Ascom: ”Ajan säästäminen ja parantunut tehokkuus ovat suurimmat hyödyt”

Loading media player...

GÖTEBORG, Ruotsi--()--Ascom lanseerasi hiljattain Ascom Mycon, uuden ratkaisun integroituun ja älykkääseen terveydenhuollon töiden hallintaan. Tässä haastattelussa Utrechtin University Medical Centren apulaisprofessori Nick Guldemond käsittelee älykkään ja tehokkaan työnkulun tärkeyttä sairaalaympäristössä. Lisäksi Ascomin tuotehallinnon ja markkinoinnin johtaja Roel Ottink kertoo, kuinka Ascom Myco on suunniteltu tehostamaan hoitajiin ja potilaisiin liittyvää työnkulkua.

Miksi kliininen työnkulku on tärkeää?

NG. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat erittäin monimutkaisia, sillä niihin sisältyvät toiminnalliset osa-alueet, rahoitusasiat, tiedonkulku, logistiikka ja henkilöstösuunnittelu. Nykyään on pulaa sekä rahoituksesta että henkilöstöstä ja tilanne tulee pahenemaan samalla, kun hoidon ja korkeamman laadun tarve vain kasvaa. Terveydenhuoltojärjestelmien on siis jatkuvasti parannettava organisaatioidensa tehokkuutta.

Mitkä ovat tehokkaan kliinisen työnkulun tärkeimmät ominaisuudet?

NG. Ihanteellisessa tilanteessa koko järjestelmä on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa tai parempia lopputuloksia potilaille. Kaikki toiminnot ja resurssit täytyy järjestellä niin, että ne parantavat tuloksia ja tuottavat hoitoa, joka on laadukasta, ajantasaista ja faktoihin perustuvaa. Työnkulkuprosessissa on muun muassa fyysisiä ja logistisia ongelmia sisältäviä hallinnollisia tehtäviä, muun muassa lääkkeiden tai tietojen siirtämistä paikasta toiseen. Tiedonvälitys on myös erittäin intensiivistä ja se liittyy usein ryhmätyöskentelyyn ja tiedottamiseen. Aikaa vievää tiedonvälitysprosessia voidaan nopeuttaa, kun osastoilla käytetään digitaalisia järjestelmiä ja mobiililaitteita.

Kuinka sairaaloiden työnkulkua voidaan parantaa?

NG. Tieto täytyy muuntaa johdonmukaisesti ja tehokkaasti eri asiantuntijoiden teoiksi. Sama pätee myös tuotteisiin ja laitteistoihin. Työpöydän kautta hallinnoitavassa hoitojärjestelmässä on ihannetilanteessa tiedot kaikkien laitteiden, työntekijöiden ja potilaiden olinpaikasta ja tilasta sekä valmiudet tehtävien, vastuiden ja toimintojen jakamiseen työnkulun eri osapuolille. Ascom Mycon kaltaiset mobiilialustat ja -laitteet valjastavat kaikki toiminnot vastaamaan näihin haasteisiin.

Mitkä Ascom Mycon ominaisuudet vaikuttavat eniten työnkulun parantamiseen?

RO. Ascom keskittyy kolmeen eri terveydenhuoltoalan alueeseen: hälytysturtumuksen vähentämiseen, tietojen liikkuvuuteen ja työnkulun parantamiseen. Ascom Myco -ratkaisu, UNITE-ohjelmisto, palvelut ja integroitavuus muiden sairaalajärjestelmien ja lääkintälaitteiden kanssa ovat tässä tärkeässä osassa. Potilaskeskeisen ohjelmiston ansiosta hoitaja pystyy tarkastelemaan tehokkaasti potilailtaan saamia hälytyksiä. Hoitaja saa vain asiaankuuluvat tiedot, mikä vähentää hälytysturtumusta ja tietotulvaa. Järjestelmän voi myös kytkeä potilasvalvontalaitteisiin ja hoitajakutsu-, laboratorio-, radiologia- ja EMR-järjestelmiin, minkä ansiosta hoitaja saa kaiken tarvitsemansa tiedon liikkeellä ollessaan. Laitteessa on lisäksi viivakoodinlukija, jonka ansiosta oikeiden tietojen yhdistäminen oikeaan potilaaseen on turvallista, tehokasta ja helppoa. Esimerkiksi reseptilääkkeitä tai veriarvoja voi tarkastella ilman potilaan tietojen syöttämistä laitteeseen.

