Catalent verwerft Micron Technologies

Wereldwijde leider in deeltjesgroottetechnologie toegevoegd aan breedste aanbod voor biologische beschikbaarheid en toediening

SOMERSET, N.J.--()--Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), de toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde toedieningstechnologieën en ontwikkelingsoplossingen voor medicijnen, biologische middelen en gezondheidsproducten voor de consument, heeft vandaag aangekondigd dat het Micron Technologies, een vooraanstaande wereldwijde leverancier van technologieën voor het vervaardigen van deeltjesgrootten, heeft verworven.

In een belangrijke vooruitgang in de uitvoering van haar strategie om de beste medicijntoedieningstechnologieën en de breedste kennis op het gebied van de ontwikkeling van geneesmiddelen te leveren, zal Catalent de superieure mogelijkheden voor het vervaardigen van deeltjesgrootten van Micron Technologies toevoegen aan haar toonaangevende suite van medicijntoedienings- en ontwikkelingsoplossingen. Catalent kan nu met meer farmaceutische vernieuwers samenwerken in de vroegste stadia van het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen met een ongeëvenaarde reeks opties en expertise. Deze variëren van OptiForm® API-optimalisering en optimalisering door Micron Technologies van deeltjesgrootten, tot de deskundige formulering en diensten voor het ontwerpen van de definitieve doseringsvorm, via toonaangevende beschikbare biologische oplossingen zoals de RP Scherer Softgel-lipidesystemen en de OptiMelt™ hot-melt extrusietechnologieën. Catalent kan haar klanten gedurende het hele traject ondersteunen, door middel van de opschaling en klinische en commerciële productie van afgewerkte orale en geïnhaleerde doseringsvormen wereldwijd, inclusief voor zeer krachtige samenstellingen.

“Dankzij deze strategische overname kan Catalent een ongekende reeks geïntegreerde ontwikkelingsoplossingen en superieure medicijntoedieningstechnologieën leveren aan de industrie, door eerder in de ontwikkelingscyclus samen te werken met de O&O-teams van onze klanten. Dit stelt hen in staat betere behandelingen sneller en efficiënter te leveren aan de kliniek en de markt,” aldus John Chiminski, President en CEO van Catalent, Inc. “We zijn zeer verheugd over deze toegevoegde toonaangevende technologieën en productie-expertise van Micron Technologies en wensen de zeer getalenteerde management-, wetenschaps- en operationele teams hartelijk welkom bij Catalent.”

Micron Technologies is een toevoeging aan de lange geschiedenis van innovatie en leiderschap in de farmaceutische industrie van Catalent, met haar bewezen en veelzijdige portfolio van technologieën voor de vermindering, micronisering en vervaardiging van deeltjesgrootten die worden gebruikt om de problemen met betrekking tot biologische beschikbaarheid, stabiliteit en maakbaarheid te overwinnen.

Dit is de tweede overname van Catalent sinds haar beursgang in juli, volgend op de acquisitie van Redwood Bioscience met het bijbehorende technologische SMARTag™ Antibody-Drug Conjugate (ADC)-platform, in oktober 2014.

Micron Technologies exploiteert momenteel twee state-of-the-art installaties, met uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit en naleving van de regelgeving, in Malvern, PA, en in Dartford, VK. Het bedrijf biedt werk aan ongeveer 100 mensen verspreid over beide vestigingen. Micron Technologies heeft meer dan 25 jaar ervaring in micronisering met behulp van luchtstraalfrezen en heeft capaciteit om O&O- en commerciële volumes te verwerken op zijn beide vestigingen. Micron Technologies ondersteunt momenteel actieve programma's met meer dan 300 klanten uit de hele wereld. Beide installaties zijn uitgerust met geavanceerde systemen die de kwaliteit, veiligheid en volledige insluiting van zeer krachtige en cytotoxische verbindingen garanderen, en voorzien in geïntegreerde mogelijkheden voor analytische diensten, vanaf de ontwikkeling in een vroeg stadium tot en met de commercialisering.

Joseph Drost, CEO van Micron Technologies, die dit bedrijf zal blijven leiden, merkte op, “We zijn enthousiast dat wij deel uitmaken van Catalent, want er is een natuurlijke synergie tussen onze organisaties: de wereldwijde leider in geavanceerde toedieningstechnologieën en ontwikkelingsoplossingen die nu de krachten bundelt met een toonaangevende leverancier van technologieën voor het vervaardigen van deeltjesgrootten en geïntegreerde analytische diensten. Dankzij de toegang tot het wereldwijde netwerk, de ontwikkelingsexpertise en de innovatieve technologieën van Catalent, kunnen we samen complete oplossingen leveren ter versnelling van medicijnontwikkelingsprogramma's en om patiënten wereldwijd betere behandelingen te geven.”

