Kilencedik alkalommal jelenik meg a Hay Group éves tanulmánya A vezetők szempontjából legjobb szervezetekről

Philadelphia--()--Az élenjáró vállalatok a sokszínűségre fektetik a hangsúlyt, és a vezetői pozíciók elérésének többféle útját kínálják alkalmazottaik számára - A nemzetközi vezetői tanácsadó cég, a Hay Group ma kilencedik alkalommal jelentette meg évente kiadott tanulmányát 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetekről' (Best Companies for Leadership Study), valamint az e téren legkiválóbbnak bizonyult 20 szervezetet felsoroló listáját (Top 20). A tanulmány rangsorolja a világ vezetők szempontjából legjobb vállalatait, és megvizsgálja, hogyan építik fel és gyorsítják meg ezek a cégek a legjobb vezetők kinevelését. Idén a lista élén ismét a már tavaly is első helyet szerző Procter & Gamble végzett, amelyet a General Electric, a Coca-Cola és az IBM követ.

A Hay Group 'Vezetők szempontjából legjobb szervezetekről' készített tanulmánya szerint az e téren kimagasló vállalatok célirányos és következetes módszereket alkalmaznak a vezetői szerepre alkalmas munkavállalóik szervezeten belüli fejlődésének és vezetői pozícióba kerülésének támogatására. Az idei évben végzett felmérés egyik kulcsfontosságú megállapítása az volt, miszerint a 20 legjobb cég 80 százaléka egyértelmű karrierutakat határozott meg alkalmazottai számára, míg az összes többi vállalatnak mindössze 48 százaléka tette ezt meg. A Top 20-as listán szereplő társaságok esetében szintén 80 százalék volt azoknak a cégeknek az aránya, amelyeknél a szervezet legtehetségesebb vezetőjelöltjeinek lehetőséget adtak a tapasztalatszerzésre a karrierfejlesztés terén, így biztosítva azt, hogy a vállalat rendelkezzen a legfontosabb pozíciók adott időpontban való betöltéséhez szükséges, megfelelő képességekkel bíró, tehetséges emberekkel.

"Az idei kutatások rámutattak, hogy a világ vezető szervezetei célirányos stratégiát alkalmaznak olyan vezetők kinevelésére, akik képesek az innovatív megoldások megtalálására és a vállalati szervezet megfelelő átalakítására" - magyarázta Ruth Malloy, a Hay Group Vezetői és tehetséggondozási gyakorlat (Leadership and Talent practice) nevű egységének nemzetközi ügyvezető igazgatója, 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányt készítő csapat egyik vezetője. "Ezek a kategóriájukban legjobbnak bizonyuló vállalatok a hagyományostól eltérő, sokféle lehetőséget biztosító karriermodellt dolgoznak ki, és a vezetői szerepre alkalmasnak ítélt alkalmazottaikat olyan képzésekben részesítik, amelyek felkészítik őket konkrét üzleti kihívások legyőzésére, és olyan készségekkel és képességekkel ruházzák fel őket, amelyek révén sikerre tudják vinni cégüket a manapság egyre bizonytalanabbá váló, gyorsan változó nemzetközi gazdasági környezetben."

A listavezető 20 vállalatra ugyanakkor az is jellemző, hogy a világosan meghatározott és többféle előrelépési lehetőséget biztosító karriermodellek felállítása mellett arra törekszenek, hogy eltérő képességekkel rendelkező, sokszínű vezetőgárdát neveljenek ki. Az első 20 szervezetből tíznél különleges vezetőképzési programok működnek nők számára, míg az összes többi vállalat mindössze 13 százalékánál léteznek ilyen programok. A Top-20-as listán szereplő cégek 40 százaléka rendelkezik különféle csoportokat célzó programokkal, szemben az összes többi cég mindössze 11 százalékával. A vezetők szempontjából legjobb társaságok ugyanakkor többnyire a szervezet minden szintjén biztosítanak vezetőképzési programokat az alkalmazottak számára (körükben ez az arány 83 százalék, míg az összes többi cégnél csak 57 százalék). Ennek megfelelően a legjobb 20 cég felső vezetői gárdájára többnyire a sokszínűség jellemző (68 százalék szemben az összes többi cég 53 százalékával), amely jól tükrözi az alkalmazottaik körében tapasztalható egyéni különbözőségeket.

