Największa na świecie sieć MPT zostanie zmodernizowana do standardu cyfrowego przez Hytera

SHENZHEN, Chiny--()--Hytera Communications, jedna z największych na świecie firm w dziedzinie profesjonalnych mobilnych urządzeń do komunikacji radiowej, zdobyła zamówienie na modernizację obecnego, analogowego systemu trankingowej łączności radiowej na cyfrową mobilną sieć radiową w Altech Fleetcall, oddziale Altech Radio Holdings (ARH) należącym do grupy Altron TMT.

Altech Fleetcall jest jedyną spółką posiadającą krajowy, analogowy system trankingowej łączności radiowej w RPA, który prawdopodobnie stanowi największy działający system MPT1327 na świecie. Dzięki cyfrowemu, mobilnemu systemowi łączności radiowej Hytera, korzystającemu z zaawansowanego rozwiązania trankinkowego spełniającego normę Tier 3 Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, krajowa sieć będzie dużo sprawniejsza, z szybszą transmisją informacji, systemem śledzenia GPS, elastycznym systemem przesyłowym, wielostopniowym monitorowaniem, większymi możliwościami dla abonentów i krystalicznie czystym brzmieniem głosu.

"Zbadaliśmy szereg możliwości mających na celu zastąpienie sieci przeważająco analogowej rozwiązaniami cyfrowymi, aby zapewnić naszym obecnym i przyszłym klientom ogromne korzyści płynące z cyfrowej techniki radiowej" – powiedział Brett Nash, dyrektor zarządzający Altech Radio Holdings.

"Wybraliśmy rozwiązania Hytera, kierując się opinią, jaką cieszy się dział badań i rozwoju spółki, jakością jej produktów i pomyślną współpracą między naszymi dwoma firmami, która trwa od 2007 roku" – powiedział Brett Nash.

Możliwości modernizacji sieci w RPA rosną. "Jeżeli będzie to uzasadnione przez wzrost liczby abonentów, jej zasięg może wzrosnąć o 250 miejsc na terenie całego kraju. Uruchamianie łączności w tych miejscach odbywałoby się etapowo i z uwzględnieniem obszarów wykazujących największe możliwości zysku dla spółki" – stwierdził Nash.

Hytera

Założona w 1993 roku w Shenzhen (Chiny), spółka Hytera stała się kluczowym podmiotem w branży profesjonalnych mobilnych urządzeń radiowych (PMR, Professional Mobile Radio), oferując własne rozwiązania klientom z ponad 80 krajów i regionów na całym świecie. Spółka jest aktywnie zaangażowana w rozwój międzynarodowych standardów PMR i jest jednym z niewielu dostawców usług komunikacji radiowej wyróżniających się pod względem rozwiązań z zakresu wszystkich trzech głównych standardów komunikacyjnych, tj. cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (TETRA, Terrestrial Trunked Radio), cyfrowej łączności radiowej (DMR, Digital Mobile Radio) oraz profesjonalnego trankingu cyfrowego (PDT, Professional Digital Trunking).

Altech Fleetcall

Altech Fleetcall jest jedną z trzech jednostek biznesowych Altech Radio Holdings, jednej ze spółek należących do grupy Altron TMT. Altech Radio Holdings należy do grupy Altron i została stworzona poprzez fuzję Altech i Bytes. Altron TMT jest największym prywatnym dostawcą rozwiązań konwergentnych w Afryce, oferującym klientom produkty o wartości dodanej, usługi specjalistyczne, wsparcie i rozwiązania w zakresie konwergencji telekomunikacji, multimediów i IT (TMT).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Hytera Communication Corp., Ltd.
Media Inquiry

Johnny Jian, +86 755 26972999
johnny.jian@hytera.com
Chloe Hong, +86 755 26972999
chloe.hong@hytera.com

Contacts

Hytera Communication Corp., Ltd.
Media Inquiry

Johnny Jian, +86 755 26972999
johnny.jian@hytera.com
Chloe Hong, +86 755 26972999
chloe.hong@hytera.com