Ascom Myco understøtter effektive, intelligente workflows i hospitalssektoren

Loading media player...

GÖTEBORG, Sverige--()--Ascom har for nylig lanceret Ascom Myco, en smartphone skabt til at understøtte intelligente, integrerede workflows i sundhedssektoren. I dette interview sætter Associate Professor ved University Medical Centre Utrecht, Nick Guldemond, fokus på vigtigheden af intelligente og effektive workflows på hospitalsafdelinger. Roel Ottink, direktør for product management og marketing i Ascom, forklarer, hvordan Ascom Myco er designet til at optimere personalets arbejdsgange med patienten i centrum.

Hvorfor er det kliniske workflow vigtigt?

Nick Guldemond (NG): Sundhedssektoren er kendetegnet ved en meget kompleks organisering, både i forhold til det rent operationelle, det finansielle, det logistiske, personaleplanlægning og kommunikation. Hospitalerne står i en situation, hvor de på den ene side mangler penge og personale, og på den anden side mødes af stigende efterspørgsel efter pleje og bedre kvalitet. Derfor skal hospitalerne hele tiden optimere deres effektivitet.

Hvad er de væsentligste faktorer i et effektivt klinisk workflow?

NG: I en ideel verden optimeres alt for at tilføre værdi til patienten. Enhver handling og enhver ressource organiseres med henblik på at forbedre patientydelsen, herunder levere den bedste pleje, levere den på det rette tidspunkt og baseret på fakta. Når man kigger på det underliggende workflow, så omfatter det administrative opgaver som fx logistik – herunder både transport af patienter, og at bringe medicin, dokumenter, mad osv. fra A til B. I workflowet indgår også informationsudveksling typisk inden for et team og mellem teams. Der spildes meget tid i forbindelse med informationsudveksling, som relativt let kan løses med digitale systemer og mobile kommunikationsenheder.

Hvordan kan workflowet på hospitaler forbedres?

NG: Informationen skal kobles logisk og effektivt til de handlinger, personalet udfører på baggrund af deres kompetencer og roller. Dette gælder også for det kliniske udstyr. I et dashboard-styret plejesystem ville man således ideelt have al information tilgængelig om udstyr, personale, patienter - herunder lokalisering og status – og hvordan opgaver, ansvar og handlinger kan allokeres i forhold til de forskellige elementer i workflowet. Mobilteknologi og mobile enheder som Ascom Myco integrerer alle disse funktioner og løser den opgave.

Hvilke funktioner i Ascom Myco forbedrer workflowet?

Roel Ottink (RO): Ascom fokuserer på tre områder inden for sundhedsområdet: At reducere alarmtyranniet, mobilisere information og forbedre workflows. Ascom Myco spiller en central rolle heri sammen med Ascom UNITE-softwaren, som gør det muligt at integrere med hospitalssystemer og medicinsk udstyr. Softwaren tager udgangspunkt i patienten og gør det muligt for sygeplejersken at se alarmer fra hendes tildelte patienter hurtigt og effektivt på telefonen. Hun modtager kun information, der er relevant for hende, hvilket reducerer risikoen for alarmtræthed og informationsoverload. Derudover integrerer systemet med patientmonitorer, patientkaldesystemer, laboratoriesystemer, radiologisk udstyr og EMR-systemer, så sygeplejersken kan modtage og hente al relevant information, uanset hvor hun befinder sig. En tredje feature er stregkodescanning som gør det nemt at skabe et sikkert match mellem den rette patient og den rette information, fx i forbindelse med medicinering eller blod administration, som kan foretages uden indtastning af patientoplysninger.

Kan Ascom Myco mere, fx i forhold til løbende forbedringer på hospitalerne?

RO: Ascom Myco er udviklet som en platform til integration og applikationsudvikling. Nye integrationer og applikationer forventes at se dagens lys løbende, og dette vil automatisk føre til kontinuerlige workflowforbedringer. Som mange andre smartphones anvender Ascom Myco Android operativsystemet, så den er enkel at programmere og kan linke til andre applikationer. Vi modtager mange forespørgsler på apps, og vi har etableret et certificeringsprogram, som understøtter udvikling, certificering og håndtering af apps med henblik på at skabe et professionelt eco-system af applikationer rundt om Ascom Myco.

Hvad er det vigtigste udbytte man opnår ved at bruge Ascom Myco?

RO: Det vigtigste udbytte er tidsbesparelser, effektivitetsforbedringer og minimering af fejl. Det forbedrede informationsflow reducerer også stressniveauet blandt sygeplejerskerne og giver dem mere tid til at yde nærværende pleje, hvilket øger patienttilfredsheden. Tilsammen fører disse forbedringer til bedre resultater og gør hospitalerne mere attraktive for patienterne.

For mere information, besøg www.ascommyco.com

OM ASCOM

Ascom er verdens førende leverandør af trådløse kommunikationsløsninger til bl.a. håndtering af alarmer og tidskritisk information herunder fx hjertestop-, traumealarmer og personsikring. Løsningerne er baseret på alarmsendere, personsøgere, smartphones og trådløs IP-telefoni. På verdensplan har Ascom installeret mere end 75.000 systemer på hospitaler og plejehjem, i industrien og psykiatrien samt i kriminalforsorgen. Ascom Nordic er en del af Ascom Wireless Solutions, der ejes af den schweiziske, børsnoterede koncern Ascom (Swiss) AG. Ascom Nordic har 125 medarbejdere.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se