Kuinka yhden ”ylimääräisen” laitteen mukana pitäminen voi auttaa hoitajaa työssään?

RO. Hoitajalla täytyy olla jonkinlainen laite tehokkaan viestinnän takaamiseksi. Monilla hoitajilla on vain piippaava hakulaite, joka ei kuitenkaan kerro tapahtuman yksityiskohtia. Tällöin hoitajien on käytettävä kiinteää puhelinta hälytyksen syyn selvittämiseen. Kehittyneemmät laitteet puolestaan ovat isoja, kömpelöitä ja painavia, joten ne eivät mahdu taskuun eikä niissä ole klipsiä. Laitteen mukana kuljettaminen on tärkeää. Ascom Myco sopii kokonsa ja painonsa puolesta mukavasti taskuun ja pysyy turvallisesti paikoillaan laitetta varten suunnitellun klipsin avulla. Tähän mennessä saamamme palaute on ollut erittäin positiivista.

Jäävätkö parannukset kertaluonteisiksi vai voiko Ascom Myco auttaa terveydenhuollon organisaatioita tavoittelemaan jatkuvia parannuksia?

RO. Ascom Myco on suunniteltu ihanteelliseksi alustaksi integrointeja ja sovellusten kehittämistä varten. Uusia integrointeja ja sovelluksia odotetaan ilmestyvän jatkuvalla syötöllä, mikä johtaa terveydenhuollon työnkulun jatkuviin parannuksiin. Ascom Myco käyttää Android-käyttöjärjestelmää muiden älypuhelimien tavoin, joten se on helppo ohjelmoida ja yhdistää muihin sovelluksiin. Saamme tiedusteluja sovelluksista päivittäin ja olemme luoneet tukijärjestelmän sovellusten kehittämisen, sertifioinnin ja käsittelyn helpottamiseksi, jotta Ascom Mycon ympärille saataisiin luotua ammattimainen sovellusten kokonaisuus.

Mitä hyötyä järjestelmään investoimisesta on?

RO. Suurimmat hyödyt saadaan siitä, kun aikaa säästyy, tehokkuus paranee ja mahdollisesti kalliiksi tulevat virheet vähenevät. Parantunut tiedonkulku vähentää myös hoitajien stressiä ja antaa heille enemmän aikaa huolehtia potilaista, mikä puolestaan johtaa korkeampaan potilastyytyväisyyteen. Nämä hyödyt johtavat parempiin tuloksiin ja tekevät sairaalasta miellyttävämmän paikan potilaiden silmissä.

Lisätietoja osoitteesta www.ascommyco.com

TIETOA ASCOM WIRELESS SOLUTIONS -yhtiöstä

Ascom Wireless Solutions (www.ascom.com/ws) on johtava langattomien viestintäjärjestelmien toimittaja. Tarjoamme ratkaisuja esimerkiksi sairaaloihin, vanhustenhoitoon, itsenäiseen asumiseen, teollisuuteen, vartiointipalveluihin, kauppoihin ja hotelleihin. Suuriin yrityksiin ympäri maailmaa on asennettu jo yli 75 000 järjestelmäämme. Ascom tarjoaa laajan valikoiman ammattilaisten viestintäratkaisuja ja luo tuotteidensa avulla lisäarvoa tukemalla ja optimoimalla asiakkaiden toimintakriittisiä prosesseja. Ratkaisut perustuvat VoWiFi-, IP-DECT-, hoitajakutsu- sekä hakutekniikoihin, jotka voidaan integroida nerokkaalla tavalla olemassa oleviin järjestelmiin. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti 1200 työntekijää ja tytäryhtiöitä 13 maassa. Ascom Wireless Solutions perustettiin vuonna 1955 ja sen kotipaikka on Göteborgissa. Ascom Wireless Solutions on osa Ascom-konsernia, joka on listattu Sveitsin pörssiin.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se