ONTEX GROUP NV KONDIGT DE LANCERING VAN EEN AANBIEDING VAN €250 MILJOEN SENIOR SECURED OBLIGATIES AAN

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; “Ontex”), een toonaangevende fabrikant van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken en retailer merken in Europa, het Midden Oosten en Afrika, kondigt de lancering van een aanbieding voor een hoofdsom van €250 miljoen aan vastrentende obligaties in euro met vervaldatum in 2021 (de “Obligaties”) aan, in een private plaatsing aan gekwalificeerde institutionele kopers overeenkomstig Rule 144A onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

De Obligaties zullen op bevoorrechte basis worden gegarandeerd door bepaalde materiële operationele dochtervennootschappen van Ontex. De Obligaties zullen worden gedekt door een zekerheid in eerste rang op de aandelen van bepaalde garantieverleners en op bepaalde schuldvorderingen van Ontex en bepaalde garantieverleners. Het onderpand dat de Obligaties dekt, zal worden gedeeld met een senior kredietovereenkomst bestaand uit een Senior termijnleningsfaciliteit (senior term loan facility) in euro voor een bedrag van €380 miljoen en een Senior kredietlijn (senior revolving facility) in euro voor een bedrag tot €100 miljoen, en bepaalde indekkingsverplichtingen.

De senior termijnleningsfaciliteit en de opbrengsten uit de verkoop van de Obligaties zullen worden aangewend om Ontex’s bestaande 7,50% senior secured obligaties met vervaldatum in 2018 in een hoofdsom van €395.000.000 en 9,00% senior unsecured obligaties met vervaldatum in 2019 in een hoofdsom van €235.000.000 volledig af te lossen en de premiums voor vervroegde terugbetaling, vergoedingen en kosten te betalen.

Bijkomende informatie omtrent de recente ontwikkelingen in Ontex’s activiteiten zal worden opgenomen in een trading update die op de website van Ontex zal worden geplaatst.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende fabrikant van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken en retailer merken in Europa, het Midden Oosten en Afrika. De Vennootschap verkoopt haar producten voornamelijk aan retailers, waarbij de Vennootschap hen helpt om hun eigen merken op te bouwen of te versterken. Terwijl historisch gezien West-Europa de grootste geografische markt van de Vennootschap is in termen van verkoop (68% van de verkoop in 2013), heeft de Vennootschap ook een groeiende aanwezigheid in opkomende markten waar het zowel retailer merken als eigen merken aanbiedt, waarbij de mix varieert per productcategorie en geografisch gebied. De Vennootschap is ervan overtuigd dat ze een sterk en gediversifieerd bedrijf voert over meerdere geografische gebieden en een “blue chip” klantenbasis bedient met producten van hoge kwaliteit in belangrijke, veerkrachtige en noodzakelijke productcategorieën.

Important Regulatory Notice

Deze aankondiging vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop of intekening op effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde Obligaties werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”). De Obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen publiek aanbod van Obligaties in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Deze persmededeling kan ramingen en andere prognostische verklaringen bevatten, zoals gedefinieerd in de toepasselijke effectenwetgeving. Elk van deze ramingen en verklaringen weerspiegelt de huidige visie van Ontex over toekomstige gebeurtenissen en/of financiële prestaties. Geen zekerheid kan worden geboden dat zulke gebeurtenissen of prestaties zullen plaatsvinden zoals geraamd, en de werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van deze ramingen.

Deze aankondiging wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) professionele beleggers die vallen onder artikel 19(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het “Order”) of (b) high net worth entities, en andere personen aan wie dit anderszins wettig ter beschikking kan worden gesteld, die vallen onder artikel 49(1) van het Order (al deze personen samen, de “relevante personen”). De investeringen waarop deze aankondiging betrekking heeft zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om zulke investeringen te onderschrijven, te kopen of anderszins te verwerven zal enkel beschikbaar zijn voor of zal enkel worden ondernomen met, relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van dit document of de inhoud ervan, noch erop vertrouwen. De personen die deze aankondiging verdelen, moeten erover waken dat het wettelijk is dit te doen.

Noch de inhoud van de website van Ontex, noch enige website die toegankelijk is via hyperlinks op de website van Ontex is opgenomen in, of maakt deel uit van, deze aankondiging. De verspreiding van deze aankondiging in rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk kan wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit van deze aankondiging komen, moeten zichzelf bevragen over zulke beperkingen en deze in acht nemen. Elke schending van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van elk zulk rechtsgebied uitmaken.

Contacts

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:
Investeerders
Philip Ludwig
+32 53 333 730
Philip.Ludwig@ontexglobal.com
of
Severine Camp/Hannah Jethwani
+(44) 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com

Contacts

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:
Investeerders
Philip Ludwig
+32 53 333 730
Philip.Ludwig@ontexglobal.com
of
Severine Camp/Hannah Jethwani
+(44) 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com