Ascom Myco stödjer effektiva och intelligenta arbetsflöden inom sjukhussektorn

Loading media player...

GÖTEBORG, Sverige--()--Ascom lanserade nyligen en smart integrerad lösning för arbetsflödet inom hälso- och sjukvården. I den här intervjun diskuterar Nick Guldemond, docent vid University Medical Centre i Utrecht, betydelsen av intelligenta och effektiva arbetsflöden på sjukhus och Roel Ottink, Chef för Product Management and Marketing på Ascom, förklarar hur Ascom Myco optimerar arbetsflödet runt sjuksköterskor och patienter.

Varför är det kliniska arbetsflödet så viktigt?

Nick Guldemond (NG). Hälso- och sjukvården har väldigt komplexa organisationer och stora utmaningar när det gäller den operativa verksamheten, ekonomin, informationsflöden, logistik och planering av resurser. Idag finns det brist på pengar och personal inom sjukvården, samtidigt som efterfrågan ökar på högkvalitativ vård. Detta är något som kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Det innebär att hälso- och sjukvårdssystemen måste kunna optimera effektiviteten i organisationerna.

Vilka är de viktigaste funktionerna för ett effektivt kliniskt arbetsflöde?

NG. I en perfekt värld är allt optimerat för att ge mervärde eller bättre resultat för patienten. Varje åtgärd och alla resurser måste organiseras så att resultaten förbättras och den bästa vården ges i rätt tid. Om man tittar på arbetsflödet så finns det t.ex. fysiska och logistiska problem med administrationen. Det handlar bland annat om att få medicin från plats A till B, informationsfiler från plats A till B, rätt mat och så vidare. Det finns också ett intensivt informationsutbyte inom teamet och till utomstående. Mycket tid går till spillo vid detta informationsutbyte. Det finns en relativt enkel lösning som innebär att man använder digitala system och mobila kommunikationsenheter på de olika avdelningarna.

Hur kan arbetsflödena på sjukhusen förbättras?

NG. Informationen måste vara logisk och effektivt omvandlad till åtgärder för personer med olika kompetens och erfarenhet. Det samma gäller för produkter och utrustning. I ett perfekt system har man information på skärmen om utrustning, personal och patienter. Var de befinner sig fysiskt och deras status och hur man kan fördela arbetsuppgifter, ansvar och åtgärder för olika delar av arbetsflödet. Mobila teknikplattformar och enheter, som Ascom Myco, integrerar alla funktioner så att detta fungerar.

Vilka är de viktigaste funktionerna i Ascom Myco som förbättrar arbetsflödet?

RO. Ascom fokuserar på tre olika områden inom sjukvårdssegmentet: Att minska larmtröttheten, att mobilisera information och att förbättra arbetsflödena. Ascom Myco spelar en viktig roll i detta och tillsammans med vår programvara UNITE, våra tjänster och möjligheten till integrering med andra sjukhussystem och medicintekniska produkter, har vi skapat en optimal lösning. Den patientcentrerade programvaran gör att sjuksköterskorna snabbt och effektivt kan se larm som kommer från de egna patienterna. Sjuksköterskan får endast relevant information, vilket minskar larmtrötthet och överflödig information. För det andra så integreras systemet med patientmonitorer, patientanropsystem, röntgen och elektroniska journalsystem så att sjuksköterskan kan ta emot och hämta all relevant information när som helst och var som helst. En tredje funktion är streckkodsläsning för säker, effektiv och enkel matchning av rätt patient med rätt information, såsom receptbelagda mediciner eller blod, utan att man behöver skriva in patientinformationen.

Kan Ascom Myco bidra till långsiktiga förbättringar inom vården?

RO. Ascom Myco har skapats som en optimal plattform för integration och applikationsutveckling. Eftersom det ständigt kommer nya integrationer och applikationer förbättras verksamheten löpande. Ascom Myco använder operativsystemet Android, precis som många smartphones. Det gör att den är lätt att programmera och länka den till andra appar. Vi får dagligen förfrågningar om appar och därför har vi skapat ett supportsystem som underlättar utveckling, certifiering och hantering av appar för att skapa ett professionellt ekosystem av appar runt Ascom Myco.

Vilka är de viktigaste ekonomiska fördelarna med att använda Ascom Myco?

RO. De största ekonomiska fördelarna med Ascom Myco är att man sparar tid, förbättrar effektiviteten och minskar risken för kostsamma fel. Det förbättrade informationsflödet kommer också minska stressen hos sjuksköterskorna och ge dem mer tid med patienterna, vilket leder till nöjdare patienter. Dessa fördelar leder till bättre resultat och gör sjukhuset attraktivare för patienterna.

För mer information besök www.ascommyco.com

OM ASCOM

Ascom WirelessSolutions (www.ascom.com/ws) är en ledande leverantör av trådlösa kommunikationslösningar för företag inom branscher som sjukvård, industrin, kriminalvården, äldreomsorgen, detaljhandel och hotell. Över 75 000 system har installerats i storföretag över hela världen. Ascom Wireless Solutions erbjuder ett brett utbud av tal- och professionella meddelandelösningar som skapar värde för kunderna genom att stödja och optimera deras uppdragskritiska processer. Lösningarna är baserade på larmsändare, personsökare, GSM och trådlös IP-telefoni som enkelt kan integreras i verksamheternas befintliga system. Företaget har dotterbolag i 13 länder och 1 200 anställda över hela världen. Företaget grundades 1955, har sitt huvudkontor i Göteborg och ingår i Ascomkoncernen som är noterat på den Schweiziska börsen (ASCN:SIX)

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing,
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Roel Ottink, Director Product Management and Marketing,
Tel: +46 31 55 94 44
Email: Roel.Ottink@ascom.se