Studie Hay Group uvádí nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky

Nejlepší firmy kladou větší důraz na rozmanitost a vytváření různých systémů vedení

Philadelphia--()--Hay Group, globální poradenská firma pro vrcholný management, dnes zveřejnila svou devátou výroční studii Nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky a seznam 20 nejlepších firem (Top 20) v této oblasti. Studie hodnotí nejlepší firmy z celého světa a zkoumá, jak tyto společnosti zajišťují a urychlují vývoj špičkových vedoucích pracovníků. Již podruhé za sebou se v čele seznamu umístila společnost Procter & Gamble, následovaná firmami General Electric, Coca-Cola a IBM.

Podle studie Hay Group mají "Nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky" zvláštní a disciplinovaný přístup pomoci předním představitelům firem v jejich rozvoji a růstu v rámci organizace. Hlavním zjištěním letošní studie bylo, že 80% z "Top 20" společností zavedlo jasné kariérní postupy pro své zaměstnance, oproti pouhým 48% v ostatních firmách. Podobně je 80% z "Top 20" společností výrazně vpředu před svými konkurenty díky tomu, že umožňují svým nejperspektivnějším zaměstnancům vývoj kariéry a zajišťují, aby společnost měla ty správné lidi se správnými dovednostmi pro plnění nejdůležitějších úkolů.

„Letošní výzkum ukazuje, že přední světové organizace účelově rozvíjejí vedoucí pracovníky, aby byli schopni realizovat inovace a transformovat své organizace,“ řekla Ruth Malloyová, globální výkonná ředitelka divize pro rozvoj vedoucích pracovníků a talentů v Hay Group a jedna z vedoucích studie. „Tyto špičkové organizace poskytují netradiční, diverzifikovanější kariérní možnosti a školení zaměstnancům s vysokým potenciálem, aby byli schopni řešit specifické problémy podnikání a rozvíjeli dovednosti, které společnost potřebuje pro svůj úspěch v dnešním stále se měnícím globálním prostředí.“

Firmy z žebříčku Top 20 nejen že poskytují jasně definované a rozmanité možnosti pro vedoucí pracovníky, ale zároveň se záměrně snaží rozvíjet vedoucí pracovníky s různými vlastnostmi. Polovina firem z tohoto seznamu nabízí speciální rozvojové programy pro ženy na vedoucích pozicích, oproti 13% ve všech ostatních firmách a 40% ze seznamu má programy zaměřené na různé skupiny, oproti pouhým 11% v ostatních firmách. Špičkové společnosti mají rovněž tendenci zpřístupnit programy pro rozvoj vedoucích pracovníků bez ohledu na úroveň jejich zkušeností (83% oproti 57 %). Následně mají firmy ze seznamu Top 20 větší šanci mít ve svém vedoucím týmu zaměstnance s různými schopnostmi (68% oproti 53 % v ostatních firmách) a zároveň tak disponovat i týmem lidí se širším zaměřením.

Vedoucí pracovníci „na míru“

V žebříčku Top 20 byla mezi největšími úkoly na následujících 12 měsíců uváděna schopnost reagovat na ekonomické změny spolu se schopností využít příležitostí na rozvíjejících se trzích.

V době, kdy se stále více firem obrací ke vzdělávání prostřednictvím internetu, společnosti z žebříčku Top 20 překvapivě rozšiřují metody přímého kontaktu. Školení vedoucích pracovníkům v klasické podobě výuky ve třídách je mezi těmito firmami stále nejpreferovanější metodou (využívá ji 74 % ze seznamu Top 20 oproti 51 % v ostatních firmách). Mentorování zkušenějších zaměstnanců a zajišťování školení z interních zdrojů je také upřednostňováno (69 % a 61%, oproti 41% a 34%, v uvedeném pořadí).