Over Catalent, Inc.

Catalent, Inc. is de toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde toedieningstechnologieën en ontwikkelingsoplossingen voor medicijnen, biologische middelen en gezondheidsproducten voor consumenten. Catalent verleent meer dan 80 jaar diensten in de sector en heeft bewezen expertise voor het sneller op de markt brengen van meer producten voor de klant, waarbij het de prestaties van haar producten verbetert en een betrouwbare levering van klinische en commerciële producten garandeert. Catalent biedt werk aan ongeveer 8.000 personen, waaronder 1.000 wetenschappers, op bijna 30 vestigingen verspreid over 5 continenten. In het boekjaar 2014 genereerde het bedrijf een jaaromzet van ruim $1,8 miljard. Het hoofdkantoor van Catalent bevindt zich in Somerset, NJ.

Ga voor meer informatie naar www.catalent.com

More products. Better treatments. Reliably supplied.™

Over Micron Technologies

Micron Technologies, een portfoliobedrijf van Arlington Capital Partners, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologieën voor het maken van deeltjesgrootten voor de farmaceutische industrie. Micron Technologies draagt al meer dan 25 jaar bij aan het overwinnen van problemen van biologische beschikbaarheid, stabiliteit en maakbaarheid voor honderden orale en geïnhaleerde medicijnen door zijn vooraanstaande, bewezen en veelzijdige portfolio van technologieën voor de reductie, micronisering en vervaardiging van deeltjesgrootten. Micron Technologies heeft ongeveer 100 mensen in dienst in 2 vestigingen in de VS en het VK. Het hoofdkantoor van Micron Technologies bevindt zich in Malvern, PA.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.microntech.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat zowel historische als toekomstgerichte verklaringen. Alle andere verklaringen dan verklaringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen over het algemeen herkend worden door het gebruik van uitdrukkingen zoals 'geloven,' 'verwachten,' 'anticiperen,' 'van plan zijn,' 'schatten,' 'plannen,' 'projecteren,' 'voorzien,' 'waarschijnlijk,' 'kunnen,' 'zullen,' 'zouden' of andere woorden of zinnen met gelijkaardige betekenissen. Ook uitspraken die de intenties, doelstellingen of plannen van Catalent beschrijven zijn of kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Als de onderliggende veronderstellingen onjuist blijken of als er zich onbekende risico's of onzekerheden voordoen, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen en projecties van Catalent, Inc. Enkele van de factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende: algemene omstandigheden van de industrie en de concurrentie; product- of andere aansprakelijkheidsrisico's die inherent zijn aan het ontwerp, de ontwikkeling, productie en marketing van ons aanbod; onvermogen om onze bestaande technologie of diensten te verbeteren of nieuwe technologie en diensten tijdig te introduceren; economische omstandigheden, zoals rente- en wisselkoersschommelingen; technologische vooruitgang en patenten verkregen door concurrenten; en onze substantiële schulden en de verplichtingen uit hoofde daarvan, wat onze operationele en financiële flexibiliteit beperkt en aanzienlijke rente- en financiële kosten betekent; of moeilijkheden met het integreren van Micron Technologies in de bestaande bedrijfsactiviteiten van Catalent, waardoor de verwachte voordelen van de transactie verminderd of geëlimineerd worden. Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze en andere factoren, kunt u de informatie raadplegen onder de titel 'Risicofactoren' in het jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 30 juni 2014 dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen op de datum van dit persbericht of op de datum waarop ze zijn gedaan, en Catalent, Inc. verplicht zich niet om de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen bij te werken, behalve voor zover vereist door de wet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Chris Halling, +44 (0)7580 041073
chris.halling@catalent.com
of
Richard Kerns, +44 (0)161 728 5880
richard@nepr.eu
of
Relaties met beleggers:
Bertner Advisors, LLC
Monique Kosse, +1 860 940 0352
Monique.Kosse@BertnerAdvisors.com

Contacts

Media:
Chris Halling, +44 (0)7580 041073
chris.halling@catalent.com
of
Richard Kerns, +44 (0)161 728 5880
richard@nepr.eu
of
Relaties met beleggers:
Bertner Advisors, LLC
Monique Kosse, +1 860 940 0352
Monique.Kosse@BertnerAdvisors.com