder gi best mulig pleie, levere den til rett tid og basert på fakta. Når det gjelder underliggende arbeidsflyt, omfatter det administrative oppgaver som f.eks. logistikk - inkludert transport av pasienter, frakt av medisin, dokumenter, mat, etc. fra A til B. Arbeidsflyten omfatter også informasjonsutveksling, vanligvis innenfor et team og mellom team. Det er mye bortkastet tid i forbindelse med utveksling av informasjon. Det kan relativt enkelt løses med digitale systemer og mobile kommunikasjonsenheter.

Hvordan kan arbeidsflyten på sykehus forbedres?

NG: Informasjonen må knyttes logisk og effektivt til handlinger personalet utfører med bakgrunn i deres ferdigheter og roller. Dette gjelder også for klinisk utstyr. I et dashbordstyrt pleiesystem vil derfor ideelt sett all informasjon være tilgjengelig om utstyr, personale, pasienter - inkludert plassering og status - og hvordan roller, ansvar og handlinger kan bli tildelt i forhold til de ulike elementene i arbeidsflyten. Mobilteknologi og mobile enheter som Ascom Myco integrerer alle disse funksjonene og løser den oppgaven.

Hvilke funksjoner i Ascom Myco forbedrer arbeidsflyten?

Roel Ottink (RO): Ascom fokuserer på tre områder for helsesektoren: Redusere alarmtyranni, gjøre informasjon mobil og forbedre arbeidsflyt. Her spiller smarttelefonen Ascom Myco en sentral rolle sammen med Ascom UNITE programvare som gjør det mulig å integrere med sykehussystemer og medisinsk utstyr. Programvaren er pasientfokusert, og gjør det mulig for sykepleieren å se alarmer fra sine pasienter raskt og effektivt på telefonen. Sykepleieren får kun relevant informasjon, noe som reduserer risikoen for alarmtretthet og informasjonsoverbelastning. I tillegg integrerer systemet med pasientmonitorer, pasientsignalsystemer, laboratoriesystemer, radiologisk utstyr og EPJ-systemer, slik at sykepleierne kan motta og samle all relevant informasjon, uansett hvor de befinner seg. En tredje funksjon er strekkodeskanning som sikrer riktig kobling mellom pasient og tilhørende informasjon, for eksempel i forbindelse med medisiner eller blod- administrasjon, noe som kan gjøres uten å legge inn pasientopplysninger.

Kan Ascom Myco mer, f.eks. i forhold til løpende forbedringer på sykehusene?

RO: Ascom Myco er utviklet som en plattform for integrasjon og applikasjonsutvikling. Nye integrasjoner og applikasjoner vil bli utviklet kontinuerlig. Det vil automatisk føre til løpende forbedringer i arbeidsflyten. Som mange andre smarttelefoner bruker Ascom Myco operativsystemet Android, slik at det er enkelt å programmere og koble til andre programmer. Vi får mange forespørsler om apper, og vi har etablert et sertifiseringsprogram som støtter utvikling, sertifisering og forvaltning av applikasjoner for å skape et profesjonelt system av applikasjoner tilknyttet Ascom Myco.

Hva er de viktigste fordelene med å bruke Ascom Myco?

RO: De største fordelene er tidsbesparelser, forbedringer i effektivitet og minimalisering av feil. Den forbedrede informasjonsflyten reduserer også stressnivået til sykepleiere og gir dem mer tid til pleie, noe som gir økt pasienttilfredshet. Sammen utgjør disse forbedringene til bedre resultater og gjør sykehusene mer attraktive for pasientene.

For mer informasjon, besøk www.ascommyco.com

OM ASCOM

Ascom er markedets ledende leverandør av trådløse kommunikasjonsløsninger for bl.a. håndtering av alarmer og tidskritisk informasjon, slik som hjertestans-, traumealarmer og personsikring. Løsningene er basert på alarmsendere, personsøkere og trådløs IP-telefoni. På verdensbasis har Ascom installert mer enn 75 000 systemer på sykehus og sykehjem, i psykiatrien, kriminalomsorgen og industrien. Ascom Nordic er en del av Ascom Wireless Solutions som eies av det sveitsiske, børsnoterte konsernet Ascom (Swiss) AG. Ascom Nordic har 125 medarbeidere.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se