„Výjimečné společnosti si uvědomují, že rozvíjení strategických, globálně uvědomělých vedoucích pracovníků do budoucna znamená, že musí investovat, aby tyto vedoucí pracovníky svedly dohromady a oni se vzdělávali jako jedna komunita s využitím nejlepších technologií pro propojení lidí v globálním měřítku a to, co se naučí si přinesli zpátky do svých týmů a organizací,“ řekl Rick Lash, ředitel divize pro vedoucí pracovníky a talenty v Hay Group a jeden z vedoucích studie Nejlepší společnosti pro vedoucí pracovníky. „Tyto firmy zaujímají velmi praktický a strukturovaný přístup ke kultivaci jednotlivců, talentů a jejich povahových vlastností. Jak jsou nároky v podnikání stále složitější, sledujeme, že se rozšiřuje rozvoj vedoucích pracovníků připravených na konkrétní úkoly.“

Další důležitá zjištění studie Nejlepší společnosti pro vedoucí pracovníky společnosti Hay Group zahrnují:

Nejlepší společnosti se aktivně starají o zajištění talentů.   Top 20   Ostatní společnosti
Aktivní vyhledávání a vedení skupiny následníků pro klíčové pozice ve firmě 84 procent 50 procent
Využívají formální přezkoumání talentů a plánují postup pro obsazení pozic vedoucích pracovníků 90 procent 56 procent
Ve společnosti je dostatečný počet kvalifikovaných kandidátů, kteří jsou schopni se ujmout vedoucích míst na všech úrovních 70 procent 44 procent
Organizace vybírá určité jednotlivce, kteří mají velký potenciál pro budoucí vedoucí pozice 93 procent 67 procent
Významné nebo důležité pozice ve firmě jsou obvykle obsazovány povýšením v rámci organizace 85 procent 63 procent
Nejlepší společnosti se zaměřují na přípravu vedoucích pracovníků pro práci v globalizovaném prostředí Top 20 Ostatní společnosti
Hlavním požadavkem na zaměstnance je chápání globálních problémů 80 procent 48 procent
Organizace poskytuje podporu nebo školení, aby pomohla lidem pracovat a spolupracovat i nad rámec zeměpisných hranic 83 procent 55 procent
Vedoucí pracovníci mají povědomí o různých kulturách a dovednosti pro efektivní práci s různými týmy 83 procent 61 procent
Organizace poskytuje podporu nebo školení v oblasti spolupráce nad rámec firmy 84 procent 63 procent

Další informace o studii Nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky společnosti Hay Group naleznete na internetové adrese microsite www.haygroup.com/BCL, nebo se připojte k debatě o #BCLeaders na síti Twitter na adrese http://twitter.com/HayGroup.

Pokud si chcete domluvit rozhovor s Ruth Malloyovou nebo Rickem Lashem, prosím kontaktujte Evana Stissera na telefonním čísle (212) 221-4616 nebo emailu van@blissintegrated.com.

O studii Nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky společnosti Hay Group

Hay Group hledá Nejlepší společnosti pro vedoucí pracovníky od roku 2005. Tento průzkum zahrnuje odpovědi téměř 18 000 jednotlivců z více než 2 100 organizací po celém světě. Průzkum vznikl na základě odpovědí jednotlivých organizací v online dotazníku a nominace nejlepších. Respondenti, kteří dotazník vyplnili, pocházeli ze 115 zemí, konkrétně 6 procent ze Severní Ameriky, 35 procent z Evropy, 2 procenta ze Středního východu a Afriky, 27 procent z asijsko-pacifické oblasti a 29 procent z Latinské Ameriky. Pokud si chcete prohlédnout žebříčky 20 nejlepších firem (Top 20) od roku 2005 do roku 2014, přejděte na stránky Nejlepší firmy pro vedoucí pracovníky.

O společnosti Hay Group

Hay Group je globální poradenská firma, která pracuje s předními představiteli firem na tom, aby se strategie stala realitou. Rozvíjíme talenty a organizujeme lidi, aby pracovali efektivněji, a motivujeme je k tomu, aby ze sebe vydávali to nejlepší. Máme 86 poboček v 48 zemích a pracujeme s více než 8 000 klienty po celém světě. Mezi naše klienty patří firmy ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru v mnoha hlavních průmyslových odvětvích, které řeší různé podnikatelské problémy. Zaměřujeme se na realizaci změn a pomáháme lidem a organizacím, aby naplno využili svůj potenciál.

Contacts

Pro společnost Hay Group
Evan Stisser, Tel : 212-221-4616
Email : evan@blissintegrated.com

Contacts

Pro společnost Hay Group
Evan Stisser, Tel : 212-221-4616
Email : evan@blissintegrated.com