Célirányosan kinevelt vezetők

A felmérés alapján legjobbnak bizonyult első 20 cég a gazdasági változásokra való rugalmas reagálást jelölte meg az elkövetkezendő 12 hónapban a vezetőik előtt álló legnagyobb kihívásnak, és legfontosabbnak azt a képességet tekintette, amely lehetővé teszi a feltörekvő gazdaságok piacain kínálkozó előnyök kiaknázását.

Meglepő módon egy olyan időszakban, amikor a vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak az online képzésekre, a legjobb 20 cég inkább a képző és a képzett közti személyes interakción alapuló képzési módszerek felé fordul, és a tantermi jellegű vezetőképzést részesíti előnyben (ezt a fajta képzést 74 százalékuk preferálja a többi vállalat 51 százalékával szemben), és ugyanakkor előszeretettel alkalmazza a felső vezetők által végzett mentorálást (69 százalék vs. 61 százalék), valamint a tapasztaltabb munkatársak által fejlesztési, képzési céllal biztosított tanácsadást (ún. "coaching"-ot) (41 százalék vs. 34 százalék).

"A kiemelkedő vállalatok felismerték, hogy a stratégiai céljaik megvalósítására képes, nemzetközi rálátással rendelkező vezetők kineveléséhez olyan befektetésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a leendő vezetők csoportba szervezését és közösségként való képzését, valamint azt, hogy e képzés során a rendelkezésükre álló legjobb technológiák segítségével nemzetközi kapcsolódási pontokat biztosíthassanak a csoport számára, és a nemzetközi tapasztalatokat, tudást és gyakorlati eredményeket megismertethessék saját csapataikkal és szervezetükkel" - fejtette ki Rick Lash, Hay Group Vezetői és tehetséggondozási gyakorlat egységének igazgatója, aki Ruth Malloy mellett a 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányt készítő csapat másik vezetője. "A legjobb cégek gyakorlati alapokra építkező, strukturált megközelítést alkalmaznak vezetőjelöltjeik vezetői tehetségének kibontakoztatására és vezetői képességeik elmélyítésére. Az üzleti kihívások összetettségének fokozódására válaszként ezek a társaságok olyan különféle képzéseket dolgoznak ki, amelyek egy-egy adott kihívás leküzdéséhez szükséges konkrét képességekkel vértezik fel vezetőjelöltjeiket, azaz különféle feladatok megoldására célirányosan különböző vezetőket nevelnek ki."

A Hay Group 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányának egyéb fontos eredményei:

A legjobb vállalatok nagy figyelmet   Első 20 vállalat   Az összes többi vállalat
fordítanak a vezetői utódlás
kérdésére, a vezetői képességekkel
rendelkező alkalmazottak azonosítására
és a leendő vezetők kinevelésére.        
A vállalat aktívan fejleszt és 84 százalék 50 százalék
menedzsel több utódot is a vállalat
sikere szempontjából kulcsfontosságú
szerepek jövőbeli betöltése érdekében.        
A vállalat hivatalos tehetségfelmérési 90 százalék 56 százalék
és tervezési programot működtet a
vezetői pozíciók betöltése céljából.        
A szervezet minden szintjén elegendő 70 százalék 44 százalék
számú megfelelő képesítéssel
rendelkező belső jelölt áll
rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalat
betölthesse a megüresedett vezetői
pozíciókat.        
A szervezeten belül felkutatják azokat 93 százalék 67 százalék
az egyéneket, akik ígéretes jelöltek
lehetnek vezetői szerep jövőbeli
betöltésére.        
A jelentős és fontos pozíciókat 85 százalék 63 százalék
általában a szervezeten belülről
toborzott egyénekkel töltik be.        
 
A legjobb vállalatok továbbra is Első 20 vállalat Az összes többi vállalat
elsőrendű fontosságú kérdésként
kezelik a vezetők felkészítését a
nemzetközi környezetben való
tevékenység támasztotta feladatok
megoldására.        
A nemzetközi rálátás kulcsfontosságú 80 százalék 48 százalék
követelmény a leendő vezetőkkel
szemben.        
A szervezet támogatást és képzést 83 százalék 55 százalék
biztosít ahhoz, hogy alkalmazottai a
földrajzi határokon átívelő
tevékenységet és együttműködést
folytathassanak.        
A vezetők rendelkeznek a megfelelő 83 százalék 61 százalék
ismeretekkel és képességekkel ahhoz,
hogy hatékonyan tudjanak együtt
dolgozni az eltérő kultúrákból jövő,
különféle háttérrel rendelkező
egyénekből álló csapatokkal.        
A szervezet támogatást és képzést 84 százalék 63 százalék
biztosít ahhoz, hogy alkalmazottai
elsajátíthassák a szervezeti egységek
közti együttműködést lehetővé tévő
készségeket.        

További információkért a Hay Group 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányáról kérjük, látogasson el a microsite www.haygroup.com/BCL internetes oldalra, vagy csatlakozzon a beszélgetéshez a #BCLeaders-ről a Twitteren a következő címen: http://twitter.com/HayGroup.

Amennyiben interjút kíván készíteni Ruth Malloy-jal vagy Rick Lash-sel, kérjük, lépjen érintkezésbe Evan Stisserrel a (212) 221-4616-os telefonszámon vagy az evan@blissintegrated.com internetes címen.

Amit a Hay Group 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmányáról tudni kell

A Hay Group 2005. óta végzi 'A vezetők szempontjából legjobb szervezetek' tanulmány elkészítéséhez adatokat biztosító felméréseket. Az idei felmérés során világszerte több mint 2100 vállalat mintegy 18000 dolgozójától érkeztek válaszok. A felmérés keretében a vállalatok kitöltöttek egy online kérdőívet, és ugyanakkor szavaztak is a szerintük legjobb szervezetekre. A kérdőívet 115 országban töltötték ki; a válaszadók 6 százaléka észak-amerikai, 35 százaléka európai, 2 százaléka közel-keleti/afrikai, 27 százaléka ázsiai/csendes-óceáni térségbeli és 29 százaléka latin-amerikai volt. A 2005-ös és további évek 20 legjobb szervezetét felsoroló listák a 'Best Companies for Leadership' elnevezésű internetes oldalon olvashatók: microsite.

Amit a Hay Groupról tudni kell

A Hay Group nemzetközi tanácsadó cég, amely együttműködik a vezetőkkel a stratégiák valóra váltása érdekében. Támogatást nyújtunk a tehetséggondozásban, a munkaszervezés hatékonyságának növelésében és a munkatársak motiválásában annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák. 48 országban működő 86 irodánk több mint 8000 ügyfelet szolgál ki szerte a világon. Ügyfeleink a magán- és az állami szektorból, valamint a not-for-profit szervezetek közül kerülnek ki, az összes jelentős iparágat képviselik, és igen eltérő üzleti kihívásokkal küzdenek. Erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy segítsünk ügyfeleinknek a változási folyamat végigvitelében, és támogassuk a vállalatokat a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásában.

Contacts

Kapcsolat:
Hay Csoport:
Evan Stisser, 212-221-4616
evan@blissintegrated.com

Contacts

Kapcsolat:
Hay Csoport:
Evan Stisser, 212-221-4616
evan@blissintegrated.com